Pogoji za vpis v višje letnike - Poslovno-tehniška fakulteta

Gospodarski inženiring, dodiplomski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 47 ECTS prvega letnika.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika in zbranih najmanj 47 ECTS iz 2. letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 30 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Gospodarski inženiring, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 47 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 30 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 48 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 18 ECTS iz predmetnika tega letnika.