Zaposlitev

Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja RUDARJENJA PODATKOV IN BESEDIL (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja rudarjenja podatkov in besedil (m/ž)
Zaposlitev
5. 1. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja VRSTIČNE ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja vrstične elektronske mikroskopije (m/ž)
Zaposlitev
4. 1. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNE FIZIKE IN KEMIJE MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje) (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja teoretične fizike in kemije materialov (ab initio strukturno modeliranje) (m/ž)
Zaposlitev
4. 1. 2012
Prosto delovno mesto - PODOKTORSKI SODELAVEC s področja KEMIJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja KEMIJE (m/ž) Rok prijave: 30.12.2011<p
Zaposlitev
12. 12. 2011
Job position - experienced researcher in photo(electro)chemical and photocatalytic engineering
The University of Nova Gorica (Slovenia) – Laboratory for Environmental Research is seeking an experienced researcher in photo(electro)chemical and photocatalytic engineering.
Zaposlitev
17. 11. 2011
Prosto delovno mesto:ZNANSTVENI SODELAVEC s področja PODATKOVNO RUDARJENJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja PODATKOVNO RUDARJENJE (m/ž) Rok prijave: 06.12.2011<p
Zaposlitev
17. 11. 2011
Prosto delovno mesto - DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN (m/ž)
Fundacija Edvard Rusjan objavlja naslednje delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN Rok prijave: 01.12.2011<p
Zaposlitev
14. 11. 2011
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž) Rok prijave: 20.11.2011<p
Zaposlitev
9. 11. 2011
Prosto delovno mesto - TAJNICA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: TAJNICA (m/ž) Rok prijave: do 20.11.2011
Zaposlitev
7. 11. 2011
Prosto delovno mesto: ASISTENT s področja VODARSTVA ali GEOLOGIJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ASISTENT s področja VODARSTVA ali GEOLOGIJE (m/ž) Rok prijave: 04.11.2011<p
Zaposlitev
14. 10. 2011
Prosto delovno mesto: ASISTENT s področja OKOLJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ASISTENT s področja OKOLJA (m/ž) Rok prijave: 27.10.2011<p
Zaposlitev
14. 10. 2011
Prosto delovno mesto:ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TRANSMISIJSKA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TRANSMISIJSKA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA(m/ž) Rok prijave: 01.11.2011<p
Zaposlitev
13. 10. 2011
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNA FIZIKA IN KEMIJA MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje) (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNA FIZIKA IN KEMIJA MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje) (m/ž) Rok prijave: 01.11.2011<p
Zaposlitev
13. 10. 2011
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATERIALI (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATERIALI (m/ž) Rok prijave: 01.11.2011<p
Zaposlitev
13. 10. 2011
Prosto delovno mesto - DEKAN/DEKANJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Visoke šole za umetnost Rok prijave: 14.10.2011<p
Zaposlitev
28. 9. 2011
Prosto delovno mesto - DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN (m/ž)
Fundacija Edvard Rusjan objavlja naslednje delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN Rok prijave: 14.10.2011<p
Zaposlitev
28. 9. 2011
Prosto delovno mesto - ZNANSTVENI SODELAVEC s področja BIOMEDICINA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja BIOMEDICINA (m/ž) Rok prijave: 14.10.2011<p
Zaposlitev
28. 9. 2011
Prosto delovno mesto - ZNANSTVENI SODELAVEC s področij LITERARNE VEDE in KULTURNA ZGODOVINA(m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje dve prosti delovni mesti: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja LITERARNE VEDE in ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž) Rok prijave: 14.10.2011<p
Zaposlitev
28. 9. 2011
Prosto delovno mesto - KNJIŽNIČAR / KNJIŽNIČARKA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto: KNJIŽNIČAR / KNJIŽNIČARKA (m/ž) Rok prijave: 23.9.2011<p
Zaposlitev
12. 9. 2011
Prosto delovno mesto - DEKAN/DEKANJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Fakultete za humanistiko Rok prijave: 20.9.2011<p
Zaposlitev
8. 9. 2011