Pogoji za vpis v višje letnike - Akademija umetnosti

Digitalne umetnosti in prakse, dodiplomski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 42 ECTS prvega letnika, od tega obvezno v celoti opravljen nosilni modul v katerem nadaljuje študij in 80% vsebin iz modula Digitalni praktikum.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika in zbranih najmanj 42 ECTS iz 2. letnika, od tega obvezno v celoti opravljen nosilni modul v katerem nadaljuje študij.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 20 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Medijske umetnosti in prakse, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 42 ECTS prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 20 ECTS iz predmetnika tega letnika.