Zaposlitev

Prosto delovno mesto - ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATEMATIKA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATEMATIKA (m/ž) Rok prijave: 23.8.2011<p
Zaposlitev
18. 7. 2011
Prosto delovno mesto - DEKAN/DEKANJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Rok prijave: 31.7.2011<p
Zaposlitev
14. 7. 2011
PODOKTORSKI SODELAVEC s področja KEMIJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja KEMIJE (m/ž) Rok prijave: do vključno 30.6.2011
Zaposlitev
13. 6. 2011
Prosto delovno mesto - OSKRBNIK/CA VINOGRADNIŠKEGA POSESTVA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: OSKRBNIK/CA VINOGRADNIŠKEGA POSESTVA (m/ž) Rok prijave: do vključno 13.6.2011
Zaposlitev
3. 6. 2011
Prosto delovno mesto - PODOKTORSKI SODELAVEC s področja BIOLOGIJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja BIOLOGIJA (m/ž) Rok prijave: do vključno 20. 5. 2011
Zaposlitev
4. 5. 2011
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2011
ASISTENT MLADI RAZISKOVALEC (m/ž) Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2011 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: 1.02 FIZIKA - tri mesta (mentorji:prof. dr. Gvido Bratina, prof. dr. Martin O`Loughlin, prof. dr. Samo Stanič) 1.04 KEMIJA – eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko) 2.04 MATERIALI - dve mesti (mentorja: prof. dr. Matjaž Valant, prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar) 3.03 NEVROBIOLOGIJA - eno mesto (mentor: doc. dr. Elsa Fabbretti) Rok prijave: do vključno 30.4.2011
Zaposlitev
5. 4. 2011
Prosto delovno mesto - ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATERIALI (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATERIALI (m/ž) Rok prijave: do vključno 7.3.2011
Zaposlitev
16. 2. 2011
Dve prosti delovni mesti - TAJNICA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje dve prosti delovni mesti: TAJNICA (m/ž) Rok prijave: do 20.11.2010
Zaposlitev
8. 11. 2010
Vodstvena delovna mesta
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednja vodstvena delovna mesta: Dekan /Dekanja (m/ž) Vodja (m/ž) Rok prijave: 25.8.2010
Zaposlitev
3. 8. 2010
Prosto delovno mesto - REKTOR (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto: REKTOR (m/ž) Rok prijave: 16.8.2010
Zaposlitev
20. 7. 2010
Prosta delovna mesta Univerze v Novi Gorici
ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) s področij: MATEMATIKA MANAGEMENT TEHNOLOGIJ Rok prijave: do vključno 14.6.2010
Zaposlitev
25. 5. 2010
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu
ASISTENT MLADI RAZISKOVALEC (m/ž) Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2010 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: 1.02 FIZIKA - dve mesti (mentorja: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Iztok Arčon) 1.08 VARSTVO OKOLJA – eno mesto (mentorica: prof. dr. Polonca Trebše) 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO - eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler) Rok prijave: do vključno 14.6.2010
Zaposlitev
25. 5. 2010
Prosto delovno mesto - VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (m/ž) Rok prijave: do 15.5.2010
Zaposlitev
10. 5. 2010
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2010
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2010 začeli z usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: > 1.02 FIZIKA - dve mesti (mentorja: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Iztok Arčon) > 1.08 VARSTVO OKOLJA – eno mesto (mentorica: prof. dr. Polonca Trebše) > 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler) > 6.07 LITERARNE VEDE – dve mesti (mentorici: doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj, doc. dr. Katja Mihurko Poniž) Rok prijave: do vključno 12.2.2010
Zaposlitev
19. 1. 2010
Prosto delovno mesto - REFERENT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: REFERENT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE (m/ž) Rok prijave: do 9.11.2009
Zaposlitev
30. 10. 2009
Prosto delovno mesto - VODJA INSTITUTA ZA KULTURNE ŠTUDIJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: VODJA INSTITUTA ZA KULTURNE ŠTUDIJE (m/ž) Rok prijave: do 31.8.2009
Zaposlitev
20. 8. 2009
Razpis za doktorsko nalogo iz nevrologije
Laboratoriju za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici razpisuje doktorsko nalogo iz nevrologije.
Zaposlitev
18. 8. 2009
Prosto delovno mesto - TAJNICA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: TAJNICA (m/ž) Fakultete za znanosti o okolju in Laboratorija za raziskave v okolju Rok prijave: do 15.7.2009
Zaposlitev
29. 6. 2009
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2009
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2009 začeli z usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: > 1.02 FIZIKA - eno mesto (mentor: prof. dr. Samo Stanič) > 2.04 MATERIALI – dve mesti (mentorja: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, prof. dr. Matjaž Valant) > 1.06 GEOLOGIJA – eno mesto (mentor: doc. dr. Biagio Forte) > 1.04 KEMIJA – eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko) > 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof.dr. Božidar Šarler) Rok prijave: do 10.7.2009
Zaposlitev
23. 6. 2009