Univerza v Novi Gorici

Fakulteta za humanisitko

Program Slovenistika (jezik in književnost)


Uvod v splošno jezikoslovje

Izvajalci: Lanko Marušič in Vesna Plesničar


Tu boste našli obvestila in datoteke pomembne za ta predmet.

Predmetni načrt za celoten semester šolskega leta 2017/2018.

Izročki

 • uvod, predstavitev, 13. 10. 2014
 • glasoslovje/fonetika, 26. 2. 2013
 • fonologija, 5. 11. 2008
 • morfologija, 5. 11. 2008
 • skladnja, 19. 11. 2008
 • pomenoslovje, 6. 1. 2008
 • zgodovinsko jezikoslovje, 22. 4. 2013
 • razvrščanje jezikov, 30. 4. 2013
 • jezik in družba, 29. 4. 2013
 • Psiholingvistika, 14. 5. 2013
 • Nevrolingvistika, 12.1.2017
 • Usvajanje maternega jezika, 20. 5. 2013
 • Domače naloge:

 • 1. domača naloga, oddaja: 2. 11. 2017
 • 2. domača naloga, oddaja: 9. 11. 2017
 • 3. domača naloga, oddaja: 16. 11. 2017
 • 4. domača naloga, oddaja: 24. 11. 2017
 • 5. domača naloga, oddaja: 24. 11. 2017
 • domača naloga 6, oddaja: 15. 12. 2017
 • domača naloga 7, oddaja: 19. 1. 2018