Projekt SMASH je odprl 3. razpis in sprejema prijave za podoktorske raziskovalne projekte SMASH

Datum objave: 4. 7. 2024
Novice

Objavljen 3. mednarodni razpis za zaposlitev podoktorskih raziskovalke in raziskovalce v okviru programa EU za raziskave Obzorje Evropa, akcije MSCA na projektu »SMASH - Machine Learning for Sciences and humanities«

Projekt SMASH je odprl 3. razpis in sprejema prijave za podoktorske raziskovalne projekte SMASH

Projekt Marie Skłodowska-Curie COFUND SMASH, ki ga vodi Univerza v Novi Gorici, odpira tretji mednarodni razpis za zaposlitev podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev. Novoizbrani podoktorski štipendisti se bodo pridružili skupnosti 26 raziskovalek in raziskovalcev SMASH, ki so bili izbrani na prejšnjih dveh razpisih, in bodo na petih vodilnih slovenskih raziskovalnih institucijah izvajali raziskave z metodami strojnega učenja.

Projekt SMASH je odprl 3. razpis in sprejema prijave za podoktorske raziskovalne projekte SMASH s ciljem zaposliti do 18 vrhunskih znanstvenikov, ki se bodo ukvarjali z uporabo naprednih metod strojnega učenja in umetne inteligence v raziskavah na področju podatkovne znanosti, temeljne fizike, jezikoslovja, podnebnih znanosti, personalizirane medicine in linguistike.

Projekt SMASH, inovativni interdisciplinarni program usposabljanja za karierni razvoj, ima cilj pripeljati v Slovenijo izjemne podoktorske raziskovalke in raziskovalce iz vsega sveta. Projekt SMASH se osredotoča na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja za naravoslovje in humanistiko in združuje pet vodilnih raziskovalnih institucij v Sloveniji - Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v Ljubljani, Institut "Jožef Stefan", Institut informacijskih znanosti (IZUM) in Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO). V sodelovanju s 25 pridruženimi partnerji, med katerimi so inovativna slovenska podjetja in ugledne mednarodne akademske ustanove, je SMASH prvi projekt COFUND, ki ga koordinira slovenska organizacija, Univerza v Novi Gorici. Sofinanciranje projekta je zagotovljeno v okviru evropskega programa za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. V obdobju 2023-2028 bo SMASH omogočil izvedbo 50 individualnih raziskovalnih projektov ter napredno raziskovalno usposabljanje in štipendije za razvoj kariere. Izbranim podoktorskim raziskovalkam in raziskovalcem ponuja 2-letno štipendijo na eni od petih vodilnih slovenskih raziskovalnih institucij in dve dodatni usposabljanji: eno v Sloveniji z akademskim ali neakademskim partnerjem in drugo mednarodno, izbrano med pridruženimi partnerji projekta.

Tretji mednarodni razpis v okviru projekta SMASH je bil odprt 3. julija, rok za oddajo vlog pa je 21. oktober 2024.

V okviru prvih dveh razpisov je projekt SMASH zaposlil 26 raziskovalk in raziskovalcev, ki delajo na različnih raziskovalnih področjih SMASH in prihajajo iz 20 držav in treh celin. 15 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev prihaja iz evropskih držav, 11 pa iz držav, ki niso članice EU, kar kaže na svetovni doseg projekta SMASH in univerzalno pomembnost njegovih raziskovalnih vsebin. Dva izmed SMASH podoktorjev sta slovenska raziskovalca, ki sta se s pomočjo programa SMASH vrnila v Slovenijo. Delež žensk med izbranimi podoktorskih raziskovalcih je bil 40 %, kar potrjuje zavezanost projekta k enakosti spolov in na učinkovitost anonimnega postopka pregleda prijav pri spodbujanju enakih možnosti.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta SMASH ter naše družbene medije.

O programu SMASH: SMASH je medsektorski program usposabljanja za razvoj kariere za izjemne podoktorske raziskovalke in raziskovalce, osredotočen na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja v naravoslovju in humanistiki. SMASH je mreža petih odličnih raziskovalnih institucij v Sloveniji: Univerze v Novi Gorici, Univerze v Ljubljani, Instituta "Jožef Stefan", Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in Agencije RS za okolje (ARSO). Gre za prvi COFUND projekt, ki ga koordinira slovenska organizacija, Univerza v Novi Gorici, sofinancira pa ga program za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. Program se osredotoča na 5 področij: 1.) Podatkovna znanost – strojno učenje za znanstvene aplikacije; 2.) Temeljna fizika – strojno učenje za fiziko delcev, astrofiziko in kozmologijo; 3.) Jezikoslovje – računalniško programiranje za razumevanje človeške in živalske komunikacije; 4.) Podnebje – strojno učenje za raziskovanje podnebja; 5.) Medicina – personalizirana medicina in veda o življenju.

Kontaktna oseba: Prof. dr. Gabrijela Zaharijaš, koordinatorka projekta, direktorica doktorskega študijskega programa Fizika na Univerzi v Novi Gorici in raziskovalka na Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici: gabrijela.zaharijas@ung.si, spletna stran