Prepisovalke in prepisovalci gradiva elektronske zbirke Pisma

Irena Bogataj,

Jasna Brecelj

Beno Brečevič,

Anja Eržen,

Ivo Gnezda Vrhunc,

Darko Ilin,

Manca Koren,

Vinka Kovačević,

Irina Larykova,

Lučka Majcenovič,

Primož Mlačnik,

Katja Mihurko Poniž,

Tjaša Moškon,

Maja Orel,

Julija Ovsec,

Vid Peče,

Jana Peserl,

Vanja Petrović,

Žan Podreka

Ina Poteko,

Kaja Ramšak,

Antje Ravnikar,

Pia Rednak,

Tamara Span,

Anika Velišček,

Lara Vončina,

Sara Vukotić,

Anej Žagar,

Ivana Zajc,

Nuša Železnik,

Nika Žlindra.