Kombinirano poučevanje na Univerzi v Novi Gorici: nadgradnja tradicije

Neizogibne spremembe na področju izobraževanja kot posledica svetovnega zdravstvenega izziva so za UNG predstavljale priložnost, da nadgradi svojo tradicijo poučevanja na daljavo. Da bi zagotovili neprekinjen in kakovosten študijski proces, smo vsa predavanja nemudoma začeli izvajati na daljavo, in sicer s pomočjo že predhodno uvedenih orodij in platform kot so na primer Zoom, Big Blue Button, MiTeam in Moodle in MiTeam, kmalu za tem pa smo na daljavo izvedli tudi prvi zagovor doktorata.

Dobra pripravljenost UNG na izvajanje študija na daljavo je pravzaprav posledica večletnega načrtnega uvajanja novih pristopov poučevanja, predvsem t.i. obrnjenega učenja, pri katerem študentom pred predavanji posredujemo gradiva, ki jih najprej sami preučijo in nato o njih razpravljajo v predavalnici. Prav tako smo na univerzi že pred leti uvajali in uporabljali orodja za poučevanje na daljavo, da bi v študijski proces lažje vključevali študente športnike in študente s posebnimi potrebami ter tuje predavatelje, ki bi sicer v točno določenem obdobju težko zagotovili svojo fizično prisotnost na univerzi. Na daljavo smo že pred približno desetletjem pogosto izvajali tudi argumentacije doktoratov, ki so obvezni pogoj za nadaljevanje in zaključek doktorskega študija.

Trenutno na daljavo potekajo tudi druge študijske dejavnosti – konsultacije, študentsko projektno delo, informativni dnevi in podobno. Predavanja na daljavo so v posneti obliki dostopna tudi študentom, ki zaradi tehničnih ovir ali drugih omejitev predavanjem ne morejo slediti v realnem času. S pomočjo videokonferenčnih sistemov in aplikacije exam.net lahko študenti na daljavo opravljajo tudi določene izpitne obveznosti.