Projekti

Domači projekti

Infrastrukturni program I0-033: Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici (2015 – 2021)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Program P1-0055: Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic (2009-2021)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Mednarodni projekti

PROSPECT: Patterned coatings based on 2D materials benzoxazine resin hybrids for broad range pressure detection (2020-2023)
Flag-ERA

MX-OSMOPED: MXene–organic semiconductor blends for high-mobility printed organic electronic devices (2019-2022)
Flag-ERA

NANO-REGION: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij (2019-2022)
Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 Prednostna os 1 – vzpostavitev italijansko-slovenske raziskovalne in inovacijske mreže na področju nanotehnologij

Študij mešane prevodnosti organskih polprevodnikov za biosenzorične aplikacije (2019-2021)
bilateralni projekt Slovenija – ZDA
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije