Poslovno-tehniška fakulteta

Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Osnove računalništva: seminarske naloge

Namen seminarske naloge je spodbuditi študente k samostojnemu delu in reševanju problemov z računalnikom. Izdelava naloge od študentov zahteva:

  • skupinsko delo,
  • iskanje informacij v literaturi in na internetu,
  • računalniško oblikovanje besedila,
  • izdelavo računalniško podprte predstavitve,
  • ustno predstavitev obravnavane tematike.
Z izdelano seminarsko nalogo in njeno predstavitvijo naj bi študenti dokazali, da praktično obvladajo računalniška orodja, ki so jih spoznali pri predmetu, in da so jih sposobni uspešno uporabiti pri nadaljnjem študiju in delu.

Navodila za izdelavo seminarske naloge in predlogi tem

Vzorec seminarske naloge

Primeri seminarskih nalog

  • Optični nosilec podatkov Blu-Ray (pdf 554 KB, ppt 491 KB)
  • Tablični računalnik iPad (pdf 678 KB, ppt 354 KB)
  • Vpliv dela z računalnikom na zdravje (pdf 555 KB, ppt 6,3 MB)