Cenik pedagoških storitev 2016/2017

Šolnina

Programi I. stopnje

Slovenski državljani, državljani evropske unije ter državljani, s katerimi ima Slovenija podpisane ustrezne sporazume, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesionarnih študijskih programih I. stopnje.

Šolnina za tujce, ki nimajo pravice do brezplačnega študija v Sloveniji, ter za izredni študij in redni študij na nekoncesioniranih študijskih programih I. stopnje za prvi letnik študija.

Gospodarski inženiring
SlovenistikaKulturna zgodovina
2.800,00 EUR
Okolje
Fizika in astrofizikaVinogradništvo in vinarstvoDigitalne umetnosti in prakse
3.500,00 EUR

Za študente, ki se v študijskem letu 2016/2017 vpisujejo v višji letnik študija ali ponavljajo letnik, veljajo šolnine iz leta 2015/2016.

Programi II. in III. stopnje

Šolnina za študente, ki so upravičeni do brezplačnega študija na koncesioniranih programih v Sloveniji na podiplomskih študijskih programih 2. stopnje, ter za programe 3. stopnje, razen za programa »Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine«, in »Medijske umetnosti in prakse«

Letnik Magisterij Doktorat
I. / 4.000,00 EUR
II. / 4.000,00 EUR
III. / 4.000,00 EUR

Šolnina za podiplomski študijski program 2. stopnje “Medijske umetnosti in prakse”

Letnik Magisterij Doktorat
I. 950,00 EUR /
II. 950,00 EUR /
III. / /

Šolnina za podiplomski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine”

Letnik Magisterij Doktorat
I. 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
II. / 5.000,00 EUR
III. / 5.000,00 EUR

Šolnina za tujce, ki nimajo pravice do brezplačnega študija v Sloveniji, ter za izredni študij na študijskih programih II. stopnje in za študij na programih III. stopnje

Letnik Magisterij Doktorat
I. 5.000,00 EUR 4.000,00 EUR
II. 5.000,00 EUR* 4.000,00 EUR
III. / 4.000,00 EUR

Za študente, ki se v študijskem letu 2016/2017 vpisujejo v drugi letnik študija, veljajo šolnine iz leta 2015/2016.

Šolnina za študente, ki opravljajo samo pedagoški modul v obsegu 60 kreditnih točk v okviru študijskega programa »Slovenistika – pedagoški program«, znaša 1.500 EUR.

Stroški vpisa

Vpisnina 50,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, razna potrdila tekom študija, druge stroške administrativnih postopkov in svečano ogrinjalo za slovesno podelitev diplom.

Izpiti

Cene pristopov k izpitom

Pristop Cena
Prvi trije pristopi 0,00 EUR
Četrti pristop 21,00 EUR
Vsak nadaljnji pristop Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 210,00 EUR.

Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Novi Gorici dne 2. 3. 2016 in velja od akademskega leta 2016/2017 dalje.