Podoktorski raziskovalec s področja fotoelektrokatalize (m/ž)

Datum objave: 17. 11. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega raziskovalca s področja fotoelektrokatalize.
Rok za prijavo do: 8. 12. 2022

Delovno mesto je odprto za raziskovalce, ki delajo na področju fotoelektrokatalize. Idealen podoktorski kandidat mora imeti strokovno znanje o sintezi anorganskih materialov, kot so kovinski karbidi, kovinski fosfidi ali podobni materiali z uporabo solvotermalnih pristopov. Kandidat mora imeti na temo elektrokatalize objavljene vsaj 3 znanstvene članke v mednarodnih revijah. Od kandidata se pričakuje, da bo zasnoval nove katalizatorje in jih testiral za foto/elektrokatalitsko redukcijo kisika, redukcijo CO2, proizvodnjo vodika, sinteza molekul in čiščenje vode.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo v Laboratoriju za raziskave materialov.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas in obdobje enega leta.

Področja dela in raziskovanja:

 • raziskovalna podpora s področja foto/elektrokatalize,
 • samostojno delo na raziskovalnih projektih s področja foto/elektrokatalize,
 • podpirajo izvajanje projektnih in pedagoških dejavnosti.

Več informacij o trenutnih aktivnostih v Laboratoriju za raziskave materialov najdete na: http://www.p-ng.si/~mvalant/

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti v kemiji, znanosti o materialih, znanosti o okolju ali podobno,
 • izkušnje s področij, povezanih z opisom delovnega mesta,
 • izkušen uporabnik vrstičnega elektronskega mikroskopa, rentgenskega difraktometra, kemijskega/fizisorpcijskega analizatorja, termogravimetra in potenciostata,
 • dobra evidenca objav raziskovalnih člankov,
 • zelo dobro znanje ustne in pisne komunikacije v angleščini.

Obvezne priloge k prijavi:

 • spremno pismo,
 • življenjepis, vključno s kontaktnimi podatki,
 • seznam ustreznih publikacij,
 • dve priporočilni pismi,
 • okvirni načrt raziskovalnih aktivnosti na področju razvoja materialov za redukcijo kisika in pridobivanje vodika (največ 2 strani), neobvezno.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Kontakti:
• za raziskovalno delo: prof. dr. Saim Emin, saim.emin@ung.si
• za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si