Prijava za vpis državljanov držav nečlanic Evropske unije

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Državljani držav nečlanic Evropske unije
1. prijavni rok od 20. 2. do 20. 3.
2. prijavni rok od 1. 4. do 1. 7.
3. prijavni rok od 1. 8. do 1. 9.
prijave do zasedbe mest 10. do 25. 9.

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Kandidati
1. prijavni rok (razen DUP) od 1. do 16. 9.
1. prijavni rok Digitalne umetnosti in prakse od 20. 2. do 20. 3.

Državljani držav članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno ali začasno zaščito ter prosilce za mednarodno ali začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka ter tuji državljani, ki so v RS dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo, se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije. Državljani/-ke naslednjih držav nečlanic Evropske unije: Norveške, Islandije, Liechtensteina in Švice, se obravnavajo enako kot državljani/-ke RS in Evropske unije.

OPOZORILO: Prijavni rok se ne odpre, če so bila v predhodnem roku zapolnjena vsa prosta mesta.

Število razpisanih mest za državljane nečlanic EU (vpis v 1. letnik)

Študijski program Število mest/ državljani Zahodnega Balkana Število mest/ ostali Način študija

Fizika in astrofizika (UN)

5

3

redni

Slovenistika (UN)

4

1

redni

Kulturna zgodovina (UN)

7

1

redni

Okolje (UN)

6

2

redni

Gospodarski inženiring (VS)

6

2

redni

Vinogradništvo in vinarstvo (VS)

4

2

redni

Digitalne umetnosti in prakse (VS)

3

skupna mesta

redni

Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih.
Prijava za vpis velja tudi kot vloga za priznavanje izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Več na strani: Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Več informacij

Univerza v Novi Gorici
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
T: 05 9099 717
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava (Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8)
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30