Poslovno-tehniška fakulteta

Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Osnove računalništva

To je spletna stran predmeta, kot se je izvajal do študijskega leta 2011/2012 (nosilec prof. dr. Bogdan Filipič).

Od študijskega leta 2012/2013 dalje predmet izvaja doc. dr. Ingrid Petrič.


Predstavitev predmeta

Seminarske naloge

Študijsko gradivo