Gradiva Fakultete za humanistiko

Video predstavitve

Promocijski film o Fakulteti za humanistiko 2023 (video: NAKVIS)

Promocijski film Fakultete za humanistiko 2022

Napovednik promocijskega filma fakultete 2022

Izjava študentke Dominike Prijatelj o študiju Slovenistike na Fakulteti za humanistiko

Izjava študenta Martina Batagelja o študiju Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko

Izjava študenta športnika Krisa Jogana o študiju Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko

Izjava študenta Urbana Makoriča o študiju Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko

Kako prepoznati, brati in pisati dobro poezijo?

Priprava na maturo za srednješolce: predavanje Ana Karenina in njen čas