14. paket

Računalniška in eksperimentalna oprema za analizo meritev Observatorija P. Auger

Opis raziskovalne opreme

Sistem za shranjevanje, arhiviranje in procesiranje podatkov služi primarno za analizo podatkov Observatorija P. Auger, pa tudi računalniško intenzivno analizo drugih meritev (modeliranje procesov v nevtralni in ionizirani atmosferi, simulacija in analiza rekacij pri razpadih težkih kvarkov). Sistem je vključen v slovensko gručo za distribuirano računanje SiGRID.

Poglavitna funkcionalna lastnost potrebne raziskovalne opreme je njena zasnovanost na novi optični mrežni tehnologiji FC “Fiber Channel” ki omogoča modularno izvedbo spominskih mrež in se je sprva uporabljala v superračunalnikih. Njihova prednost pred ostalimi vrstami je velika hitrost do distribuiranih spominskih enot in modularnost, tako da je mogoče količino spomina in količino procesorskih enot neodvisno in po po potrebi brez težav poljubno povečati. Predlagana oprema zajema eno diskovno spominsko polje povezano z optično kretnico FC z diskovnim strežnikom in tremi računskimi vozli. Spominsko polje bo omogočalo delovanje v RAID načinu, kar bo zagotavljalo visoke hitrosti branja in zapisovanja podatkov ter majhno možnost izgube podatkov. Arhiviranje podatkov bomo dosegli s pomočjo robotizirane tračne knjižnice, ki pri visoki zanesljivosti shranjevanja dosega najboljše razmerje med ceno in količino shranjenih podatkov.

Za testiranje sklopov za zajem podatkov, predvsem iz talnih detektorjev nadgrajenega observatorija P. Auger in eksperimenta Belle 2, predlagamo tudi nabavo raziskovalne opreme za “front-end” zajem podatkov. Njihova poglavitna funkcionalna lastnost je skladnost s standardom NIM “Nuclear Electronics Module”, ki omogoča modularno izgradnjo eksperimentalnih postavitev in je osnovno orodje v eksperimentalni astrofiziki in fiziki osnovnih delcev. Nadalje predlagamo nabavo spektrofotometra za mertitve refleksijskih vrednosti materialov, n.pr. raznih filtrov in drugih komponent, ki jih uporabljamo pri detekciji scintilacij, ki jih v detektorskih sklopih povzročajo kozmični žarki in razpadni produkti trkov osnovnih delcev pri visokih energijah.

Sistem za shranjevanje, procesiranje in arhiviranje podatkov je kompleksna enota raziskovalne opreme, ki pa je sestavljena iz visoko specializiranih celic.

Tehnični podatki o raziskovalni opremi

Oprema za shranjevanje in procesiranje podatkov

 • 2x SUPERMICRO STREŽNIK 2021M-UR+ – diskovni strežnik z dvemi “six-core” procesorji in Fiber Channel vmesnikom
 • INFORTREND FC TO SAS/SATA2 S24F-R1840 – 24 Tbyte diskovno polje (RAID) z Fiber Channel vmesnikom
 • BROCADE Silkworm 210E 16 Port 4G – Fiber Channel stikalo s 16 vhodi
 • QUALSTAR LIBRARY RLS-8204D – robotizirana tračna knjižnica z 20 kasetami
 • 2x SUPERMICRO STREŽNIK 1021TM-T+, SUPERMICRO STREŽNIK 2021M-UR+ – računski strežnik
 • 2x UPS APC SMART 2200VA RACK – enota za neprekinjeno napajanje
 • 2x Rack omara 19”, DLINK DGS-3100-24 SWITCH 24X1000T, 4x LANCOM L-54g WIRELESS AP, Krmilnik QLOGIC QLA2460, Nadzorni sistem GRID

Modularna oprema za zajem podatkov

 • CAEN N1470 – programabilni štirikanalni visokonapetostni napajalnik, digitalno nastavljanje parametrov (0 to ±8 kV)
 • CAEN N1145 – štirikanalni števec (do 250MHz) z možnostjo meritve frekvenc in LED prikazovalnikom
 • CAEN N455 – štirikratno koincidenčno vezje z možnostjo izbire IN / ALI logike ter spremenljivo izhodno širino pulza
 • CAEN N978 – štirikanalni hitri ojačevalnik signalov, spremenljivo ojačanje
 • CAEN N840 – osemkanalni diskriminator z nastavljivim pragom (neodvisno po kanalih), nastavljiva širina izhodnih pulzov

Komplet za reflektometrične meritve

 • Lambda 35 UV – spektrofotometer z možnostjo delovanja v širokim področju valovnih dolžin (UV – VIS)
 • Dell delovna postaja, potrebna za upravljanje spektrofotometra
 • Advanced spectroscopy software – računalniška programska oprema za meritve reflektance, transmisije, absorpcije in kinetike
 • Integrating sphere Lambda 2-40 – refleksijski modul
 • Peltier System kit – termostatirana celica za kinetiko

Operativni podatki o opremi

 • Datum pričetka delovanja raziskovalne opreme: 3.2.2010
 • Stopnja amortizacije: 100%