Phosphorylation of Human Papillomavirus

Phosphorylation of Human Papillomavirus Type 12 L2 contribures to efficient virus infectious entry

Pomen za znanost

Plaščni protein L2 virusov papiloma (PV) igra ključno vlogo pri vstopu virusa v gostiteljsko celico, saj usmerja transport virusnega genoma v jedro celice. Še vedno pa ni znano, kako morebitne post-translacijske spremembe v L2 vplivajo na različne vidike sestavljanja virusnega plašča ali infekcije. V tem članku poročamo o prvi odkriti fosfo-specifični modifikaciji plaščnih proteinov virusov HPV- 16 in BPV-1. Mesto za vezavo fosforja je prisotno pri več vrstah virusov PV, kar kaže na zelo ohranjeno funkcijo znotraj proteina L2 in virusnega plašča. V raziskavi smo ugotovili, da ima ta sprememba bistveno vlogo pri infekcijskem vstopu virusa, kjer sodeluje pri uravnavanju dezintegracije virusnega plašča. Ta dognanja izpostavljajo povsem nov način regulacije plaščnega proteina L2 virusov PV, ki vpliva na endocitotsko procesiranje virusa in uspešnost infekcije.

REFERENCA:
Broniarczyk J, Massimi P, Pim D, Bergant Marušič M, Myers MP, Garcea RL, Banks L. Phosphorylation of Human Papillomavirus Type 16 L2 Contributes to Efficient Virus Infectious Entry. J Virol. 2019, 14;93(13). pii: e00128-19. doi:10.1128/JVI.00128-19