Podpora pri študiju na daljavo: tradicija UNG

Izzivi, s katerimi so se izobraževalne ustanove srečale med epidemijo virusa Covid-19, so univerzo spodbudili, da še nadgradi svojo ponudbo študijskih vsebin na daljavo.

Dobra pripravljenost UNG na izvajanje študija na daljavo je pravzaprav posledica dolgoletnega načrtnega uvajanja novih pristopov poučevanja, predvsem t.i. obrnjenega učenja, pri katerem študentkam in študentom pred predavanji posredujemo gradiva, ki jih najprej sami preučijo, nato pa o njih razpravljajo v predavalnici. Prav tako smo na univerzi že pred leti uvajali in uporabljali orodja za poučevanje na daljavo, da bi v študijski proces lažje vključevali študente športnike in študente s posebnimi potrebami ter tuje gostujoče predavatelje, ki bi sicer v točno določenem obdobju težko zagotovili svojo fizično prisotnost na univerzi. Na daljavo smo že pred več kot desetletjem pogosto izvajali tudi argumentacije doktoratov, ki so obvezni pogoj za nadaljevanje in zaključek doktorskega študija.

Podporo pri izvajanju študijskih vsebin na daljavo nam predstavljajo tudi lastna platforma za poučevanje na daljavo MiTeam, UNG Zoom, Moodle in ostala orodja, s pomočjo karerih izvajamo izbrane vsebine na daljavo ali v hibridni obliki, pripravimo in shranjujemo posnetke določenih predavanj in dogodkov ter izvajamo konference in izpite na daljavo.