Fakulteta za humanistiko

Video predstavitve

Promocijski film Fakultete za humanistiko

Napovednik promocijskega filma fakultete

Kako prepoznati, brati in pisati dobro poezijo?

Izjava študentke Dominike Prijatelj o študiju Slovenistike na Fakulteti za humanistiko

Izjava študenta Martina Batagelja o študiju Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko

Izjava študenta - športnika Krisa Jogana o študiju Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko

Izjava študenta Urbana Makoriča o študiju Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko

Ana Karenina in njen čas

Saddy: Merjenje jezika v možganih