Študijske vsebine na daljavo v 2021/22 na programih 1., 2. in 3. stopnje

Univerza v Novi Gorici v zadnjih letih ponuja povečan obseg podpore pri študiju na daljavo, v študijskem letu 2020/21 pa je ponudbo možnosti kombiniranega učenja, tj. združevanja običajnih metod poučevanja v prostorih univerze s poučevanjem na daljavo, dopolnila še z izvajanjem kontaktnih ur v hibridni obliki.

Pri kombiniranem učenju delu kontaktnih ur (npr. predavanjem) sledite na daljavo, praktične vaje, praktično usposabljanje in raziskovalno delo pa opravljate v prostorih univerze, na terenu in v gostujočih organizacijah in tako pridobivate dragocene praktične izkušnje, ki bodo nepogrešljive na vaši nadaljni poklicni poti. Kombinacija klasičnih oblik študija in poučevanja na daljavo po eni strani zagotavlja prilagojen način študija in je zasnovana tako, da ohranja visoko kakovost izobraževalnega procesa. V prihodnjih študijskih letih UNG načrtuje uvedbo še več t.i. »mešanih« študijskih programov s kombiniranimi pristopi poučevanja.

Pri hibridnem načinu poučevanja se kontaktne ure izvajajo v prostorih univerze, obenem pa se s pomočjo videokonferenčnih sistemov in posebne snemalne opreme potek učne ure snema ter v živo prenaša tudi po spletu. Prednost takšnega načina poučevanja je, da lahko študenti uram sledijo bodisi v predavalnici bodisi v živo na daljavo.

Kakšne študijske vsebine na daljavo bodo na voljo v študijskem letu 2020/21?

  • predavanja na daljavo (v živo, s pomočjo videkonferenčnih sistemov oziroma platform MiTeam, Zoom, big Blue Button ipd.),
  • druge oblike e-učenja na daljavo (konsultacije, projektno delo, interaktivno delo v spletnih učilnicah, lektorati tujih jezikov na daljavo ipd.),
  • podporo v obliki dodatnih študijskih e-materialov (dostopni posnetki večine predavanj, razširjene spletne učilnice na platformah kot sta MiTeam in Moodle),
  • opravljanje določenih izpitov in drugih oblik preverjanja znanja na daljavo (s pomočjo uporabe videokonferenčnih orodij in aplikacij),
  • zagovore seminarjev, diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij na daljavo.

Izvajanje študijskih vsebin na daljavo in njihov obseg bosta prilagojena specifikam posameznega študijskega programa.