Univerza v Novi Gorici

Fakulteta za humanistiko

Dodiplomski študijski program Slovenistika

Slovenski knjižni jezik III - Slovenska skladnja – Zimski in letni semester
Slovenski jezik II - Slovenska skladnja – Letni semester
2008/2009

Lanko Marušič


Tu boste našli obvestila in datoteke pomembne za ta predmet.

 • Pravila igre za SJ III
 • Izročki
  straninaslovpostavljeno
  1-6 kaj je skladnja?17. 3. 2009
  7-8slovnica načel in parametrov 17. 3. 2009
  9-12sestavniškost 25. 3. 2009
  13-14skladenjska razmerja 25. 3. 2009
  15-22navezovanje 25. 3. 2009
  23-29Zgradba stavka I 5. 5. 2009
  30-34Zgradba stavka II in glagolsko ujemanje 5. 5. 2009
  35-36Teorija sklona 5. 5. 2009
  37-42Zgradba glagolske zveze 6. 5. 2009
  43-47Višje funkcionalne projekcije v stavku 1. 6. 2009
  48-55stavčna dopolnila 4. 12. 2009
  56-60vprašalni premiki 4. 12. 2009
  61-62še o premikih 4. 12. 2009
  63-75samostalniška zveza 18. 12. 2009
  76-80 samostalniška zveza 28. 12. 2009
  77-87 pridevniška zveza4. 6. 2009
  88-101 naslonke4. 6. 2009
  102-105 stavčna fonetika4. 6. 2009

  izpiti: