Raziskovalna oprema

Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem in sistemom za vnos tekočega vzorca, vzorca iz parne faze, SPME in termično desorpcijo

Agilent sistem GC-MSD v kombinaciji z večnamenskim robotskim vzorčevalnikom Gerstel MPS in termičnim desorberjem (TDU) za pripravo vzorcev za analizo in iniciranjem je namenjen za analizi širokega spektra kemijskih spojin v različnih bioloških in okoljskih vzorcih.

Multi-funkcijski avtomatski vzorčevalnik zagotavlja sodobne analitične pristope, visoko zmogljivost in izjemno prilagodljivost-tako zahtevam sodobnih raziskav, kot tudi različnim zahtevam v laboratoriju, pa tudi različnim vrstam kompleksnih bioloških vzorcev, in vrstam analitov z različnimi kvali in kvanti karakteristikami. S predlaganim sistemom lahko analiziramo širok spekter kemijskih spojin z direktnim iniciranjem tekočih vzorcev, mikro-ekstrakcijo na trdni fazi (solid phase micro-extraction SPME), vzorčimo in analiziramo lahko tudi parno fazo vzorcev (headspace sampling HS), izvajamo lahko tudi termično desorpcijo (TD) vzorcev. Možen je tudi ročni vnos plinastega vzorca.

Kompleksen sistem sestavljajo:

Plinski kromatograf Agilent 8890
Masno spektrometrični detektor (MSD) Agilent 5977B
Gerstel MPS robotic sistem za direkten nanos tekočih, parnih vzorcev in SPME
Gerstel termični desorber TDU 3,5 s podajalnikom vzorcev MPS robotic
Gerstel injekcijski sistem Cooled injection system CIS4
Knjižnica spektrov NIST 2020
Računalnik z ustrezno računalniško opremo za obdelavo podatkov kromatografije in masne spektrometrije: GCMSD MassHunter oprema za zajem in obdelavo podatkov, MSD Chemstation za obdelavo podatkov

Postopek za dostop in cena uporabe raziskovalne opreme:

Center za raziskave vina Univerze v Novi Gorici je leta 2020 preko razpisa ARRS za nakup raziskovalne opreme (paket 18) kupil analitsko opremo – plinski kromatograf z masno spektrometrični detektorjem in številnimi načini priprave in aplikacije vzorcev, ki je na voljo za raziskovalno delo.

Oprema se nahaja v laboratoriju Centra za raziskave vina (analitski laboratorij) na Univerzi v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava.

Oprema je na voljo za uporabo ustrezno usposobljenim uporabnikom tovrstne analitske opreme.

Cena uporabe je: 35,2 € (na uro, DDV je vključen)

Za uporabo opreme kontaktirjate skrbnico opreme prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec

V poizvedbi skrbnici raziskovalne opreme vključite:

  • vaše osnovne podatke (ime, priimek, zaposlitev, raziskovalno delo);
  • kratek opis raziskovalnega problema, za katerega bi potrebovali opremo;
  • približno količino časa ter okvirne termine za uporabo raziskovalne opreme.