Druženje in zabava

Klub goriških študentov

Združuje dijake in študente goriške regije in tiste, ki se tu šolajo. Zagotavlja pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih, sodeluje z ostalimi dijaškimi in študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini, organizira srečanja dijakov in študentov, sodeluje pri razvoju življenja v lokalni skupnosti … Slovi kot organizator Mortadeljade, ki je prerasla slovensko prestolnico in se zadnjih nekaj let odvija v vseh slovenskih univerzitetnih mestih.

Klub goriških študentov
Trg Edvarda Kardelja 1
SI-5000 Nova Gorica
T: (05) 333 38 70
M: 031 323 090
E: info@kgs.si
www.kgs.si

Klub ajdovskih študentov

Zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega življenja. Deluje na področju kulture, izobraževanja, sociale in športa.

Klub ajdovskih študentov
Cesta IV. prekomorske 61a
5270 Ajdovščina
T: 059 014 291
M: 051 654 002, 041 654 002
E: info@kas.si
www.kas.si

Studentarija.net

Študentski portal za vse slovenske študente, na katerem najdete študijska gradiva, oglase za delo, vse o študentski prehrani, študentske novice …

www.studentarija.net