Dr. Blaž Belec

Izobrazba

2008 – 2013
Diplomiran inženir kemijske tehnologije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

2013 – 2017
Doktor znanosti, smer nanoznanosti in nanotehnologije, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija

Zaposlitve

1.10.2013-30.7.2017
Mladi raziskovalec, Odsek za sintezo materialov, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

1.10.2017-31.8.2018
Podoktorski raziskovalec, Laboratorij za raziskave materialov, Univerza v Novi Gorici

1.9.2018-31.8.2019
Podoktorski raziskovalec, Laboratorij za napredne magnetne materiale, Institut za elektronske in magnetne materiale, CNR, Parma, Italija

1.9.2019-Trenutno
Podoktorski raziskovalec, Laboratorij za raziskave materialov, Univerza v Novi Gorici

Področja raziskovanja

  • Nanomateriali
  • Kompozitni (nano)materiali
  • Sinteza materialov
  • Magnetni materiali
  • Anorganski materiali za uporabo v medicini
  • Analiza materialov z visokoločljivostnim presevnim elektronskim mikroskopom
  • Topološki izolatorji
  • Površinske lastnosti materialov
  • Porozni anorganski/organski in hibridni materiali