Dr. Tina Škorjanc

Izobrazba in zaposlitve

2011
program mednarodne mature (International Baccalaureate) (IB), II. gimnazija Maribor, Slovenia

2015
Diploma, summa cum laude, kemija in biologija, Chemistry and Biology, New York University Abu Dhabi, UAE

2020
Doktorat znanosti, kemija (materiali in nanoznanost), Graduate School of Arts and Science (GSAS), New York University, USA

2020 – naprej
Raziskovalka z doktoratom, UNG, Slovenija

Raziskovalno področje

Zanima me raziskovalno področje kovalentnih polimernih materialov za uporabo predvsem v okoljevarstvene namene, tarčno dostavo zdravil in razvoj senzorjev. Tekom doktorata sem pridobila izkušnje iz sinteze monomerov in polimerov in njihove karakterizacije z elektronsko mikroskopijo, termično analizo, analizo poroznosti in velikosti delcev, FTIR spektroskopijo in NMR. Med raziskovanjem potenciala sintetiziranih materialov sem preučevala odstranjevanje različnih polutantov med drugim barvil, bromata, joda, živega srebra, pesticida parakvat in perfluorooktanojske kisline. Pri tem sem uporabljala različne analitske tehnike kot na primer UV-Vis spektrometrija in HPLC-QqQ-MS. Področje mojega trenutnega raziskovanja vključuje razvoj bioloških senzorjev ter zajemanje ogljikovega dioksida.