COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS
Group bibliography for the year 2022Ambrož, Alenka [56271] Purg, Peter [26372]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Mlačnik, Primož [39176]

Vaupotič, Aleš [34800]

Polonyi, Eszter [55060]

Zajc, Ivana [56057]

Pranjić, Kristina [51537]

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.04 Professional article

1. Ivana Zajc, "Usedline ali stvari, ki ostajajo neizrečene", Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, sezona 2021/2022, letn. 72, št. 8, str. 19-22, ilustr., ISSN 1580-9609. [COBISS.SI-ID 97296387]

2. Kristina Pranjić, "Avangarda u Jugoslaviji : internacionalizacija periferije = Avant-garde in Yugoslavia : internationalization of periphery", In: ZENITEUM :: 2022 : 13. jan. 2022, Banovina, Novi Sad, Novi Sad: NS, 2022, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 104403203]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

3. Katja Mihurko Poniž, "»Nemoralno samo po sebi« : gledališka cenzura in vzgoja nravi v 18. in 19. stoletju", In: Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju : program simpozija in povzetki referatov : znanstveni simpozij : Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 24.-25. marec 2022, Marijan Dović (ed.), 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2022, str. 21, ISBN 978-961-05-0625-6. [COBISS.SI-ID 103018243]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

4. Katja Mihurko Poniž, "Rodbina Kremenšek - Borštnik", In: Slovenski biografski almanah XIX. stoletja, Mateja Ratej (ed.), 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022, str. 153-173, portret, Življenja in dela, 28, Biografske študije, 20, ISBN 978-961-05-0622-5, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 101602819]
financier: ARRS, Ciljni raziskovalni programi, P6-0347, Historične interpretacije 20. stoletja


1.19 Review, book review, critique

5. Ivana Zajc, "Fekalije in ljubezen : nepozabne Predsednice gledalca vznemirijo in ganijo", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 3. mar. 2022, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/fekalije-in-ljubezen-nepozabne-predsednice-gledalca-vznemirijo-in-ganijo-r. [COBISS.SI-ID 100905731]


1.22 Interview

6. Ana Toroš (interviewee), ""O, Trst, ti moja večna bolečina ---" : dr. Ano Toroš zanima, kakšni smo mi v književnosti Drugega in kakšni so Drugi v naši književnosti", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 2. mar. 2022, leto 78, št. 51, str. 15, fotogr., ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 99587843]

7. Katja Mihurko Poniž (interviewee), "Pisanje kot iskanje ravnotežja : (intervju)", Večer, [Spletna izd.], 17. mar. 2022, 1 spletni vir, ilustr., ISSN 1580-2639, https://www.vecer.com/kultura/intervju-katja-mihurko-poniz-pisanje-kot-iskanje-ravnotezja-10274847. [COBISS.SI-ID 105168899]MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

8. Valerija Intihar (interviewer), Kristina Pranjić (interviewee), Dragan Živadinov (interviewee), Alen Berlot (interviewee), Emina Djukić (interviewee), Peter Purg (interviewee), K avantgardam, leto kasneje, Ljubljana: Zavod Radio študent, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (14 min, 39 sek)), Kulturne novice, https://radiostudent.si/kultura/kulturne-novice/k-avantgardam-leto-kasneje. [COBISS.SI-ID 105812739]

9. Nina Jerman, Katja Mihurko Poniž (interviewee), Od lastnega glasu do lastne sobe, monografija Katje Mihurko Poniž, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 min, 57 sek)), Kultura, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174838995?s=tv. [COBISS.SI-ID 93846787]

10. Nina Jerman (interviewer), Kristina Pranjić (interviewee), Janja Vollmaier Lubej (interviewee), Lev Kreft (interviewee), Gregor Moder (interviewee), Umetnost in rusko-ukrajinska vojna, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (48 min, 47 sek), Panoptikum, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174862687?s=tv. [COBISS.SI-ID 104623619]

11. Nina Jerman (interviewer), Marta Verginella (interviewee), Eva D. Bahovec (interviewee), Katja Mihurko Poniž (interviewee), Ana Cergol Paradiž (interviewee), Žensko vprašanje?, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (51 min, 04 sek), Panoptikum, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174852718?s=tv. [COBISS.SI-ID 105158147]
financier: ARRS, Ciljni raziskovalni programi, P6-0347, Historične interpretacije 20. stoletja


2.20 Complete scientific database of research data

12. Katja Mihurko Poniž, Maksim Gojković, Aneta Trajanov, Pisma = Letters, V Novi Gorici: Univerza, 2022, 1 spletni vir, https://pisma-rch.ung.si/. [COBISS.SI-ID 102983939]
financier: ARRS, ciljni raziskovalni programi, P6-0347, Historične interpretacije 20. stoletjaPERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

13. Peter Purg, Transdisicplinary new media : lunch talks : lecture at Paris College of Art, 22. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 98496771]


3.25 Other performed works

14. Kristina Pranjić, Avantgarda in novi mediji : predavanje na 7. dogodku 8. sezone ALUO uho, 13. maja 2022, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 107789059]

15. Kristina Pranjić, Kaj so avantgarde? : vodenje delavnice za dijake Kozmični anarhizem 2.2 // Intermedijsko prevajanje, 20. apr. 2022, OSMO/ZA, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 105821443]

16. Kristina Pranjić, Aleksander Bassin, Peter Krečič, Lev Kreft, Kozmični anarhizem 2.2 // Molekular::Noordung : okrogla miza in predstavitev publikacije Kozmični anarhizem, OSMO/ZA, Ljubljana, 22. apr. 2022. [COBISS.SI-ID 105805827]

17. Robert Ilovar, Ajda Schmidt, Barbara Predan, Miha Klinar, Kristina Pranjić, Okrogla miza Predstavitev publikacije Oblikovanje vrednosti, 22. feb. 2022 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. [COBISS.SI-ID 104374787]SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

18. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (member of editorial board 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]

19. Felicita Koglot, Franc Peric, Lara Vončina (editor, author of introduction, etc.), Maja Orel (editor, author of introduction, etc.), Manca Koren (editor, author of introduction, etc.), Katja Mihurko Poniž (editor), Ljubezen v pismih : dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem : Aleksandrija-Bilje : 1921-1931, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022, 235 str., fotogr., ISBN 978-961-7025-22-4. [COBISS.SI-ID 94705155]


Interviewee

20. Nina Jerman, "Vprašanje avtonomije in kritike, ko je govor o ukrajinski in ruski umetnosti", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 6. apr. 2022, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/vprasanje-avtonomije-in-kritike-ko-je-govor-o-ukrajinski-in-ruski-umetnosti/618451. [COBISS.SI-ID 104589827]

21. Nina Gostiša, "Dvig človeštva proti zenitu", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 7. jan. 2022, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.delo.si/kultura/razno/dvig-clovestva-proti-zenitu/. [COBISS.SI-ID 104370435]


Photographer

22. Špela Lenardič, "60 let Kulturnega centra Lojze Bratuž : krščanski etos, slovenski jezik in kultura so še naprej trdni temelji večnamenskega središča Slovencev na Goriškem", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 11. apr. 2022, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/slovenija/60-let-kulturnega-centra-lojze-bratuz/619421. [COBISS.SI-ID 104577539]UNCLASSIFIED

23. Primož Mlačnik, Otok psov, 1. izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2022, Zbirka Prišleki, ISBN 978-961-7165-16-6. [COBISS.SI-ID 106404611]
Selected format of bibliographic unit: IEEE

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 5. 2022

 


Group bibliography for the year 2021Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Mlačnik, Primož [39176]

Vaupotič, Aleš [34800]

Oset, Željko [29514]

Vaupotič, Aleš [34800]

Polonyi, Eszter [55060]

Zajc, Ivana [56057]

Selvelli, Giustina [54542]

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. Ana Toroš, "Marisa Madieri, Jan Morris and Irena Žerjal : English, Istrian Triestine and Slovene literarisation of Trieste and the surrounding area at the end of World War II", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 3, str. 475-486, ilustr., ISSN 1408-5348, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/12/ASHS_31-2021-3_Toro%C5%A1.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.30. [COBISS.SI-ID 91966979]

2. Ana Toroš, "Minority literature in the majority language : a new paradigm? : the case of the slovenian poetry in italy", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 2, str. 355-362, ilustr., ISSN 1408-5348, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/10/ASHS_31-2021-2.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.23. [COBISS.SI-ID 91969283]

3. Roxana Patraş, Carolin Odebrecht, Ioana Galleron, Rosario Arias, J. Berenike Herrmann, Cvetana Krstev, Katja Mihurko Poniž, Dmytro Yesypenko, "Thresholds to the "Great Unread" : titling practices in eleven ELTeC collections", Interférences littéraires, 2021, vol. 25, str. 163-187, ilustr., ISSN 2031-2970, http://interferenceslitteraires.be/index.php/illi/article/view/1102/958. [COBISS.SI-ID 82889475]

4. Aleš Vaupotič, "Stari mojster in neizrekljiva beseda : uvod v kibertekstualnost prek starokitajske književnosti", Primerjalna književnost, [Tiskana izd.], 2021, letn. 44, št. 2, str. 85-102, ilustr., ISSN 0351-1189, DOI: 10.3986/pkn.v44.i2.06. [COBISS.SI-ID 73724163]

5. Ana Toroš, "Minority literature and collective trauma : the case of Slovene Triestine literature", Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, [Tiskana izd.], 2021, no. 86, str. 65-81, ISSN 0354-0286, DOI: 10.36144/RiG86jun21.65-81. [COBISS.SI-ID 69028355]


1.02 Review article

6. Primož Mlačnik, "The influence of Franz Kafka's literature on aspects of critical cultural theory", Slavia Centralis, [Tiskana izd.], 2021, letn. 14, št. 1, str. 249-259, ISSN 1855-6302. [COBISS.SI-ID 75797507]


1.04 Professional article

7. Željko Oset, "V Rožno Dolino na študij Kulturne zgodovine", Novi glas, 11. mar. 2021, leto 26, št. 10, str. 9, ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 54852867]


1.05 Popular article

8. Ivana Zajc, "Tritonski vozovi in kričanje sredi noči : kako so v Afriko drago prodajali led iz ledenih jam", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 10. jan. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/okolje/tritonski-vozovi-in-kricanje-sredi-noci-kako-so-v-afriko-drago-prodajali-led-iz-ledenih-jam/548349#&gid=1&pid=1. [COBISS.SI-ID 88259331]

9. Ivana Zajc, ""Vzbujamo radovednost in navdušujemo" : 70 let Tehniškega muzeja Slovenije", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 15. apr. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/vzbujamo-radovednost-in-navdusujemo-70-let-tehniskega-muzeja-slovenije/576637. [COBISS.SI-ID 91744259]

10. Ivana Zajc, ""Očarljivo in ovito v skrivnost" : Baia, podvodno mesto", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 27. mar. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ocarljivo-in-ovito-v-skrivnost-baia-podvodno-mesto/574111. [COBISS.SI-ID 91753219]


1.08 Published scientific conference contribution

11. Željko Oset, "Janez Bleiweis in Slovenska matica", In: Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe, Marija Stanonik (ed.), et al., Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021, str. 83-94, ISBN 978-961-268-078-7. [COBISS.SI-ID 71793411]

12. Ivana Zajc, "Sodobne slovenske dramatičarke : tematsko-formalne novosti in primera sodobnih dramskih besedil za osnovno in srednjo šolo", In: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.-16. 7. 2021, Alenka Žbogar (ed.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 106-109, Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0470-9, ISSN 2386-0561, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/06/57-SSJLK_Zajc.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.57.106-109. [COBISS.SI-ID 67715587]

13. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder kot kulturna posrednica", In: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.-16. 7. 2021, Alenka Žbogar (ed.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 44-52, Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0470-9, ISSN 2386-0561, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/06/57-SSJLK_Mihurko-Poniz%CC%8C.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.57.44-52. [COBISS.SI-ID 67526659]
financier: ARRS, Programi, P6-0347, SI, Historične interpretacije 20. stoletja


1.12 Published scientific conference contribution abstract

14. Ana Toroš, "Alojz Gradnik e le terre di confine", In: 56o ICM : Incontro Culturale Mitteleuropeo : 25-26 novembre 2021 : diversità di lingue per una cultura unificante : Dante, Ascoli e i testimoni di confine, Gorizia: Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 2021, [1] str., https://www.kadmos.info/56mo-convegno-icm-ana-toros/. [COBISS.SI-ID 86944515]

15. Primož Mlačnik, "Kulturne študije in sodobni slovenski detektivski romani : obstoječe raziskave in možni raziskovalni pristopi", In: Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, [13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor] : zbornik povzetkov, Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor, Gjoko Nikolovski (ed.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021, str. 95-96, ISBN 978-961-286-459-0, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/562. [COBISS.SI-ID 65781763]

16. Ana Toroš, "Slovenska literatura iz Italije v medkulturnem kontekstu : primer Gorice", In: Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, [13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor] : zbornik povzetkov, Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor, Gjoko Nikolovski (ed.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021, str. 143, ISBN 978-961-286-459-0, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/562. [COBISS.SI-ID 63264515]

17. Katja Mihurko Poniž, "A for Aurora, A for Ambiguity : a century and a half George Sand reception in the Slovenian cultural sphere", In: The sun and her planets : around George Sand’s reception in Central and Eastern Europe : international conference : Warsaw, 20-22 October 2021, Warszawa: Women's Archive, The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, https://georgesand.ibl.waw.pl/abstracts/. [COBISS.SI-ID 92543491]

18. Aleš Vaupotič, Ana Toroš, Narvika Bovcon, "Encoding literary culture as augmented reality", In: Transcodification : literatures - arts - media : First Conference of the ICLA Research Committee on Literatures/Arts/Media (CLAM) : July 1-3 2021, University of L'Aquila : online conference, [S. l.]: CLAM, 2021, str. [1], https://www.clam-icla.com/participants2021/ales-vaupotic-ana-toros-narvika-bovcon/. [COBISS.SI-ID 71101443]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

19. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder : Slavic cultural and feminist icon of the early 20th century", In: Defiant trajectories : mapping out slavic women writers routes, Katja Mihurko Poniž (ed.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Cultural Tourist Association Women Writers Route: International Foundation - Forum of Slavic Cultures, 2021, str. 72-84, ilustr., ISBN 978-961-94672-7-5, https://www.fsk.si/wp-content/uploads/2021/03/WWR_DefiantTrajectories.pdf. [COBISS.SI-ID 59143939]

20. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder : Kveder, Zofka, pisateljica in novinarka : (* Ljubljana, 22. april 1878 - + Zagreb, 21. november 1926)", In: Osebnosti slovenskega novinarstva, Mateja Ratej (ed.), 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021, str. 125-143, portret, Življenja in dela, 25, Biografske študije, 18, ISBN 978-961-05-0517-4, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 56498691]

21. Ivana Zajc, "Poezija v modelih esejske naloge na maturi iz materinščine", In: Slovenska poezija, Darja Pavlič (ed.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 347-352, Obdobja, 40, ISBN 978-961-06-0542-3, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Zajc-I_Obdobja-40.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.40.347-352. [COBISS.SI-ID 85321731]

22. Ana Toroš, "Alojz Gradnik in češka literatura", In: Slovenska poezija, Darja Pavlič (ed.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 477-484, Obdobja, 40, ISBN 978-961-06-0542-3, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Obdobja-40_zbornik.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.40.477-484. [COBISS.SI-ID 86577667]


1.19 Review, book review, critique

23. Ivana Zajc, "»Z dišavo poveš, kdo si« : oder Slovenskega stalnega gledališča Trst preplavile Dišeče skrivnosti", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 12. nov. 2021, ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/z-disavo-poves-kdo-si-oder-slovenskega-stalnega-gledalisca-trst-preplavile-disece-skrivnosti-r. [COBISS.SI-ID 91758083]

24. Ivana Zajc, "Tina Bilban: Kaj misliš, kdo?", Sodobnost, 29. nov. 2021, ISSN 2784-7322, https://www.sodobnost.com/tina-bilban-kaj-mislis-kdo-ivana-zajc/. [COBISS.SI-ID 89069827]

25. Ivana Zajc, "Andrej Predin: Vesoljčki", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 3, str. 340-342, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90622211]

26. Ivana Zajc, "Klarisa Jovanović: Telovadec Nikolaj prežene tolovaja", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 4, str. 483-485, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90619395]

27. Ivana Zajc, "Borut Gombač: Skrivnost lebdeče knjige", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 6, str. 774-776, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90593539]

28. Ivana Zajc, "Peter Svetina: Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 10, str. 1435-1437, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90615043]


1.21 Polemic, discussion, commentary

29. Ivana Zajc, "Ivana Zajc bere sodobno slovensko dramo", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 27. 8. 2021, [1] str., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/prispevki/ivana-zajc-bere-sodobno-slovensko-dramo. [COBISS.SI-ID 83693827]


1.22 Interview

30. Aleš Vaupotič (interviewee), "Percepcija umetnine zahteva določen napor : novi direktor Moderne galerije meni, da je ključni muzejski in galerijski izziv orientacija v mreži novih komunikacijskih možnosti", Delo, [Tiskana izd.], 15. maj 2021, leto 63, št. 110, str. 8, portret, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 63814403]


1.25 Other component parts

31. Ivana Zajc, "Tetovaže ustnic in življenje z medvedi : Ainuji, pozabljeni staroselci Japonske", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 1. jan. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/svet/azija-z-oceanijo/tetovaze-ustnic-in-zivljenje-z-medvedi-ainuji-pozabljeni-staroselci-japonske/547249?fbclid=IwAR2wofvO4ibGnYS5fey8vUwQtjV5G3iFVyeQaSsgRDm2tToAVIrVaywQ6Fg. [COBISS.SI-ID 83758595]

32. Ivana Zajc, "Kakšne so bile brizge iz živalskih mehurjev, kdo je izumil maske in zakaj si ljudje niso umivali rok", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 2. maj 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/svet/kaksne-so-bile-brizge-iz-zivalskih-mehurjev-kdo-je-izumil-maske-in-zakaj-si-ljudje-niso-umivali-rok/576580?fbclid=IwAR31tyL3n88kfAZG89LEfXZpV_exFQYO2rq5vwgMI1SxNFGDp1qpK5LzQB8. [COBISS.SI-ID 83744515]

33. Ivana Zajc, "Več kot 200 dogodkov: na Goriškem s prireditvami v poletje", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 15. jun. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/napovedujemo/vec-kot-200-dogodkov-na-goriskem-s-prireditvami-v-poletje/584320. [COBISS.SI-ID 68186883]

34. Ivana Zajc, "Kaj vse je mogoče spraviti v eno sobo? V "kabinetu čudes" izjemne najdbe in zgodbe : stalna razstava Goriškega muzeja NePozabljeni predmeti", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 23. jun. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/kaj-vse-je-mogoce-spraviti-v-eno-sobo-v-kabinetu-cudes-izjemne-najdbe-in-zgodbe/585267. [COBISS.SI-ID 68185603]

35. Ivana Zajc, ""Z rastlinami se pogovarjaš kakor z majhnimi mucki" : med pandemijo porast prodaje lončnic", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 25. maj 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/okolje/z-rastlinami-se-pogovarjas-kakor-z-majhnimi-mucki-med-pandemijo-porast-prodaje-loncnic/580908?fbclid=IwAR0Ap0NtPxGs_LK5wlcakIRBhuZzuPEzaNLG3dCPOxeZ8rGm-LxKu_cOS2M. [COBISS.SI-ID 83742979]

36. Ivana Zajc, "Orientalska vila Rafut propada, edini eksotični park v Sloveniji se zarašča : Občina Nova Gorica napoveduje obnovo: "Park bo postal zeleni urbani prostor"", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 26. feb. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/orientalska-vila-rafut-propada-edini-eksoticni-park-v-sloveniji-se-zarasca/570696. [COBISS.SI-ID 55419139]

37. Ivana Zajc, ""Očarljivo in ovito v skrivnost" : Baia, podvodno mesto", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 27. mar. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ocarljivo-in-ovito-v-skrivnost-baia-podvodno-mesto/574111. [COBISS.SI-ID 83752195]MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

38. Katja Mihurko Poniž, Od lastnega glasu do lastne sobe : literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma, Ljubljana: Beletrina, 2021, 477 str., ilustr., ISBN 978-961-284-758-6. [COBISS.SI-ID 82292483]


2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

39. Katja Mihurko Poniž, Literary foremothers : women writers in dialogue with tradition of their own, Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXII, 208 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-19-4, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 64423683]


2.08 Doctoral dissertation

40. Ivana Zajc, Preverjanje literarne zmožnosti z esejem na literarno temo pri maturitetnem izpitu iz slovenščine : doktorska disertacija = Assessing literary skills with an essay on literature in the Slovenian high school exit exam, Ljubljana: [I. Zajc], 2020, [11] f., 425 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56455427]


2.19 Radio or television broadcast

41. Goran Tenze (interviewer), Željko Oset (interviewee), Udbovski učbenik, osnovni tečaj, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 39 sek)), Pogled v znanost, https://ars.rtvslo.si/2021/07/pogled-v-znanost-326/. [COBISS.SI-ID 70613507]

42. Ivana Zajc (interviewer), Claudia Durastanti (interviewee), "Umetnost je zgodovina napak, ki pa so poetične, ki delujejo kot nekaj izvirnega. Za vsemi napakmi [!] se skrivajo zgodbe.", Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 1 sek)), Razgledi in razmisleki, https://4d.rtvslo.si/arhiv/razgledi-in-razmisleki/174777016. [COBISS.SI-ID 83694083]PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

43. Ana Toroš, "O dolce terra" di Alojz Gradnik : predavanje na Univerzi v Vidmu, 26. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 61843971]


3.15 Unpublished conference contribution

44. Željko Oset, Priložnosti znanstvenic za akademsko kariero na Univerzi v Ljubljani med obema svetovnima vojnama : prispevek na mednarodni znanstveni konferenci "Dr. Branislava Sušnik in sodobniki-ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki", 27. 5. 2021, online. [COBISS.SI-ID 67646979]


3.25 Other performed works

45. Ana Toroš, Doktorski študij - priložnost na začetku karierne poti : okrogla miza v okviru dogodka Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (ZATE), 24. 9. 2021, online. [COBISS.SI-ID 82465795]

46. Petra Vidali (discussant), Mirt Komel (discussant), Aljoša Harlamov (discussant), Primož Mlačnik, Fenomen slovenske kriminalke : sodelovanje na okrogli mizi na Festivalu slovenske kriminalke Alibi 2.1, Maribor, 25. sep. 2021. [COBISS.SI-ID 83199491]

47. Mateja Ratej (interviewee), Ali Žerdin (interviewee), Katja Mihurko Poniž (interviewee), Jurij Perovšek (interviewee), Agata Tomažič (interviewer), Osebnosti slovenskega novinarstva : spletni pogovor na platformi Zoom ob izidu knjige, 16. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 56511491]SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

48. Colloquium, Giustina Selvelli (member of editorial board 2019-), Klagenfurt: Alpen-Adria-Universiät Klagenfurt, ISSN 2520-3355, http://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/issue/archive. [COBISS.SI-ID 526816537]

49. Maša Grdešić (author, editor), Ksenija Rakočević, Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokolowska, Emilia Kolinko, Ekaterina Artemyuk, Biljana Dojčinović-Nešić (author, editor), Katja Mihurko Poniž, Katja Mihurko Poniž (editor), Defiant trajectories : mapping out slavic women writers routes, 1st electronic ed., Ljubljana: Cultural Tourist Association Women Writers Route: International Foundation - Forum of Slavic Cultures, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (94 str.)), ilustr., ISBN 978-961-94672-7-5, https://www.fsk.si/wp-content/uploads/2021/03/WWR_DefiantTrajectories.pdf. [COBISS.SI-ID 56820227]

50. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (member of editorial board 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]

51. Igor Grdina (editor), Željko Oset (editor, author of introduction, etc.), Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]

52. Željko Oset (editor, author of introduction, etc.), Udbovski učbenik : osnovni tečaj : strogo zaupno, Šentjur: Založništvo Ž. Oset, 2021, 207 str., ISBN 978-961-07-0609-0. [COBISS.SI-ID 66484995]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

53. Polona Hadalin Baša, Literarne ustvarjalke v slovenskih osnovnošolskih berilih : magistrsko delo, Nova Gorica: [P. Hadalin Baša], 2021, 90 f. [COBISS.SI-ID 95791875]


Author of introduction, etc.

54. Igor Grdina (editor), Željko Oset (editor, author of introduction, etc.), Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]

55. Željko Oset (editor, author of introduction, etc.), Udbovski učbenik : osnovni tečaj : strogo zaupno, Šentjur: Založništvo Ž. Oset, 2021, 207 str., ISBN 978-961-07-0609-0. [COBISS.SI-ID 66484995]


Co-Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

56. Manca Koren, Družinsko življenje v pismih aleksandrinke Felicite Koglot Peric in njenega moža Franca Perica ter percepcija aleksandrinstva v takratni slovenski družbi : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Koren], 2021, II, 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80304899]


Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

57. Gregor Bele, Prenova in optimizacija spletnega mesta omrežja CEEPUS : diplomsko delo, Kranj: [G. Bele], 2021, VII, 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 66012675]


Interviewer

58. Saša Vuga (interviewee), Saša Čuček (interviewee), Lučka Kajfež-Bogataj (interviewee), "Voda je preprosto preveč pomembna, da bi o njej odločala le peščica ljudi", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 1 spletni vir, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/okolje/voda-je-preprosto-prevec-pomembna-da-bi-o-njej-odlocala-le-pescica-ljudi/573985. [COBISS.SI-ID 57428995]

59. Claudia Durastanti (interviewee), ""To je v resnici knjiga, ki je nisem hotela napisati" : nenavadna zgodba odraščanja v kaosu jezikov", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 22. maj 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/to-je-v-resnici-knjiga-ki-je-nisem-hotela-napisati-nenavadna-zgodba-odrascanja-v-kaosu-jezikov/580923. [COBISS.SI-ID 83687171]

Reviewer

60. Ksenija H. Vidmar, Revizije spola : študije o ženski v postnacionalni družbi, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0555-3. [COBISS.SI-ID 92110595]UNCLASSIFIED

61. Katja Mihurko Poniž, Od lastnega glasu do lastne sobe : literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma, Elektronska izd., Ljubljana: Beletrina, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr., Zbirka eBeletrina, ISBN 978-961-284-836-1, http://www.biblos.si/isbn/9789612848361. [COBISS.SI-ID 85188867]

62. Željko Oset, University of Nova Gorica and the Slovenian academic community, Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2021, ISBN 978-961-7025-21-7. [COBISS.SI-ID 84037379]


Selected format of bibliographic unit: IEEE

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 22. 2. 2022

 

 
Group bibliography for the year 2020Eniko, Mateja [37517]

Selvelli, Giustina [54542]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Oset, Željko [29514]

Vaupotič, Aleš [34800]

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. Željko Oset, "Socializing of Slovene students at Austrian universities from the March Revolution to World War I", History of education & children's literature, 2020, vol. xv, no. 1, str. 273-285, ISSN 1971-1093, http://www.hecl.it/. [COBISS.SI-ID 24140035]

2. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder as a cultural transmitter", Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 2020, vol. 10, no. 10, ISSN 2217-7809, https://doi.org/10.18485/knjiz.2020.10.10.4, DOI: 10.18485/knjiz.2020.10.10.4. [COBISS.SI-ID 43899139]


1.04 Professional article

3. Željko Oset, "O nekrvavi anarhiji : dnevnik Miljutina Zarnika iz prevratne dobe (1918/19)", Družina : slovenski katoliški tednik, [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 124, str. 9, ilustr., ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 26720515]

4.Željko Oset, "O nekrvavi anarhiji : dnevnik Miljutina Zarnika iz prevratne dobe (1918/19)", Družina : slovenski katoliški tednik, [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 124, str. 9, ilustr., ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 26720515]

5. Željko Oset, "Prva nedržavna univerza : 25 let Univerze v Novi Gorici", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], 4. okt. 2020, letn. 69, št. 40, ilustr., ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 31195651]


1.05 Popular article

6. Giustina Selvelli, "Anche in Bulgaria parlano il ladino --- ma non quello delle Dolomiti", East Journal, 4. feb. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/102419. [COBISS.SI-ID 45942019]

7. Giustina Selvelli, "Kavala, la città degli esuli dalla Turchia che ci parla dei rifugiati di oggi", East Journal, 5. mar. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/103196. [COBISS.SI-ID 45942787]

8. Giustina Selvelli, "L'esodo dimenticato dei turchi di Bulgaria", East Journal, 11. nov. 2020, 13. nov. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/112046, https://www.eastjournal.net/archives/112074. [COBISS.SI-ID 45945091]

9. Giustina Selvelli, "Fare rock'n roll in Jugoslavia : Milan Mladenovic e gli Ekaterina Velika", East Journal, 13. gen. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/101943. [COBISS.SI-ID 45940483]


1.08 Published scientific conference contribution

10. Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, Aneta Trajanov, Tina Smrekar, "Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist", In: Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities : September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia, Darja Fišer (ed.), Tomaž Erjavec (ed.), 1st ed., Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2020, str. 66-73, ilustr., ISBN 978-961-7104-01-1, http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Mihurko-Poniz-et-al_Digitalizacija-kulturne-dediscine-v-dveh-projektih-programa-Studentski.pdf. [COBISS.SI-ID 30294531]

11. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, "Literarne pešpoti v povečani resničnosti na področju med Goriško, Tržaško pokrajino in Furlanijo : konceptualna zasnova, izvedba in trajno vzdrževanje", In: Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities : September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia, Darja Fišer (ed.), Tomaž Erjavec (ed.), 1st ed., Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2020, str. 16-23, ilustr., ISBN 978-961-7104-01-1, http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Bovcon-et-al_Literarne-pespoti-v-povecani-resnicnosti-na-podrocju-med-Gorisko-Trzasko-in-Furlanijo.pdf. [COBISS.SI-ID 30262275]

12. Senja Pollak, Matej Martinc, Katja Mihurko Poniž, "Natural language processing for literary text analysis : word-embeddings-based analysis of Zofka Kvederʼs Work", In: Proceedings of the Workshop on Digital Humanities and Natural Language Processing (DHandNLP 2020), co-located with International Conference on the Computational Processing of Portuguese (PROPOR 2020), Évora, Portugal, March 2nd, 2020, Maria José Finatto (ed.), Senja Pollak (ed.), [S. l.]: CEUR-WS, cop. 2020, str. 1-9, CEUR workshop proceedings, Vol. 2607, ISSN 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-2607/paper4.pdf. [COBISS.SI-ID 16930563]

13. Katja Mihurko Poniž, ""Ne bodi samo literat, ampak tudi prijatelj" : ženski in moški svetovi moderne v pismih, srečanjih in literaturi Ivana Cankarja in Zofke Kveder", In: Tržaški Cankar in naše branje : [dopolnjeni zbornik predavanj s simpozija Tržaški Cankar in naše branje, ki ga je priredilo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v sodelovanju s Slavističnim društvom Koper in s Slavističnim društvom iz Nove Gorice 13. in 14. decembra 2018 na Opčinah pri Trstu], Marija Kostnapfel (ed.), Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2020, str. 155-171, ilustr., ISBN 978-88-7342-290-7. [COBISS.SI-ID 45192963]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

14. Željko Oset, "Univerza v Ljubljani in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v 20. stoletju", In: 100 let Univerze v Ljubljani, Aleš Gabrič (ed.), Ljubljana: Slovenska matica: Univerza, 2020, str. 131-156, ISBN 978-961-213-330-6. [COBISS.SI-ID 43210243]

15. Ana Toroš, "Literary manifestations of traumatic collective memory and postmemory : the case of Istrian Triestine and Slovenian Triestine literature", In: Language and culture in the intercultural world, Vesna Mikolič (ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020, str. 387-401, ISBN 1-5275-5688-3, ISBN 978-1-5275-5688-1. [COBISS.SI-ID 47707395]


1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

16. Giustina Selvelli, "Dalle frontiere permeabili dell'Alpe-Adria all'immaginario di un'Europa multipla : gli irrisolti nodi "post-imperiali" = Von den Durchlässigen Grenzen des Alpen-Adria Raums zur Vision eines multiplen Europas : die Ungelösten "Post-Imperialen" Knoten = Od prepustnih meja v regiji Alpe-Jadran do vizije večplastne Evrope : nerazrešeni postimperialistični vozel", In: Manifest|o Alpe-Adria : Stimmen für eine Europa-Region des Friedens und Wohlstands = voci per una regione europea di pace e prosperità = glasovi za evropsko regijo miru in blagostanja, Werner Wintersteiner (ed.), Mira Miladinović Zalaznik (ed.), Wien: Löcker, 2020, str. 502-517, ISBN 978-3-99098-027-9. [COBISS.SI-ID 20264707]


1.19 Review, book review, critique

17. Aleš Vaupotič, "Umetna inteligenca in kultura digitaliziranega sveta = Artificial intelligence and the culture of the digitised world", Likovne besede : revija za likovno umetnost, 2020, št. 116, str. 54-60, ilustr., ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 50962435]

18. Željko Oset, "John P. Enyeart. Death to Fascism: Louis Adamic's Fight for Democracy. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2019, 238 strani", Prispevki za novejšo zgodovino, [Spletna izd.], 2020, letn. 60, št. 3, ilustr., ISSN 2463-7807, https://ojs.inz.si/pnz/article/view/2655/3960. [COBISS.SI-ID 45051395]

19. Željko Oset, "Olimpionik izza tekmovanj", Zgodovina za vse : vse za zgodovino, [Tiskana izd.], 2020, leto 27, št. 2, str. 121-122, ilustr., ISSN 1318-2498. [COBISS.SI-ID 43376643]


1.21 Polemic, discussion, commentary

20. Giustina Selvelli, "La poetica delle relazione = The poetics of the relationship = Poetika odnosa = Die Poetik der Beziehung", In: Dober tag! : die Grußmaschine : ein Sprachrohr zur besseren Verständigung in Kärnten = pozdravni stroj : glasilo za boljše razumevanje na Koroškem, Ulrich Kaufmann, Werner Wintersteiner, Klagenfurt: Hermagoras; = Celovec: Mohorjeva, 2020, str. 82-83, ilustr., ISBN 978-3-7086-1141-9. [COBISS.SI-ID 38812419]


1.22 Interview

21. Katja Mihurko Poniž (interviewee), "Ženski glas drugače odmeva v lastni sobi", Delo, Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, [Tiskana izd.], 22. sep. 2020, leto 62, št. 219, fotogr., ISSN 0350-7521, ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 43924739]


1.25 Other component parts

 

22. Katja Mihurko Poniž, "Ljubka Šorli, pesnica, ki je uporno kljubovala viharjem", In: Sprehod ob dediščini Ljubke Šorli in Franceta Bevka : v počastitev obletnic rojstva Franceta Bevka in Ljubke Šorli s kulturnim programom, Marija Mercina (ed.), Tanja Badalič (ed.), Sabina Volk Simčič (ed.), Nova Gorica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava: Zveza kulturnih društev, 2020, str. 12-13, ilustr., ISBN 978-961-7010-76-3. [COBISS.SI-ID 43759363]MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

23. Miljutin Zarnik, Željko Oset (author, author of introduction, etc.), Kristina Ferk, Porajanje Jugoslavije : doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2020, 172 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-13-2. [COBISS.SI-ID 304197632]

24. Željko Oset, Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2020, 191 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-14-9. [COBISS.SI-ID 26416899]


2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

25. Iliana Krapova, Giustina Selvelli, Assia Assenova, Maya Popova, Dizionario Hoepli bulgaro : bulgaro-italiano, italiano-bulgaro, Ristampa, Milano: Ulrico Hoepli, 2020, IX, 854 str., ISBN 978-88-203-6766-4. [COBISS.SI-ID 24784899]


2.13 Treatise, preliminary study, study

26. Jana Beguš, Blaž Belec, Martina Bergant Marušič, Lorena Butinar, Imre Cikajlo, Saša Dobričić, Sandra Gardonio, Boštjan Potokar, Branka Mozetič Vodopivec, Egon Pavlica, Samo Stanič, Željko Oset, Veronika Piccinini, Peter Purg, Arthur Stepanov, Ana Toroš, Tanja Urbančič, Vanesa Valentinčič Murovec, et al., Iztok Arčon (editor), Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2019/2020 : Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica: Univerza, 2020, 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 44187907]


2.16 Artistic work

27. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Nothing but facts : hard times by Charles Dickens = Le dejstva : trdi časi Charlesa Dickensa, Nova Gorica: RIII, 2020, 1 video DVD (1 min, 23 sek), barve. [COBISS.SI-ID 48755971]


2.18 Scientific or documentary film, sound or video publication

28. Katja Mihurko Poniž (scenarist), Pisateljice v topografiji Goriške, [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (4 min, 40 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=sWDH0ye4Ypw. [COBISS.SI-ID 43953667]


2.19 Radio or television broadcast

29. Ana Toroš (interviewee), Srečanja, Trst: RAI, Radio Trst A, 2020, 1 CD (34 min, 25 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 5595387]

30. Goran Tenze (interviewer), Željko Oset (interviewee), Zgodovinar Željko Oset s knjigo o četrt stoletja Univerze v Novi Gorici, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 26 sek)), Pogled v znanost, https://ars.rtvslo.si/2020/11/pogled-v-znanost-294/. [COBISS.SI-ID 43226115]


2.25 Other monographs and other completed works

31. Oliver Angelov, Katja Mihurko Poniž, Aneta Trajanov, Zbirka pisem : digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk, [S. l.: s. n.], 2020, 1 spletni vir, http://sipk-pisma.ung.si/pisma/. [COBISS.SI-ID 19195139]PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

32. Katja Mihurko Poniž, Middle-class marriage in the writings of Central European fin de siècle women writers : lecture at digital workshop Rethinking intimacy in women's reading and writing at the peripheries of Europe, 1. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 45482755]


3.16 Unpublished invited conference lecture

33. Željko Oset, Akademik Josip Plemelj (1873-1967), član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Srbske akademije znanosti in umetnosti in Bavarske akademije znanosti : predavanje na posvetu 100 let slovenske in srbske matematike: velika matematika Josip Plemelj in Mihailo Petrović Alas, 14. 2. 2020 v Dvorani Slovenske matice, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5604347]


3.25 Other performed works

34. Ana Toroš (interviewee), Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : Tržaško knjižno središče, 23. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 5560315]

35. Ana Toroš (intervjuvanec), Slovenščina je lepa : 40 urna jezikovna delavnica na Državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom, Humanistični in znanstveni licej "Simon Gregorčič", Klasični licej "Primož Trubar", nov. in dec. 2020. [COBISS.SI-ID 52274947]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

36. Colloquium, Giustina Selvelli (member of editorial board 2019-), Klagenfurt: Alpen-Adria-Universiät Klagenfurt, ISSN 2520-3355, http://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/issue/archive. [COBISS.SI-ID 526816537]

37. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (member of editorial board 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]


Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

38. Klavdija Stres, Začetki gledališke umetnosti na Celjskem : diplomsko delo, Nova Gorica: [K. Stres], 2020, VII, 77 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5076. [COBISS.SI-ID 18677251]


Author of introduction, etc.

39. Branka Vičar (editor, copy-reader), Pojmovanja živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020, 331 str., ilustr., ISBN 978-961-7058-36-9. [COBISS.SI-ID 304553216]

40. Miljutin Zarnik, Željko Oset (author, author of introduction, etc.), Kristina Ferk, Porajanje Jugoslavije : doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2020, 172 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-13-2. [COBISS.SI-ID 304197632]

41. Vilma Purič, Sodobne tržaške pesnice, Trst: Mladika, 2020, 366 str., ISBN 978-88-7342-286-0. [COBISS.SI-ID 20454659]

42. Marija Ferenčak Pivec, V svitu novih juter, 1. natis, Maribor: Kulturni center, 2020, 77 str., ilustr., Frontier, Poezija, 162, ISBN 978-961-6781-35-0, ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 25041155]

43. Marija Ferenčak Pivec, V svitu novih juter, Elektronska izd., Maribor: Kulturni center, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 071, ISBN 978-961-6781-79-4, https://www.biblos.si/isbn/9789616781794. [COBISS.SI-ID 30778627]


Narrator

44. Katja Mihurko Poniž (scenarist), Pisateljice v topografiji Goriške, [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (4 min, 40 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=sWDH0ye4Ypw. [COBISS.SI-ID 43953667]


Photographer

45. Vesna Levičnik, "Zbirajo pisno zapuščino non in babic", Dnevnik, [Tiskana izd.], 7. mar. 2020, leto 70, št. 55, str. 7, ilustr., ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24819506]


Reviewer

46. Jaša Drnovšek, --- in den vnbeweglichen vnd vnuerruckten Fußstapffen : frühneuzeitliche Karfreitagsprozessionen als Projekt der Gegenreformation und katholischen Erneuerung, 1. Aufl., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 253 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0507-5, ISBN 978-961-05-0508-2. [COBISS.SI-ID 43371523]

47. Mateja Ratej (editor), Osebnosti slovenske medicine, 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020, 200 str., fotogr., Zbirka Življenja in dela, 24, Biografske študije, 17, ISBN 978-961-05-0278-4, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 304632320]
financier: ARRS, Programi, P6-0088 (B), SI, Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks

48. Branka Vičar (editor, copy-reader), Pojmovanja živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020, 331 str., ilustr., ISBN 978-961-7058-36-9. [COBISS.SI-ID 304553216]

49. Andrea Leskovec, Vergangenheitsbewältigung : deutschsprachige Literatur und nationalsozialistische Vergangenheit, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 140 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0371-9. [COBISS.SI-ID 27923715]


Other

50. Ignaz Maria von Attems, Florian Zeilinger, Miha Preinfalk, Metoda Kokole (editor), Gabriele Haug-Moritz (editor), The letters of Count Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his father (1734-1738), Digital ed., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 1 spletni vir, ISBN 978-961-05-0486-3, http://hdl.handle.net/20.500.12325/40. [COBISS.SI-ID 35292675]
financier: ARRS, Programi, P6-0004, SI, Raziskave slovenske glasbene preteklosti; ARRS, Programi, P6-0024, SI, Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave; ARRS, Programi, P6-0052 (A), SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
Selected format of bibliographic unit: IEEE

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 3. 2021

 


Group bibliography for the year 2019Eniko, Mateja [37517]

Toroš, Ana [27927]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Vaupotič, Aleš [34800]

Oset, Željko [29514] 

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. Katja Mihurko Poniž, "Pravljice starejših slovenskih pisateljic v literarni tradiciji in vzgojno-izobraževalnem sistemu", Jezik in slovstvo, [Tiskana izd.], 2019, letn. 64, št. 2, str. 5-18, 115, ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 70194274]
financier: Članek je del raziskave v okviru projekta Slovenska in evropska literarna ter ljudska dediščina - pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole (V5-1702 B)

2. Katja Mihurko Poniž, "Literary journey from north to south : the reception of Nordic women writers, their books and ideas in the Slovenian literary system", Nora, 2019, vol. 27, iss. 1, str. 1-13, ISSN 0803-8740, DOI: 10.1080/08038740.2018.1551245. [COBISS.SI-ID 5328379]

3. Željko Oset, "The lifetrajectories of Maks Samec, Fran Ramovš and Ljudmila Dolar Mantuani, and the impact of World War II on their careers", Práce z dějin Akademie věd, 2019, roč. 11, č. 2, str. 1-22, ilustr., ISSN 1803-9448. [COBISS.SI-ID 5604091]

4. Ana Toroš, "Teaching minority literature : the case of Trieste", Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, [Tiskana izd.], 2019, no. 83, str. 83-93, ISSN 0354-0286, DOI: 10.36144/RiG83.dec19.83-93. [COBISS.SI-ID 5522427]

5. Željko Oset, "Environmental activism during communist era in Slovenia", Review of Croatian history, 2019, vol. 15, br. 1, str. 63-79, ISSN 1845-4380, DOI: 10.22586/review.v15i1.9740. [COBISS.SI-ID 5503483]

6. Katja Mihurko Poniž, "Vezi Zofke Kveder s srbskim kulturnim prostorom", Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje, [Štampano izd.], 2019, vol. 5, str. 23-48, ilustr., ISSN 2466-555X, DOI: 10.18485/slovenika.2019.5.1.1. [COBISS.SI-ID 5560571]


1.04 Professional article

7. Željko Oset, "Moderna kultura je utemeljena na institucijah", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], feb. 2019, letn. 68, št. 7, ilustr., ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 5329659]

8. Željko Oset, "Od Strupov do izzivov prihodnosti", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], apr. 2019, letn. 68, št. 16/17, ilustr., ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 5375483]

9. Željko Oset, "Normiranje in nadzorovanje akademskega življenja", Družina : slovenski katoliški tednik, [Tiskana izd.], 2019, letn. 68, št. 39, str. 8-9, ilustr., ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 5457403]

10. Ana Toroš, "Letterature a contatto", Nuova iniziativa isontina : rivista del Centro studi politici, economici e sociali "Sen. A. Rizzatti", nov. 2019, no. 80, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 5474811]

11. Ana Toroš, ""Zbledele" večjezične barvne odtenke danes z vnemo iščemo pod pepelom pozabe", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 23. maj 2019, leto 75, št. 121, str. 16, ilustr., ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 5392379]


1.10 Published scientific conference contribution abstract (invited lecture)

12. Katja Mihurko Poniž, "Digitalizacija literarne ustvarjalnosti : študija primera Zofke Kveder = Digitalisation of the literary creativity : a case study of Zofka Kveder", In: Digital humanities and Slavic cultural heritage : international scientific conference, Belgrade, 6-7 May 2019 : [the book of summaries] = Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleće : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 6.-7. maj 2019 : [zbornik sažetaka], Aleksandra Vraneš (ed.), Beograd: University of Belgrade, Faculty of Philology: = Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2019, str. 27-28, ISBN 978-86-6153-581-9. [COBISS.SI-ID 5386747]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

13. Maša Kovič Dine, Željko Oset, "Some examples of best practices to address the environmental citizenship gap in higher education", In: 1st International Conference iREEC 2019 [also] International Researchers of the Education for Environmental Citizenship 2019, 7-8 of November 2019, University of Malaga, Spain, J. Jesús Delgado (ed.), [Barcelona: s. n., 2019], str. 150, ISBN 978-84-09-16022-8, http://enec-cost.eu/wp-content/uploads/2019/11/Book-of-Abstracts-iREEC2019-Final-Version-4.0.pdf. [COBISS.SI-ID 5480955]

14. Aleš Vaupotič, "Comparative literature and digital humanities", In: Littérature-échanges culturels-transmission : savoirs et créations entre passé et avenir = Literature, cultural exchanges and transmission : knowledge and creation between past and future, 8e Congrès de la société européenne de littérature comparée (ancien "Réseau européen d'études littéraires comparées"), Lille 2019 (26 au 30 août), Lille: Université de Lille, 2019, 1 str., https://comparatismett.univ-lille.fr/data/images/ABSTRACTS%20CONGRESS%2025%20ao%C3%BBt%202019.1.docx. [COBISS.SI-ID 5507835]

15. Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, "Marica Nadlišek Bartol and her editorial network of women writers around the first Slovenian women's newspaper Slovenka", In: Women editors in Europe, 1710-1920 : International Conference, 28-29 May, 2019, Ghent University, Belgium, International Conference, 28-29 May, 2019, Ghent University, Belgium, [S. l.: s. n., 2019], str. 32, https://www.womeneditors.ugent.be/wp-content/uploads/2019/05/WEC_programme_boa_LR.pdf. [COBISS.SI-ID 5386235]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

16. Katja Mihurko Poniž, "Bolgarsko-slovensko prijateljstvo v življenju in delih Zofke Kveder = The Bulgarian-Slovenian friendship in the life and works of Zofka Kveder", In: Bʺlgarija - Makedonija - Slovenija : meždukulturni dialozi v XXI vek : recenzirana kolektivna naučna monografija = Bugarija - Makedonija - Slovenija : meǵukulturni dijalozi vo XXI vek = Bolgarija - Makedonija - Slovenija : medkulturni dialogi v XXI stoletju, Namita Subiotto (ed.), Ljudmil Dimitrov (ed.), Sofija: Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2019, str. 205-216, ilustr., ISBN 978-619-7065-24-4. [COBISS.SI-ID 5402107]

17. Željko Oset, "Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo", In: Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem, Boris Golec (ed.), 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, str. 249-267, ilustr., ISBN 978-961-05-0204-3. [COBISS.SI-ID 44936749]

18. Katja Mihurko Poniž, "Zwischen "Fact and Fiction" : Zofka Kveder als feministische Ikone in den Werken ihrer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen (Auto)biographischer Diskurs und Feminismus", In: Literarische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar, Vesna Kondrič Horvat (ed.), et al., 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, str. 65-77, 534, 544, Slovenske germanistične študije, 15, ISBN 978-961-06-0160-9. [COBISS.SI-ID 69306722]

19. Aleš Vaupotič, "Theory of discourse and semiotics : Foucault, Bakhtin, Peirce", In: Non/cognate approaches : relation & representation, Ivan Mladenov (ed.), 1. izd., Sofia: Paradigma, 2019, str. 67-84, ilustr., ISBN 978-954-326-375-2. [COBISS.SI-ID 5372667]


1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

20. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, "Narvika Bovcon & Aleš Vaupotič", In: Real Presence, Dobrila Denegri (ed.), Belgrade: Independent Cultural Association, 2019, str. 187, ilustr., ISBN 978-86-87665-04-0. [COBISS.SI-ID 5394427]


1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

21. Željko Oset, "Cooper, Henry Ronald : (1946-)", Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon, 2019, ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022260/. [COBISS.SI-ID 45852461]


1.25 Other component parts

22. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, "Literarne pešpoti = Itineraris leteraris", In: Preverjena resničnost : delo na vmesniku se nadaljuje = Checked reality : work at the interface continues, Peter Purg (ed.), Mateja Poljšak Furlan (ed.), Nova Gorica: Kulturni dom, 2019, str. 65-67, ilustr., ISBN 978-961-6783-24-8. [COBISS.SI-ID 5507067]


1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

23. Željko Oset, "Čujec, Bibijana : (1926-)", Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon, 2019, ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021810/. [COBISS.SI-ID 45892397]MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

24. Ana Toroš, Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi, Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019, 157 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-276-1. [COBISS.SI-ID 10577132]

25. Aleš Vaupotič, Vprašanje realizma, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2019, 387 str., ilustr., Humanistika, ISBN 978-961-7025-04-0. [COBISS.SI-ID 294283520]


2.04 Reviewed secondary and primary school textbook or other textbook

26. Ana Toroš (author, photographer), Anita Bergnach (research coworker), Anika Velišček (research coworker), Literatura na stičišču 1 : učbenik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut; Videm: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli", 2019, ISBN 978-88-7636-311-5, http://www.eduka2.eu/Download.aspx?Code=EDK2&filename=/Archivi/EDK2/ALL/0001/1688A.pdf. [COBISS.SI-ID 10622444]

27. Ana Toroš (author, photographer), Marco Apollonio (research coworker), Anika Velišček (research coworker), Literatura na stičišču 2 : učbenik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut; Videm: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli", 2019, ISBN 978-88-7636-313-9, http://www.eduka2.eu/Download.aspx?Code=EDK2&filename=/Archivi/EDK2/ALL/0001/1684A.pdf. [COBISS.SI-ID 10622700]


2.05 Other educational material

28. Ana Toroš, Aleš Vaupotič, Digitalne literarne pešpoti po Devinu, Gorici in Trstu, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut; Videm: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli", 2019, http://www.eduka2.eu/slv/didakticno-gradivo/digitalne-literarne-pespoti-po-devinu-gorici-in-trstu/. [COBISS.SI-ID 5447675]

29. Katja Mihurko Poniž, Medpredmetno povezovanje ciljne teme žensko izobraževanje in literarno ustvarjanje : gradivo za projekt EDUKA 2, čezmejno upravljanje izobraževanja, Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2019, [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5352187]

30. Katja Mihurko Poniž, Zgodnje slovenske pravljičarke : gradivo za seminar Slovenska in evropska literarna ter ljudska dediščina : pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole, Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2019, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5352443]


2.19 Radio or television broadcast

31. Ana Toroš (interviewee), Izzivi čezmejnega izobraževanja : projekt EDUKA dve, Trst: RAI, Radio Trst A, 2019, 1 CD (37 min, 53 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 5464571]


2.20 Complete scientific database or corpus

32. Tomaž Erjavec, Miran Hladnik, Marko Juvan, Katja Mihurko Poniž, COST-ELTeC/ELTeC-slv : release with 94 novels in level 1 encoding, [S. l.: s. n.], 2019, https://zenodo.org/record/3518109#.XuHpuudS-Ul. [COBISS.SI-ID 19203075]


2.25 Other monographs and other completed works

33. Katja Mihurko Poniž, Bogomila Kravos, Avgusta Danilova : 1869-1958 : slovenska igralka, režiserka in pedagoginja, [San Bruno]: YouTube, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=w8uPrAYCd-Y. [COBISS.SI-ID 18395907]PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

34. Katja Mihurko Poniž, Biti pisateljica in intelektualka : pogovor v oddaji Kulturni fokus na Radiu Slovenija, 8. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5353211]

35. Ana Toroš (interviewee), Čezmejna didaktika literature, EDUKA2 : intervju v oddaji Studio D na RAI, Radio Trst A, 21. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5475067]

36. Željko Oset, Igor Grdina, Fran Ramovš : sodelovanje v oddaji Sledi časa, Radio Slovenija, 1. program, Ljubljana, 31. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5363707]

37. Željko Oset, Goriški izobraženci in izobraženke kot raziskovalno vprašanje : sodelovanje v oddaji TDD, Televizijski deželni dnevnik, RAI 3, Trst, 30. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5325051]

38. Željko Oset, Goriški izobraženci skozi "preteklost" : sodelovanje v oddaji Pogled v znanost, Radio Slovenija, 3. program-ARS, Ljubljana, 1. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5363963]

39. Ana Toroš, Literatura na stičišču : v inovativnem didaktičnem gradivu Slorija : oddaja na RAI, Radio Trst A, 18. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5471995]

40. Željko Oset, Po poteh Leonarda : sodelovanje v oddaji Opoldnevnik, Radio Koper, 20. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5468923]

41. Željko Oset, Simpozij o Leonardu da Vinciju : sodelovanje v oddaji Dogodki in odmevi, Radio Slovenija, 1. program, 19. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5469435]

42. Željko Oset, Simpozij o Leonardu da Vinciju : sodelovanje v oddaji Regijske novice, Primorski val, 19. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5469179]

43. Željko Oset, Sodelovanje v oddaji V sredo v središču, Radio Robin, 23. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5471739]

44. Željko Oset, Univerza tudi po 25 letih še brez kampusa : sodelovanje v oddaji Lokalne novice, Radio Robin, 18. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5470971]

45. Željko Oset, Univerza v Novi Gorici je včeraj pripravila strokovni posvet o Leonardu da Vinciju : sodelovanje v oddaji Kulturna panorama, Radio Slovenija, 3. program ARS, 19. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5469691]

46. Željko Oset, Veronika Piccinini, V Novi Gorici se danes začenja teden univerze : sodelovanje v oddaji Jutranjik, Radio Koper, 14. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5470715]

47. Katja Mihurko Poniž, Zofka Kveder, Njeno življenje : pogovor v oddaji 50 knjig, ki so nas napisale, Televizija Slovenija, 1. program, 29. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5401851]


3.12 Exhibition

48. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Ana Toroš, Borja Bovcon, Anej Žagar, Literarne pešpoti : instalacija na festivalu Pixxelpoint 2019, 20. mednarodni festival sodobnih umetniških praks, od 16. do 23. 11. 2019, v Mestni galeriji Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 5506811]


3.14 Invited lecture at foreign university

49. Ana Toroš, Literatura na stičišču : Erasmus+ Teaching Staff Mobility : predavanje na Filozofickà fakulteta, Univerzita Karlova v Praze, Czechia, od 31. 3. 2019 do 6. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5239291]

50. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predavanje na Katedri literární kultury a slavistiky, Fakulty filozofické, Univerzity Pardubice, Pardubice, 6. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5463547]

51. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predavanje na Univerzi v Celovcu, 10. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 5515515]

52. Ana Toroš, Manjšinska in čezmejna literatura : predavanje na Univerzi v Trstu, Oddelek za humanistične študije, 26. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5381371]

53. Katja Mihurko Poniž, Zofka Kveder v slovanskem svetu : predavanje na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, 8. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5387003]


3.15 Unpublished conference contribution

54. Željko Oset, Assessing environmental risks in credit approval procedures in Slovenia in the 1970s : presentation at 10th Biennial Conference of the European Society for Environmental History (ESEH), Boundaries in/of Environmental History, Tallinn, Estonia, 21 to 25 August 2019. [COBISS.SI-ID 5448187]

55. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Augmented reality and chronotopicality : literary itineraries in Gorizia, Trieste and Duino : contribution at MAST symposium, between Art, Science and Technology, 18. 11. 2019, Nova Gorica, Slovenia. [COBISS.SI-ID 5482235]

56. Željko Oset, Bleiweis in Slovenska matica : predavanje na Zgodovinskem dnevu "Dr. Janez Bleiweis, Novice in narodno prebujanje" Kranj, 14. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5480443]

57. Aleš Vaupotič, Digital humanities and fine arts studies at the University of Nova Gorica : contribution at the Present Academy Symposium, Belgrade City Library, 4. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5460219]

58. Ana Toroš, Le famiglie mitteleuropee nel Goriziano storico, cerniera di lingue e civiltà : presentazione al Un viaggio nella storia del Paese : un grande patrimonio al servizio della cultura italiana, Gorizia, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5392123]

59. Željko Oset, Odnosi med Univerzo v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti skozi čas : predavanje na znanstvenem simpoziju 100 let Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 6.-7. november 2019. [COBISS.SI-ID 5480187]

60. Željko Oset, Opportunities for female scientists in Ljubljana (Slovenia) after World War I and World War II : lecture at International Conference on Gender and Science in War and Peace, June 17.-20. 2019, Tel Aviv and Ra'anana, Israel. [COBISS.SI-ID 5406203]

61. Mateja Eniko, Pesniško samorazumevanje v metabesedilih in poeziji Daneta Zajca : predavanje na 9th Conference for Young Slavists na Institute of Slavonic and Baltic Philology, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, v Budimpešti, 9. maja 2019. [COBISS.SI-ID 5387259]

62. Irena Selišnik (discussant), Silvija Borovnik (discussant), Mirjam Milharčič-Hladnik (discussant), Žarko Lazarević (discussant), Željko Oset, Lilijana Stepančič (discussant), Katja Mihurko Poniž (discussant), Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja : okrogla miza v Dvorani Slovenske matice, Ljubljana, 16. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 70427234]

63. Ana Toroš, Vodenje izobraževalnega programa in predavanje na temo Manjšinske in čezmejne literature, na izobraževanju učiteljev in profesorjev (DS 3.2.1) = Corso di formazione sulle strategie didattiche interculturali nel'area transfrontaliera : 21. 2. 2019 na DIZ J. Stefan v Trstu, 7. 3. 2019 na Gimnaziji Tolmin, 11. 3. 2019 na DVŠ z dvojezičnim poukom v Špetru, 13. 3. 2019 na VŠ G. B. Tiepolo v kraju Pagnacco, 14. 3. 2019 na OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v Renčah in 11. 4. 2019 na DIZ za pomorstvo T. di Savoia Duca di Genova v Trstu. [COBISS.SI-ID 5424123]


3.16 Unpublished invited conference lecture

64. Ana Toroš, Gorizia, Gorica, Gurize, Görz : l'immagine letteraria plurilingue della città : nuove prospettive e opportunità per lo sviluppo del turismo culturale nel territorio : presentazione al Convegno annuale internazionale di ICM 54 incontro culturale mitteleuropeo, 24-26. ottobre 2019. [COBISS.SI-ID 5473531]

65. Ana Toroš, La letteratura delle comunità minoritarie nell'area transfrontaliera : presentazione al Setemane de culture furlane, Settimana della cultura friulana, Starançan, Staranzano, 13. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5381883]


3.25 Other performed works

66. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Artist talk : sodelovanje na okrogli mizi o umetnosti v širšem družbenem kontekstu, Galerija Loža, Koper, 11. 4. 2019, del cikla SPEKULA, na prelomu upodobitve, raziskovalno, kulturno-umetniških dogodkov, ki jih organizira Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. [COBISS.SI-ID 5373947]

67. Ana Toroš, Delavnice pisanja literarnih besedil in šolskih esejev za dijake na Slovenskem licejskem polu v Gorici, 20. in 23. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 5517307]

68. Željko Oset, Janez Bleiweis in Slovenska matica : predavanje na Dnevu odprtih vrat ob 155-letnici Slovenske matice, Ljubljana, 4. februarja 2019. [COBISS.SI-ID 5325307]

69. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predstavitev inovativnih didaktičnih gradiv, nastalih v projektu EDUCA2 : predavanje v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Gorica, 17. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5472251]

70. Ana Toroš, Literatura na stičišču : vodenje strokovne ekskurzije po Trstu, Goriškem in Reziji, 9.-11. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5393915]

71. Ana Toroš, Manjšinska literatura in literatura obmejnega območja, EDUKA2 : vodenje projektne delovne skupine EDUKA2 DS 3.1.5., skupne učne enote o manjšinski literaturi ter literaturi obmejnega območja : 21. 2. 2019 v Trstu, 7. 3. 2019 v Tolminu, 11. 3. 2019 v Špetru, 13. 3. 2019 v Pagnaccu, 14. 3.3 2019 v Renčah in 11. 4. 2019 v Trstu. [COBISS.SI-ID 5428731]

72. Željko Oset, Okrogla miza Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja, Ljubljana, 16. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5468667]

73. Željko Oset, Pogovor o zborniku Goriški izobraženci skozi zgodovino, 7. 8. 2019, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 5336827]

74. Željko Oset, Pomembni dogodki in procesi v zgodovini Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 17. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5468411]

75. Katja Mihurko Poniž (interviewee), Predstavitev Zbranega dela Zofke Kveder : Tržaško knjižno središče, Trst, 6. 6. 2019 ob 18h. [COBISS.SI-ID 1541368004]

76. Valerija Vendramin (discussant), Katja Mihurko Poniž (discussant), Težave s kanoni : med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 28. marec 2019]. [COBISS.SI-ID 3375703]SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

77. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (member of editorial board 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]

78. Vanja Mervič, Ana Toroš (editor), TrsT : la sufia la bora, [New York]: Vimeo, 2019, https://vimeo.com/333978654. [COBISS.SI-ID 5388027]

79. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (editor, author of introduction, etc.), Zbrano delo. Knjiga 5, Dramatika, članki, feljtoni, 1. e-izd. 1.0, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-05-0253-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610502531. [COBISS.SI-ID 303287040]


Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

80. Rok Andres, The reception of the West-European and American playwrights in Slovenian drama and theatre (1945-1970) : dissertation, Nova Gorica: [R. Andres], 2019, XI, 211 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4683. [COBISS.SI-ID 5443579]


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

81. Vanesa Vodovnik, Analiza in didaktizacija izbranih besedil mladinske književnosti z literarnimi liki čarovnic in mačk oziroma mačkov : magistrsko delo, Nova Gorica: [V. Vodovnik], 2019, XV, 91 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4918. [COBISS.SI-ID 5510139]

82. Tjaša Bajc, Osebni glas v literarnih besedilih in pismih Zofke Kveder : magistrsko delo, Nova Gorica: [T. Bajc], 2019, VIII, 75 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4391. [COBISS.SI-ID 5329403]


Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

83. Vesna Bajc, Ljubezensko-erotična romana Elze Budau : diplomsko delo, Nova Gorica: [V. Bajc], 2019, X, 51 str., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4736. [COBISS.SI-ID 5454843]


Artist

84. Vanja Mervič, Ana Toroš (editor), TrsT : la sufia la bora, [New York]: Vimeo, 2019, https://vimeo.com/333978654. [COBISS.SI-ID 5388027]


Author of introduction, etc.

85. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (editor, author of introduction, etc.), Zbrano delo. Knjiga 5, Dramatika, članki, feljtoni, 1. e-izd. 1.0, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-05-0253-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610502531. [COBISS.SI-ID 303287040]


Interviewee

86. Ana Jurc (interviewer), "Je da Vinci lahko magnet, ki bo pritegnil ljudi v Vipavsko dolino?", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 18. 10. 2019, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/je-da-vinci-lahko-magnet-ki-bo-pritegnil-ljudi-v-vipavsko-dolino/502573. [COBISS.SI-ID 5470203]

87. Karmen Medica (interviewer), "Priložnost za še večji razvoj kulturnega turizma", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 23. okt. 2019, leto 75, št. 251, str. 14, ilustr., ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 5475323]

88. Rosana Rijavec (interviewer), "Leonardo da Vinci priložnost za večji turistični obisk Vipavske doline", Slovenska tiskovna agencija, 18. 10. 2019, ISSN 1854-214X, https://www.sta.si/2688674/leonardo-da-vinci-priloznost-za-vecji-turisticni-obisk-vipavske-doline. [COBISS.SI-ID 5469947]


Performer

89. Luka Novak (scenarist, interviewer), Valentina Smej Novak (scenarist), Zofka Kveder: Njeno življenje, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019, 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 55 sek)), č-b in barve, zvok, 50 knjig, ki so nas napisale, https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174618026. [COBISS.SI-ID 1117565278]


Reviewer

90. Katja Brezovnik (author, editor), Igor Grdina, Uroš Herman, Alenka Jelen, Irena Lazar, Rudolf Pušnik (author, editor), Marija Završnik (author, editor), Damir Žerič (author, editor), Suzana Felicijan Bratož (editor), Rok Glavan (editor), Tanja Goropevšek (editor), Valerija Jerman (editor), Aleš Stopar (editor), Vransko skozi čas : zbornik prispevkov, Vransko: Občina, 2019, 296 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-94657-0-7. [COBISS.SI-ID 299063040]


Member of the commission for defense

91. Lara Brankovič, Pomen in vpliv čustev pri poučevanju književnosti v osnovni šoli : magistrsko delo, Nova Gorica: [L. Brankovič], 2019, XI, 100 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4743. [COBISS.SI-ID 5456123]
A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 6. 2020
Group bibliography for the year 2018Andres, Rok [37520]

Oset, Željko [29514]

Eniko, Mateja [37517]

Toroš, Ana [27927]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Vaupotič, Aleš [34800]

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. Ana Toroš, "The role of migrations and cultural hybridity in literary systems : studying the case of Alojz Gradnik in Argentina", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 1, str. 65-76, ilustr., ISSN 1408-5348, http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/08/ASHS_28-2018-1_TOROS.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2018.06. [COBISS.SI-ID 5187067]

2. Katja Mihurko Poniž, "Feljtonski potopisni prispevki Alme M. Karlin in Zofke Kveder", Dialogi, 2018, letn. 54, št. 9, str. 60-73, ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 5276155]

3. Željko Oset, "Ferdo Gestrin in Bogo Grafenauer, akademika, člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti", In: O mojstrih in muzi : zgodovinopisje Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, Peter Štih (ed.), Žiga Zwitter (ed.), Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018, [št.] 35, str. 213-229, Razprave, 35, ISBN 978-961-268-057-2. [COBISS.SI-ID 5205499]

4. Željko Oset, "Maks Samec and his adapting to academic standards after world war II", Prispevki za novejšo zgodovino, [Tiskana izd.], 2018, 57, št. 3, str. 42-57, ISSN 0353-0329. [COBISS.SI-ID 3897204]

5. Mateja Eniko, "Poetic self-reflection in the poetry of Milan Jesih", Romanoslavica, [Print ed.], 2018, vol. 53, nr. 2, str. 21-39, ISSN 0557-272X. [COBISS.SI-ID 5268731]


1.04 Professional article

6. Željko Oset, "Ustanovitev in prva leta akademije : Slovenska akademija znanosti in umetnosti - ob 80. obletnici ustanovne uredbe", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], 26. avg. 2018, letn. 67, št. 100, str. 10-11, ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 3838068]

7. Željko Oset, "Zgled vztrajnosti : Marija Perpar, kemičarka, profesorica", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], 25. mar. 2018, letn. 67, št. , str. 16, ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 3818868]

8. Rok Andres, "Močnejša od usode", Gledga : občasnik Gledališča Koper in Obalnih galerij Piran, 2018, letn. 16, št. 3, str. 4-5, ilustr., ISSN 1854-0449. [COBISS.SI-ID 5170427]

9. Željko Oset, "Doktorski študij na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti", SLO : časi, kraji, ljudje, maj 2018, št. 18, str. 62-67, ilustr., ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 3828596]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

10. Željko Oset, "Janez Bleiweis, ustanovnik in predsednik Slovenske matice", In: Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe : znanstveni simpozij, Ljubljana, 20. in 21. 11. 2018 : spored in povzetki, Ingrid Slavec Gradišnik (ed.), 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018, str. 14, ISBN 978-961-05-0138-1. [COBISS.SI-ID 5270523]

11. Rok Andres, "Sto let kritiške recepcije uprizoritev Cankarjevih Hlapcev", In: Simpozij Stoletje Hlapcev : [programski list], Ana Perne (ed.), Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2018, str. [3]. [COBISS.SI-ID 4593243]

12. Željko Oset, "Life trajectories of three professors of the University of Ljubljana : the impact of the Second World War on their careers", In: Unity and disunity, European Society for the History of Science Biennial Conference 2018 in conjunction with the British Society for the History of Science London, 14-17 September, London: [s. n.], 2018, str. 57, http://eshs2018.uk/wp-content/uploads/2018/09/ESHS2018Sunday.docx. [COBISS.SI-ID 5224187]

13. Željko Oset, "Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo", In: Znanstveni posvet Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom habsburške monarhije, [Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 18. december 2018] : program in povzetki referatov, Boris Golec (ed.), Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2018, str. 27. [COBISS.SI-ID 44198957]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

14. Ana Toroš, "The "other" in contemporary Slovene literature from the Trieste region : a case study of national stereotypes in minority literatures", In: Disrespected neighbo(u)rs : cultural stereotypes in literature and film, Caroline Rosenthal (ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2018, str. 223-233, ISBN 1-5275-0868-4, ISBN 978-1-5275-0868-2. [COBISS.SI-ID 5238523]

15. Rok Andres, "Gledališče na stičišču kultur : Slovensko stalno gledališče v Trstu v času po drugi svetovni vojni : uprizoritve, razmerja, položaj in usoda", In: Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah : [znanstvena monografija], Alenka Čuš (ed.), et al., Koper: Založba Univerza na Primorskem, 2018, str. 53-66, ISBN 978-961-7023-93-0, ISBN 978-961-7023-94-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-93-0.pdf. [COBISS.SI-ID 5174267]

16. Mateja Eniko, "Pesniška samorefleksija v poeziji Primoža Čučnika", In: Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah : [znanstvena monografija], Alenka Čuš (ed.), et al., Koper: Založba Univerza na Primorskem, 2018, str. 83-99, ISBN 978-961-7023-93-0, ISBN 978-961-7023-94-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-93-0.pdf. [COBISS.SI-ID 5176059]

17. Katja Mihurko Poniž, "Diskurs materinstva na raskršćima ideologija u slovenačkoj (feminističkoj) štampi", In: Feministički časopisi u Srbiji : teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, Biljana Dojčinović-Nešić (ed.), Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2018, str. 62-79, ISBN 978-86-6153-515-4, DOI: 10.18485/femjis.2018.ch4. [COBISS.SI-ID 5180155]

18. Željko Oset, "Marija Perpar, kemičarka in univerzitetna profesorica", In: Goriški izobraženci skozi zgodovino, Željko Oset (ed.), Željko Oset, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, str. 191-214, ilustr., ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 5232891]

19. Ana Toroš, "La poésie slovène et italienne sur Trieste et la Première Guerre mondiale", In: Gli italiani e la Grande Guerra : dalla guerra delle idee alla guerra degli uomini, Stefano Magni (ed.), Luca Bani, 1a ed., Roma: Aracne, 2018, str. 319-337, A10, ISBN 978-88-255-1943-3, ISSN 2240-8436. [COBISS.SI-ID 5334011]

20. Željko Oset, "Nadzor premoženja "tujerodcev" po prvi svetovni vojni na Ptujskem", In: Ptuj v 20. stoletju : zbornik ob 125-letnici ptujskega muzeja, Martin Šteiner (ed.), Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018, str. 167-182, ilustr., ISBN 978-961-6438-70-4. [COBISS.SI-ID 3874932]


1.22 Interview

21. Željko Oset (interviewee), Katarina Šumej (interviewer), "Naša knjižnica skozi oči lokalnih ustvarjalcev - Dr. Željko Oset", Šentjurčan : lokalni časopis, 12. jan. 2018, 18, št. 699, str. 12-13, ilustr., ISSN 1580-3872. [COBISS.SI-ID 3804020]MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

22. Željko Oset, Željko Oset (editor), Goriški izobraženci skozi zgodovino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, 300 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 294383616]


2.05 Other educational material

23. Katja Mihurko Poniž, Gradivo za predmet Slovenska književnost II, Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2018, [33] str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3517. [COBISS.SI-ID 4982523]


2.19 Radio or television broadcast

24. Goran Tenze (interviewer), Tadej Bajd (interviewee), Boštjan Žekš (interviewer), Željko Oset (interviewer), 80 let od ustanovitve SAZU, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, Arsov forum, https://ars.rtvslo.si/2018/11/arsov-forum-176/. [COBISS.SI-ID 43938349]

25. Jurij Popov, Željko Oset (interviewee), Oto Luthar (interviewee), SAZU : 80 let v službi slovenskega naroda, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2018, Sledi časa, https://radioprvi.rtvslo.si/2018/10/sledi-casa-137/. [COBISS.SI-ID 5267963]


2.20 Complete scientific database or corpus

26. Narvika Bovcon, Gregor Kerševan, Matej Kočevar, Katja Mihurko Poniž, Aleksandrinke, [S. l.: s. n.], 2018, http://green.fri.uni-lj.si:1869/. [COBISS.SI-ID 5307643]


2.28 Critical edition

27. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (editor), Dramatika ; Članki ; Feljtoni, Ljubljana: ZRC, 2018, 720 str., Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 275, ISBN 978-961-05-0082-7. [COBISS.SI-ID 5234939]PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

28. Katja Mihurko Poniž, 140. obletnica rojstva Zofke Kveder : sodelovanje v oddaji Informativna oddaja TV Maribor, Tele M, RTV 4 Slovenija, 17. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 5150203]

29. Katja Mihurko Poniž, Cankar in ženske : pogovorni večer, 18. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5308411]

30. Katja Mihurko Poniž, Cankarjeva pisma Zofki Kveder : pogovor v oddaji Osmi dan, TV Slovenija, 13. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5303547]

31. Katja Mihurko Poniž, Lik matere v umetnosti : pogovor v oddaji Turbulenca, TV Slovenija 1, 21. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5303291]

32. Željko Oset, 80-letnica SAZU : sodelovanje v oddaji Osmi dan, RTV Slovenija, 20. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 5306619]


3.12 Exhibition

33. Narvika Bovcon (artist), Aleš Vaupotič (artist), Podatkovne skulpture : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah : razstava umetniške instalacije, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 5.-9. marec 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1537730243]

34. Narvika Bovcon (artist), Aleš Vaupotič (artist), Salon ZDSLU 2017 : podoba v mediju, medij v kontekstu, 14. 11. 2017-25. 2. 2018, Narodni muzej Slovenije, Metelkova. [COBISS.SI-ID 5120507]


3.14 Invited lecture at foreign university

35. Katja Mihurko Poniž, European women writers from the beginnings to the middle ages : lecture at Mingachevir State University, 28. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5303035]

36. Ana Toroš, Literatura na stičišču : projekt INTERREG, EDUKA 2 : predavanje na Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 17.-21. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5239291]


3.15 Unpublished conference contribution

37. Željko Oset, Državni nadzor nad premoženjem tujcev v Kraljevini SHS : predavanje na Mednarodnem znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1918 Maribor, 6. december 2018. [COBISS.SI-ID 5301755]

38. Željko Oset, Environmental activism during the communist era in Slovenia : presentation at LYY Seminar Environmental Histories, 15. Jan, 2018 at Borealis building, Joensuu Campus, University of Eastern Finland. [COBISS.SI-ID 4991739]

39. Ana Toroš, Letterature di contatto : presentazione al Convegno di presentazione del MOOC "Fare CLIL--- par furlan!" organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati in collaborazione con la Societât Filologjiche Furlane "G. I. Ascoli" Udine, Venezia, 24. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 5271547]

40. Željko Oset, Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo : predavanje na znanstvenem posvetu Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije, Ljubljana, 18. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5302011]


3.25 Other performed works

41. Katja Mihurko Poniž, Cankar in ženske : pogovorni večer v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 25. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5265915]

42. Katja Mihurko Poniž, Digitalizacija kulturne dediščine aleksandrink : sodelovanje na Muzejskem torkovem večeru na Gradu Kromberk, 16. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5265403]

43. Željko Oset, Doživljanje Finske leta 2017, 100 let po osamosvojitvi : potopisno predavanje v Knjižnica Šentjur, 21. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 5111803]

44. Katja Mihurko Poniž, Kje so ženske na slovenskem Parnasu? : pogovorni večer ob razstavi 100 slovanskih romanov v organizaciji Foruma slovanskih kultur, Mestna hiša v Ljubljani, 7. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5150971]

45. Ana Toroš, Literatura na stičišču : projekt EDUKA2 : predavanje v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, 16. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5255931]

46. Ana Toroš, Literatura na stičišču : projekt EDUKA2 : predavanje v Trstu, 12. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5269243]

47. Ana Toroš, Od pisem do Facebooka : komunikacija slovenskih izseljencev v Argentini z domovino skozi čas : predavanje o Gradnikovih vezeh z Argentino, v sklopu razstave o izseljevanju Slovencev v Argentino, Vipolže, 16. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5270011]

48. Ana Toroš, Od Prešerna do mimoze : pogovor ob slovenskem kulturnem prazniku in dnevu žena, Števerjan, 10. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5125627]

49. Katja Mihurko Poniž, Okrogla miza o novinarki in urednici Zofki Kveder, ZRC SAZU, 12. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5266171]

50. Željko Oset, Predstavitev plakata "Strupi" [The Poisons] na drugem zasedanju COST akcije European Network for Environmental Citizenship, ki je potekalo 25. in 26. oktobra v Lizboni, Portugalska] : [Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 30. okt. 2018]. [COBISS.SI-ID 3902068]

51. Željko Oset, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in prelomnice v njenem razvoju : predavanje v okviru praznovanja osemdesetletnice SAZU, 6. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5264635]

52. Zoran Božič, Barbara Pregelj, Katja Mihurko Poniž, Nika Kravos, Ava Zupančič, Zakaj pisati in govoriti o ženskah? : okrogla miza na Novoletnem knjižnem sejmu, Nova Gorica, 20. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5302267]

53. Katja Mihurko Poniž, Zapisano z njenim peresom : zgodnje slovenske književnice in njihova vloga v slovenski (literarni) zgodovini : predavanje v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini, 6. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5151227]

54. Katja Mihurko Poniž (discussant), Eva D. Bahovec (discussant), Tina Bahovec (discussant), Beti Žerovc (discussant), Vladka Tucovič Sturman (discussant), Matjaž Birk (discussant), Zofka Kveder, pisateljica in feministka : okrogla miza ob izdaji pete knjige Zbranega dela Zofke Kveder, Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 12. sep. 2018, ob 19. uri. [COBISS.SI-ID 1540655300]

55. Katja Mihurko Poniž, Zofka Kveder, prva slovenska klasikinja : Spominjanja ob stoštiridesetletnici rojstva Zofke Kveder : pogovor v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 16. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 5150459]

56. Igor Grdina, Katja Mihurko Poniž, Ženski in moški svetovi slovenske moderne : pogovorni večer ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja in 140. obletnici rojstva Zofke Kveder, Goriška knjižnica, 17. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5265659]SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

57. Željko Oset, Željko Oset (editor), Goriški izobraženci skozi zgodovino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, 300 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 294383616]

58. Nika Leben (author, photographer), Vlado Fras Zavrl (author, photographer), Brane Košir (author, photographer), Simon Resman, Rok Andres (editor), "Na tej skali bom sezidal svojo Cerkev" (Mt 16,18) : zbornik ob prenovi in blagoslovu župnijske cerkve sv. Petra v Radovljici, Radovljica: Župnija, 2018, 26 str., ilustr., ISBN 978-961-288-367-6. [COBISS.SI-ID 294397696]

59. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (editor, author of introduction, etc.), Zbrano delo. knj. 4, Izd. 1.0, Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2018, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Elektronska izdaja, vol. 271, ISBN 978-961-05-0047-6, ISSN 2386-0138, https://www.biblos.si/isbn/9789610500476, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1254. [COBISS.SI-ID 293161728]

60. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (member of editorial board 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]


Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

61. Urša Pogačar, Lik intelektualke v slovenski književnosti do druge svetovne vojne : diplomsko delo, Nova Gorica: [U. Pogačar], 2018, IV, 66 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4246. [COBISS.SI-ID 5290491]

62. Neža Šuligoj, Osebnost Cirila Kosmača v njegovih literarnih delih, literarnozgodovinskih pregledih, študijah in spominih : diplomsko delo, Nova Gorica: [N. Šuligoj], 2018, VIII, 56 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3428. [COBISS.SI-ID 5016059]


Author of introduction, etc.

63. Arantxa Urretabizkaia, Rdeči zvezek, 1. natis, Medvode: Malinc, 2018, 172 str., ISBN 978-961-6886-57-4. [COBISS.SI-ID 294131456]

64. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (editor, author of introduction, etc.), Zbrano delo. knj. 4, Izd. 1.0, Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2018, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Elektronska izdaja, vol. 271, ISBN 978-961-05-0047-6, ISSN 2386-0138, https://www.biblos.si/isbn/9789610500476, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1254. [COBISS.SI-ID 293161728]


Interviewee

65. Ana Jurc (interviewer), "Poklon Zofki Kveder, prvi slovenski poklicni pisateljici", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 16. apr. 2018, ilustr., ISSN 1581-372X, http://www.rtvslo.si/kultura/novice/poklon-zofki-kveder-prvi-slovenski-poklicni-pisateljici/452090. [COBISS.SI-ID 5149947]


Interviewer

66. Meta Hočevar (interviewee), Aleš Jan (interviewee), Milan Golob (interviewee), "O treh pasijonih, s tremi režiserji", Pasijonski doneski ..., 2018, št. 13, str. 136-150, ilustr., Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana, ISSN 2232-2965, ISSN 2232-2434. [COBISS.SI-ID 5134843]UNCLASSIFIED

67. Željko Oset (author, editor), Goriški izobraženci skozi zgodovino, Elektronska izd., Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2018, ISBN 978-961-7025-07-1, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 297507840]

68. Katja Mihurko Poniž, "Nadlišek Bartol, Marica : (1867-1940)", Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi135286/. [COBISS.SI-ID 43840045]
Source: shared data base COBIB.SI, 5. 3. 2019


Group bibliography for the year 2017


37520 ANDRES ROK
37517 ENIKO MATEJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
29514 OSET ŽELJKO
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠ 

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. ANDRES, Rok. The repertoires of Slovak and Slovenian theatre houses and their productions of the West European and American authors (1945-1970). Slovenské divadlo, ISSN 0037-699X, 2017, vol. 65, no. 3, str. 283-301, ilustr., doi: 10.1515/sd-2017-0016. [COBISS.SI-ID 4927995]

2. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. A network of themes : a qualitative approach to Gerhard Richter's text. Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, ISSN 2457-8827, 2017, vol. 3, no. 1, str. 63-74, ilustr. https://doi.org/10.24193/mjcst.2017.3.04, doi: 10.24193/mjcst.2017.3.04. [COBISS.SI-ID 4841467]

3. TOROŠ, Ana. Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65. [COBISS.SI-ID 4983547]

4. TOROŠ, Ana. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396, doi: 10.12697/IL.2017.22.2.15. [COBISS.SI-ID 5026299]

5. TOROŠ, Ana, ZANARDI, Tina. Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v obdobju med vojnama. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 4, str. 97-108, 130-131. [COBISS.SI-ID 4974331]

6. VAUPOTIČ, Aleš. How to study literary realism as archive art? : the case of Charles Dickens' later novels. Between, ISSN 2039-6597, 2017, vol. 7, no. 13, str. 1-20. http://dx.doi.org/10.13125/2039-6597/2623, doi: 10.13125/2039-6597/2623. [COBISS.SI-ID 4822779]


1.04 Professional article

7. ANDRES, Rok. Kar smo bili mi, ste vi; kar smo mi, boste vi : Strniševi Ljudožerci kot freska časa. Gledališki list Drame SNG Maribor, ISSN 1580-3252, 2016/2017, letn. 94, str. 25-29. [COBISS.SI-ID 4778747]

8. ANDRES, Rok. Ostati sam v času, ki ga ni. Gledališki list, 2017, št. 2, str. 48-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 4931835]

9. ANDRES, Rok. Sakešviliji, dediči slovenske dramatike. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350-3769, 2017, letn. 96, št. 7, str. 13-16. [COBISS.SI-ID 4784123]

10. MIHURKO PONIŽ, Katja. Iz kaosa se bo sestavila nova zgodba. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350-6274, 2017, letn. 67, št. 1, str. 17-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 4972283]

11. OSET, Željko. "Kolektiv takšnih zadev ne bo tiskal" : politični organi znanstvenih ustanov ne napadajo direktno, ampak po posameznih primerih: Mohorjeva družba, Zadeva Himna in Veliki petek. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], apr. 2017, letn. 66, št. 84, str. 8-9. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/"kolektiv-taksnih-zadev-ne-bo-tiskal". [COBISS.SI-ID 3724916]

12. OSET, Željko. Preimenovati univerzo po politiku? : ob začetku študijskega leta - univerzitetni profesorji o zgodovini svoje ustanove. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 24. sep. 2017, letn. 66, št. 39, str. 10-11. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/preimenovati-univerzo-po-politiku. [COBISS.SI-ID 3754612]

13. OSET, Željko. "Za učitelja ne, za znanstveno delo pa ga le uporabite". Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], nov. 2017, letn. 66, št. 48, ilustr. [COBISS.SI-ID 4962043]

14. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik (1882-1967) : ob petdesetletnici smrti : spomin na Alojza Gradnika med Slovenci v Italiji. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2016, str. 182-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 4590587]

15. VAUPOTIČ, Aleš. Razučevanje : documenta 14 = Unlearning : documenta 14. Likovne besede, ISSN 0352-7263, 2017, št. 106, str. 34-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 5122043]


1.05 Popular article

16. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in Eduardo A. Dughera. Briški časnik, ISSN 1318-8860, 2017, letn. 21, št. 88, str. 56-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 4946171]


1.08 Published scientific conference contribution

17. MIHURKO PONIŽ, Katja. Trst v delih slovenskih proznih ustvarjalk. V: PIRJEVEC, Marija (ur.). Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem : [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016]. Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2017, str. 41-57. [COBISS.SI-ID 4972539]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

18. ANDRES, Rok. Divadlo a kultúra v období umeleckého pokroku = The theatre and culture in the period of an artistic progress. V: Medzinárodná vedecká konferencia Divadlo ako hodnotový diskurz, slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra, 5. a 6. októbra 2017, Bratislava = International Scientific Conference Theatre as a Value-based Discourse, Slovak Theatre and Contemporary European Theatre Culture, 5 and 6 October 2017, Bratislava. [S. l.: s. n.], 2017, str. 25-26. http://www.udfv.sav.sk/dokumenty/Konferencia-10.2017-Divadlo.ako.hodnotovy.diskurz.pdf. [COBISS.SI-ID 4928507]

19. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Women writers database and virtual research environment beyond the curricula of literary scholarship. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017. Nova Gorica: School of humanities, 2017, str. 9. [COBISS.SI-ID 5121787]

20. MIHURKO PONIŽ, Katja. Študentski intervjuji z novogoriškimi izobraženkami ob 70-letnici Nove Gorice. V: Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 4972795]

21. OSET, Željko. Social and cultural aspects of socializing of slovenian students in the Habsburg monarchy in the 19th and the 20th centuries. V: Being a student in the Habsburg monarchy : international conference : programme & book of abstracts. Zagreb: Croatian Institute of History, 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 3731316]

22. TOROŠ, Ana. Literary links between Trieste and Buenos Aires during the first half of the 20th century. V: Heritages of migration : moving stories, objects and home, Buenos Aires, Argentina, 6-10 April 2017. [S. l.: s. n.], 2017, 1 str. https://heritagesofmigration.files.wordpress. com/2016/11/ana-toroc5a1_literary-links-between-trieste-and-buenos-aires-during-the-first-half-of-the-20th-century.pdf. [COBISS.SI-ID 4771323]

23. TOROŠ, Ana. Modeli literarne reprezentacije Drugega in travmatične kolektivne memorije manjšinske skupnosti : primer slovenske tržaške književnosti. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Jeziki v stiku : zbornik povzetkov = Lingue in contatto : libro degli abstracts = Languages in contact : book of abstracts. Koper: Annales ZRS, 2017, str. 115. http://www.zrs-kp.si/monografije/single/jeziki-v-stiku-lingue-in-contatto-languages-in-con-2220. [COBISS.SI-ID 4945147]

24. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Condensations and extensions : a responsive text between artefact, experience and contex. V: 7th Congress of the European Network for Comparative Literary Studies [also] (ENCLS/REELC) Helsinki, 23rd-26th August 2017. Book of abstracts. [S. l.: s. n., 2017], str. 84. http://blogs.helsinki.fi/encls2017/files/2017/06/ENCLS-book-of-abstracts-03082017.pdf. [COBISS.SI-ID 4888827]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

25. MIHURKO PONIŽ, Katja. Ambiguous views on femininity in the writings of two "New Women" in the fin de siècle : Zofka Kveder's inspirational encounters with Laura Marholm's modern women. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017, str. 37-71. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/57/48/HERA.pdf. [COBISS.SI-ID 4761595]

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Rajši 'stara devica' nego nesrečna ženica" : podobe starejših žensk v delih slovenskih pisateljev in pisateljic iz obdobij realizma in moderne. V: ŠORN, Mojca (ur.). Starost - izzivi historičnega raziskovanja, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 18). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, str. 45-59. [COBISS.SI-ID 4972027]

27. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder in revija Slovenka. V: VERGINELLA, Marta (ur.). Slovenka : prvi ženski časopis (1897-1902). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 39-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 4978427]

28. OSET, Željko. Starostno upokojevanje univerzitetnih profesorjev : od ustanovitve Univerze v Ljubljani do Zujfa. V: ŠORN, Mojca (ur.). Starost - izzivi historičnega raziskovanja, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 18). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, str. 267-278. [COBISS.SI-ID 3779700]

29. TOROŠ, Ana. Cara Maria : Gradnikova pisma sestrični Marii Samer iz Trsta in njeni prevodi Gradnikove poezije. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 235-242. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Toros.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.36.235-242. [COBISS.SI-ID 4959227]

30. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Visualization of the WomenWriters database : interdisciplinary collaboration experiments 2012-2015. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017, str. 72-116. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/57/48/HERA.pdf. [COBISS.SI-ID 4783099]


1.19 Review, book review, critique

31. OSET, Željko. Aleksandra Gačić in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik: politična biografija: ob 145. obletnici rojstva. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016, 174 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2017, 65, št 2, str. 266-267. [COBISS.SI-ID 3738484]

32. OSET, Željko. Iskra Iveljić: Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Zagreb: Filozofski fakultet Press, 2014, 312 strani. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2017, letn. 40, št. 2, str. 488-489. [COBISS.SI-ID 1988213]

33. OSET, Željko. Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija: ideja in realizacija (1952-1958), Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2016. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2017, letn. 40, št. 1, str. 161-163. [COBISS.SI-ID 1956981]

34. VAUPOTIČ, Aleš. Vključevanje nanotehnoloških raziskav v likovno umetnost : Polimorfni odtis Uršule Berlot = The integration of nanotechnology research in fine art : The Polymorphic Impression of Uršula Berlot. Likovne besede, ISSN 0352-7263, 2017, št. 105, str. 42-45. [COBISS.SI-ID 3682670]


1.20 Preface, afterword

35. MIHURKO PONIŽ, Katja, BADALIČ, Tanja, VAUPOTIČ, Aleš. Introduction. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017, str. 7-11. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/57/48/HERA.pdf. [COBISS.SI-ID 4760315]


1.22 Interview

36. MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee). "Slovensko gledališče je nastalo iz ljubezni do te veje umetnosti". Artepakt, ISSN 2591-0574, okt. 2017, leto 1, št. 1, str. 5-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 4935163]


1.25 Other component parts

37. TOROŠ, Ana. Stare briške pravce, literarna zakladnica briške kulture. V: CEDERMAS, Alex. Stare briške pravce : med kulturo in dediščino, resničnostjo in domišljijo. Števerjan: Kulturno rekreacijsko društvo Briški grič, 2017, str. 15. [COBISS.SI-ID 4976891]


1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

38. ANDRES, Rok. Baković, Gregor. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>, zv. 2: B-Bla, str. 76-77, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016800/. [COBISS.SI-ID 41246509]

39. ANDRES, Rok. Belak, Ljerka. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>, zv. 2: B-Bla, str. 229-231, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017460/. [COBISS.SI-ID 41247021]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga : študije o recepciji, literarnih stikih in biografskem diskurzu. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2017. Ilustr. ISBN 978-961-7025-02-6. ISBN 978-961-7025-03-3. http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 292510720]

41. OSET, Željko, SKALERIČ, Uroš (ed. in chief and responsible ed.), ŠTIH, Peter (ed. in chief and responsible ed.). Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove : (1945-1992) : pričevanje. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-268-046-6. [COBISS.SI-ID 289251328]


2.05 Other educational material

42. MIHURKO PONIŽ, Katja. Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih od začetkov do konca prve svetovne vojne : (pregled). [S. l.: s. n., 2017]. 1 USB ključ, ilustr. [COBISS.SI-ID 4876795]

43. MIHURKO PONIŽ, Katja. Spol v dobi moderne : gradivo za izbirni predmet na programih Slovenistika in Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici. Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2017. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4877051]


2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

44. LUKAN, Blaž, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, ŠPRAH, Andrej, OSTAN, Nina, JAKELJ, Jernej. Učni načrt, Zgodovina in teorija gledališča in filma : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : obvezni strokovni predmet (420 ur), maturitetni predmet (420 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0363-3. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290195456]

45. LUKAN, Blaž, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, ŽEFRAN, Barbara, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, PIKALO, Petra, SVIDERSKI, Igor, ARČON, Natalija, PREDANIČ, Matjaž, ŠPRAH, Andrej, ČERNEC, Jure, HOČEVAR, Miha, OSTAN, Nina, ČIGON, Ana, POLUTNIK, Jaka, ROGAN, Ludvik. Učni načrt, Gledališke in filmske delavnice : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : druge oblike samostojnega in skupinskega dela (385 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0361-9. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290198272]

46. LUKAN, Blaž, KONC LORENZUTTI, Nataša, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, ŽEFRAN, Barbara, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, PIKALO, Petra, SVIDERSKI, Igor, ARČON, Natalija, PREDANIČ, Matjaž, OSTAN, Nina. Učni načrt, Gledališko ustvarjanje : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : izbirni strokovni predmet (140 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0362-6. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290199552]

47. LUKAN, Blaž, KONC LORENZUTTI, Nataša, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, ŽEFRAN, Barbara, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, PIKALO, Petra, SVIDERSKI, Igor, ARČON, Natalija, PREDANIČ, Matjaž, ŽUPANIČ, Petra, URŠIČ, Jelena, ČIGON, Ana, OSTAN, Nina. Učni načrt, Gledališke delavnice : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : druge oblike samostojnega in skupinskega dela (490 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0360-2. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290197504]


2.16 Artistic work

48. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Blago : 3D vizualizacija podatkov o španskih literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4835067]

49. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Citat : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4834299]

50. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Jezero : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4834555]

51. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Literarne avtorice : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4834811]


2.17 Exhibition catalogue

52. BOROVNIČAR, Matjaž (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), CIUHA, Peter (artist), SOLINA, Franc (artist), ŽBONA, Tilen (artist), DRAGAN, Srečo, et al. Podoba v mediju, medij v kontekstu : [salon ZDSLU 2017]. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2017. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-8-4. [COBISS.SI-ID 292619520]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

53. ANDRES, Rok. Rok Andres, dramaturg : intervju na Radiu Galama, Radovljica, 25. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4764667]

54. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenka v Trstu : sodelovanje v oddaji Kulturni fokus, RA Slovenija, Ljubljana, 27. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4658683]

55. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenske književnice v učnem programu in na maturi : sodelovanje v oddaji Studio ob 17h, RTV Slovenija, Ljubljana, 3. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4877819]

56. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder, Zbrano delo, Četrta knjiga, Nada, Njeno življenje, neobjavljena kratka pripovedna proza : prispevek v oddaji Izšlo je, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 12. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4973819]

57. OSET, Željko. [Kako prenoviti judovsko mrliško vežico in ji vdahniti nove vsebine] : Primorska kronika, TV Koper/Capodistria, 4. okt. 2017, (Primorska kronika). [COBISS.SI-ID 3754868]

58. OSET, Željko. Načrti za oživitev nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini : prispevek v oddaji Po Sloveniji, TV Slovenija 1, 4. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4930299]

59. TOROŠ, Ana (interviewee). Pogovor z dr. Ano Toroš : slovenska radijska oddaja Okence v Slovenijo, Radio Argentina AM 570, 8. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 4773627]


3.12 Exhibition

60. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). À mon seul désir : galerija Mahlerca, Layerjeva hiša, Kranj, 23.09. do 30.09.2017. [COBISS.SI-ID 5120763]

61. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). À mon seul désir : razstava v stolpu Gradu Kromberk, Goriški muzeji. 28. 11. do 22. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 5121275]

62. BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). Salon ZDSLU 2017 : podoba v mediju, medij v kontekstu, 14. 11. 2017-25. 2. 2018, Narodni muzej Slovenije, Metelkova. [COBISS.SI-ID 5120507]


3.14 Invited lecture at foreign university

63. MIHURKO PONIŽ, Katja. Discourse of the motherhood in Slovenian feminist press (from Slovenka to Delta) : lecture at Faculty of Philology, University of Belgrade, 25. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4769787]

64. MIHURKO PONIŽ, Katja. Razmerja med spoloma v književnosti in publicistiki Zofke Kveder : predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, Oddelek za južnoslovanske jezike in književnost, Zagreb, 11. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4877307]

65. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in Eduardo A. Dughera : predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Buenos Airesu, 12. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 4774651]


3.15 Unpublished conference contribution

66. ENIKO, Mateja. Razmerje med izkušnjo eksila in doma v povezavi s samorazumevanjem pesnika v poeziji Tomaža Šalamuna : predavanje na Slovanský literární svět, kontexty a konfrontace III, Motiv domova ve slovanských literaturách, Masarykovy univerzity, Brno, 19.-20. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4931579]

67. OSET, Željko. Kariera Antona Peterlina : od ustanovitelja Inštituta Jožefa Stefana do emigranta : [predavanje na znanstvenem srečanju: "Kolokvij o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem", ki sta ga organizirala Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom za zgodovino iz Zagreba v Novi Gorici 6. okt. 2017]. [COBISS.SI-ID 3755380]

68. OSET, Željko. Marija Perpar, kemičarka : [predavanje na znanstvenem simpoziju: "Goriški izobraženci skozi zgodovino", ki ga je organizirala Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, 5. okt. 2017]. [COBISS.SI-ID 3756148]

69. OSET, Željko. Social and cultural aspects of socializing of Slovenian students in the Habsburg Monarchy in the 19th and the 20th centuries : contribution in international conference Being a student in the Habsburg Monarchy, May 18-19, 2017, Croatian Institute of History, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 4971259]

70. VAUPOTIČ, Aleš. Advertising strategies and new media : predavanje v sklopu "prenosa znanja" v projektu "Po kreativni poti do znanja 2016/2017: uvajanje sodobnih pristopov pri spodbujanju mladih k inovativnosti in podjetnosti", 31. maj 2017, Univerza v Novi Gorici (Vipavska 13, Rožna Dolina). [COBISS.SI-ID 5123323]


3.25 Other performed works

71. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). Večerja tačasne resničnosti : spremljevalni dogodek razstave À Mon Seul Désir, večerja v umetniškem vzdušju, 3. okt. 2017 v Layerjevi hiši, Kranj. [COBISS.SI-ID 5121019]

72. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige umetnika in razstava À mon seul désir : 28. nov. 2017 na Gradu Kromberk. [COBISS.SI-ID 5121531]

73. BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). Ime tedna sta postala Narvika Bovcon in Aleš Vaupotič, novomedijska umetnika, ki sta na Salonu 2017, tradicionalni razstavi Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, za dela v srebru z naslovom Citat, Blago, Jezero in Literarne avtorice, prejela glavno nagrado : Radio Slovenija, Val 202, 20. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 5122299]

74. BOŽIČ, Zoran, MIHURKO PONIŽ, Katja, DOBROVOLJC, Helena. Zakaj je humanistika kul? : pogovor v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici na Gimnaziji Nova Gorica, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4926971]

75. MIHURKO PONIŽ, Katja. Okrogla miza o reviji Slovenka : v Trstu. 11. januarja 2017. [COBISS.SI-ID 4658939]

76. MIHURKO PONIŽ, Katja, STRLE, Urška, MATAJC, Vanesa, MRAK, Anja. Pisateljice ali molčanje literarne zgodovine : okrogla miza : Trubarjeva hiša literature, 6. april 2017. [COBISS.SI-ID 63925858]

77. OSET, Željko (interviewee). Pogovor o knjigi Zgodovina slovenske akademije znanosti in umetnosti, Šentjur, 4. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4930811]

78. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik : predavanje na literarnem druženju Ubesedovanja, Šempeter pri Gorici, 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4945403]

79. TOROŠ, Ana. Obisk slovenske knjižnice Damirja Feigla in Trgovskega doma v Gorici : strokovno vodenje v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017, 29. 9. 2017, Gorica. [COBISS.SI-ID 4926715]

80. TOROŠ, Ana. Srečanje ob predstavitvi knjige Skupnost v središču Evrope, Trst, 24. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4945659]

81. VERGINELLA, Marta (discussant), MIHURKO PONIŽ, Katja (discussant), STRLE, Urška (discussant), SELIŠNIK, Irena (discussant). Slovenka in Slovenke : okrogla miza ob 120-letnici Slovenke, prvega slovenskega ženskega časopisa, Trst, Tržaško knjižno središče, 11. jan. 2017, ob 18.30 uri. [COBISS.SI-ID 63212130]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

82. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (member of editorial board 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option,com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]

83. MIHURKO PONIŽ, Katja (editor). Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017. Nova Gorica: School of humanities, 2017. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11830857]

84. MIHURKO PONIŽ, Katja (editor). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017. 123 str., Ilustr. ISBN 978-961-6311-99-1. ISBN 978-961-7025-00-2. http://www.ung.si/sl/zalozba, http://www.ung.si/en/publisher/, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/59/01/HERA.epub, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/15/07/49/HERA.epub. [COBISS.SI-ID 289415936]


Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

85. KOREN, Manca. Histerija v diskurzu na Slovenskem do 1. svetovne vojne : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Koren], 2017. VII, 82 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3257. [COBISS.SI-ID 4914171]

86. OREL, Maja. Dokumentarnost v avtorski poetiki Nede Rusjan Bric : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Orel], 2017. VI, 65 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3215. [COBISS.SI-ID 4917755]

87. PETRIČ, Tjaša. Slovenska osamosvojitvena vojna v Vipavski dolini : spomini in pričevanja pripadnikov teritorialne obrambe : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Petrič], 2017. X, 66 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3396. [COBISS.SI-ID 5071611]

88. ŽAGAR, Anej. Kvantitativni oris romanov Ivana Preglja : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Žagar], 2017. VIII, 101 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3255. [COBISS.SI-ID 4917499]


Consultant

89. BAJC, Vesna, BATAGELJ, Martin, COSTANTINI, Lionella, HOČEVAR, Sabina, JOGAN, Kris, KOREN, Manca, LIPUŠČEK, Tjaša, MAFFI, Neža, OBID, Nik, PETRIČ, Tjaša, URŠIČ, Katjuša, VRČON, Heidi, ZBIČAJNIK, Zala. Nova Gorica, mesto izobraženk. Nova Gorica: avtorji in avtorice, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-285-933-6. [COBISS.SI-ID 292407808]


Interviewer

90. DRAGAN, Srečo (interviewee). Prostor, vržen iz tira : pogovor s Srečom Draganom = Space is out of joint : conversation with Srečo Dragan. Likovne besede, ISSN 0352-7263, 2017, št. 105, str. 31-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 4886267]


Scenarist

91. Goreči škof : [dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku]. [S. l.]: Studio Haritude, 2017. 1 video DVD( ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16559926]


Referee

92. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (author, translator). Ključi od labirinta : o slovenski poeziji, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 122). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 267 str. ISBN 978-961-286-036-3. [COBISS.SI-ID 91893249]


Other

93. PLAHUTA SIMČIČ, Valentina. Časopis Slovenka, vadnica slovenskih literatinj : obletnica : pred 120 leti je v Trstu začel izhajati časopis, okrog katerega se je zbirala prva generacija aktivnih slovenskih intelektualk. Delo, ISSN 0350-7521, 12. jan. 2017, leto 59, št. 9, str. 16, ilustr., portreta. [COBISS.SI-ID 17153329]


UNCLASSIFIED


94. OSET, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove : (1945-1992). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017. ISBN 978-961-268-047-3. http://www.sazu.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 289342208]Group bibliography for the year 2016


37520 ANDRES ROK
37517 ENIKO MATEJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
29514 OSET ŽELJKO
35551 ROŽIČ MEGI
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. MIHURKO PONIŽ, Katja. The reflections of feminist ideas in novels and short stories by Slovenian women writers. Poznańskie Studia Slawistyczne, ISSN 2084-3011, 2016, no. 11, str. 143-156, doi: 10.14746/pss.2016.11.10. [COBISS.SI-ID 4759035]

2. OSET, Željko. Akademska kariera Emilijana Cevca in njegovi napori pri preučevanju (sakralne) umetnosti na Primorskem. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2016, letn. 39, št. 2, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 1907061]

3. OSET, Željko. Rusi prihajajo! Ruski profesorji na tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani v obdobju Kraljevine SHS. Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2016, letn. 18, št. 1, str. 87-108. [COBISS.SI-ID 1573005]

4. TOROŠ, Ana. Auto-stereotypes and hetero-stereotypes in Slovene and Italian poetry about Trieste from the first half of the 20th century. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2016, vol. 21, no. 2, str. 290-304, doi: 10.12697/IL.2016.21.2.10. [COBISS.SI-ID 4712699]

5. VAUPOTIČ, Aleš. Semiotika in realizem. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2016, letn. 39, št. 2, str. 101-119, [227]. [COBISS.SI-ID 61600098]


1.04 Professional article

6. ANDRES, Rok. Dramaturški koncept(i) pasijona 2015. Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2016, št. 11, str. 27-37. [COBISS.SI-ID 4162043]

7. ANDRES, Rok. Živimo v trdem svetu : nekaj misli h komediji Iluzije. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, ISSN 1580-9609, sezona 2015/2016, letn. 66, št. 11, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 4320763]

8. MIHURKO PONIŽ, Katja. Samotna pot Rose Bernd in njenih sopotnikov. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350-6274, 2015/2016, letn. 65, št. 7, str. 25-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 4441083]

9. OSET, Željko. Pomen in slovo Izidorja Cankarja : pred aprilsko 130. obletnico rojstva "renenesančnega gospoda". Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], jan. 2016, letn. 65, št. 69, str. 13. [COBISS.SI-ID 3396980]


1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

10. TOROŠ, Ana. Slovenska literatura na stičišču kultur = Slovene literature at cultural junctures. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur : [konferenčni e-zbornik]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016, str. 15-26, 27-39. http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 4425723]


1.08 Published scientific conference contribution

11. ANDRES, Rok. Umetniški kolektivi na Slovenskem in uprizarjanje zahodnoevropske dramatike. V: MAŤAŠÍK, Andrej (ur.). Tvorivá osobnost a kolektívny charakter divadelnej tvorby : zborník referátov z XIII. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle DNES A TU, ktorú s podporou OZ Spišské divadlo. Banská Bystrica: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, 2016, str. 161-172. [COBISS.SI-ID 4589307]

12. BOVCON, Narvika, DEMŠAR, Jure, VAUPOTIČ, Aleš. Organiziranje projekta vizualizacije podatkov. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 36-39, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Bovcon-et-al_Organiziranje-projekta-vizualizacije-podatkov.pdf. [COBISS.SI-ID 4629499]

13. ROŽIČ, Megi. Arhetipske, transkulturne in transnacionalne prvine v poeziji in lirični prozi Milene Merlak Deleta[!]. V: URKOM, Aleksander (ur.). Fiatal szlavisták Budapesti nemzetközi konferenciája IV. = 4th Conference for Young Slavists in Budapest : [held on 25th April 2014]. Budapest: L. István, 2016, str. 99-102, ilustr. http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/4th%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf. [COBISS.SI-ID 4300539]

14. VAUPOTIČ, Aleš, BUZIOL, Marco, BOVCON, Narvika. Digital video in digital humanities methodology : a case study. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 164-169, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Vaupotic-et-al_Digital-Video-in-Digital-Humanities-Methodology.pdf. [COBISS.SI-ID 4629755]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

15. ANDRES, Rok. Gledališče na robu = Theatre on the edge. V: REZONIČNIK, Lidija (ur.), POTOCCO, Marcello (ur.). Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah = Social and political processes in modern slavic cultures, languages and literatures = I processi sociali e politici nelle culture, lingue e letterature slave moderne : zbornik povzetkov in program. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, str. 46-48. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-41-6.pdf. [COBISS.SI-ID 4552955]

16. ENIKO, Mateja. Avtorefleksija v mladi slovenski poeziji = Self-reflection in the young Slovenian poetry. V: REZONIČNIK, Lidija (ur.), POTOCCO, Marcello (ur.). Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah = Social and political processes in modern slavic cultures, languages and literatures = I processi sociali e politici nelle culture, lingue e letterature slave moderne : zbornik povzetkov in program. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, str. 40-42. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-41-6.pdf. [COBISS.SI-ID 4552699]

17. MIHURKO PONIŽ, Katja. Between fact and fiction : Zofka Kveder as a feminist icon in the writings of her contemporaries. V: International Symposium Women/Borders/Social Networks, Ljubljana, 27.-28. 10. 2016. Abstracts. [S. l: s. n., 2016?], str. 4-6. [COBISS.SI-ID 4617467]

18. OSET, Željko. Doktorski študij na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti = The doctoral study at the Slovenian academy of sciences and arts. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 3640436]

19. OSET, Željko. Prvi akademiki iz vrst umetnostnih zgodovinarjev : Izidor Cankar, France Stelè in Vojeslav Molè. V: CERKOVNIK, Gašper (ur.). Izidor Cankar, Vojeslav Molè, France Stelè : ob 130-letnici rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev : program simpozija in povzetki referatov, Ljubljana, 21.-22. april 2016. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 21. [COBISS.SI-ID 4284155]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

20. OSET, Željko. Izvolitev Dimitarja Panteleeva za člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 15). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 3701620]

21. OSET, Željko. Regionalni vidiki v slovenskem akademskem prostoru. V: LORENČIČ, Aleksander (ur.), OSET, Željko (ur.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016, str. 133-144. [COBISS.SI-ID 3699828]

22. OSET, Željko. Vogalni kamni kulturnih ustanov. V: PUHAR, Alenka. Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja 1886-1958, (Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, str. 178-203. [COBISS.SI-ID 3455348]


1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

23. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder : prva klasikinja v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev. V: OGRIN, Matija (ur.). Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev : 1946-2016 : 70 let izhajanja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 4616187]


1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

24. MIHURKO PONIŽ, Katja. Fraeunliteratur. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 1, a-I, str. 361. [COBISS.SI-ID 4617979]

25. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pajk, Pavlina. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 2, j-Pl, str. 1007-1008. [COBISS.SI-ID 4618491]

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pesjak, Louise. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 2, j-Pl, str. 1023. [COBISS.SI-ID 4618235]

27. MIHURKO PONIŽ, Katja. Turnograjska, Josipina. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 3, po-Ž, str. 1380. [COBISS.SI-ID 4618747]


1.20 Preface, afterword

28. KERNEV-ŠTRAJN, Jelka, VAUPOTIČ, Aleš. Literatura in semiotika (predgovor) = Literature and semiotics (an introduction). Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2016, letn. 39, št. 2, str. 1-4, 5-9. [COBISS.SI-ID 61589090]

29. OSET, Željko. Recenzija. V: GAČIĆ, Aleksandra, JENUŠ, Gregor. Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva, (Fundacijska zbirka Velenjana). 1. izd. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016, ovoj. [COBISS.SI-ID 3701364]

30. OSET, Željko. Recenzija. V: IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična nacija : ideja in realizacija (1952-1958). V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016, ovoj. [COBISS.SI-ID 3701108]

31. OSET, Željko, LORENČIČ, Aleksander. Predgovor. V: LORENČIČ, Aleksander (ur.), OSET, Željko (ur.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 3700084]


1.24 Bibliography, index, etc.

32. OSET, Željko. Imensko kazalo. V: PUHAR, Alenka. Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja 1886-1958, (Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, str. 270-278. [COBISS.SI-ID 3455092]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.08 Doctoral dissertation

33. ROŽIČ, Megi. The autobiographical experience of migration in the literary works of women writers of the Slovenian literary polysistem : dissertation. Nova Gorica: [M. Rožič], 2016. XV, 221 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2638. [COBISS.SI-ID 4532987]


2.13 Treatise, preliminary study, study

34. TOROŠ, Ana. Podiplomski študijski program transkulturni študiji (3. stopnja). [S. l.: s. n.], 2016. 8 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4525819]

35. VAUPOTIČ, Aleš, MIHURKO PONIŽ, Katja. Vloga za akreditacijo študijskega programa : Digitalna humanistika. V Novi Gorici: Univerza, Fakulteta za humanistiko, 2016. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4207867]


2.19 Radio or television broadcast

36. VERGINELLA, Marta (interviewee), SELIŠNIK, Irena (interviewee), STRLE, Urška (interviewee), MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee). Slovenka v Trstu, (Kulturni fokus). https://radioprvi.rtvslo.si/2017/01/kulturni-fokus-77/. [COBISS.SI-ID 63388002]


2.25 Other monographs and other completed works

37. GRDINA, Igor, MIHURKO PONIŽ, Katja, BOŽIČ, Zoran. Ana Karenina in njen čas. [San Bruno]: YouTube, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=YM75wKcRo6I&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 4181499]

38. TOROŠ, Ana. Slovenska in italijanska poezija o Trstu in prvi svetovni vojni = La poesia slovena e italiana su Trieste e la Prima guerra mondiale = La poésie slovène et italienne sur Trieste et la Première Guerre mondiale. Gorica: Kulturni dom, 2016. 71 str. [COBISS.SI-ID 4387579]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

39. BLAŽIČ, Milena (interviewee), GOLOB, Anja (interviewee), KORUN, Barbara (interviewee), MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee), SIMONITI, Barbara (interviewee). Kako se piše slovenskim pesnicam? : oddaja Arsov forum, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 23. 3. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174395533. [COBISS.SI-ID 10960201]

40. BLAŽIČ, Milena (interviewee), POZNANOVIČ, Mojca (interviewee), MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee), ŠIMENC, Brane (interviewee). "Prešeren je France, ni Frančiška" : v berilih za zadnjo triado osnovne šole med obveznimi in predlaganimi avtorji ni niti ene avtorice : oddaja Kje pa vas čevelj žuli, RTV Slovenija, Val 202, 16. 3. 2016. http://val202.rtvslo.si/2016/03/slovenske-knjizevnice/. [COBISS.SI-ID 10960457]


3.14 Invited lecture at foreign university

41. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in nemška književnost : predavanje na Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Institut für Slawische Philologie, Ludwig-Maximillians-Universität München, April 2016. [COBISS.SI-ID 4292347]

42. TOROŠ, Ana. Od pomola San Carlo do tržaških kavarn : dogajalni prostori slovenske in italijanske poezije o Trstu prve polovice 20. stoletja : predavanje na Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Institut für Slawische Philologie, Ludwig-Maximillians-Universität München, April 2016. [COBISS.SI-ID 4292603]


3.15 Unpublished conference contribution

43. ENIKO, Mateja. Avtorefleksija v poeziji Milana Jesiha : prispevek na simpoziju Simpozionul Internaţional Zilele Culturilor Slave În România, 23-24 septembrie 2016, Facultatea de Limbi şi Literaturi Strǎine, Bucureşti. [COBISS.SI-ID 4557051]

44. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Rajši 'stara devica', nego nesrečna ženica" : podobe starejših žensk v delih zgodnjih slovenskih pisateljic : predavanje na simpoziju Starost - izzivi historičnega raziskovanja, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 8. in 9. novembra 2016. [COBISS.SI-ID 4616699]

45. MIHURKO PONIŽ, Katja. Transnational connections and literary history : lecture at the International Conference Cultural Encounters through Reading and Writing, New Approaches to the History of Literary Culture, Glasgow Women's Library, 10 June 2016. [COBISS.SI-ID 4446203]

46. OSET, Željko. Colloquium science and faith (May, 1984) : prispevek na konferenci Science Overcomes Borders? International Scientific Conferences, Conventions and Congresses in the 20th and 21st Centuries, Prague, 24-25 November 2016. [COBISS.SI-ID 4589563]

47. OSET, Željko. Doktorski študij na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti : prispevek na 38. posvetovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije z naslovom Zgodovina izobraževanja, Ravne na Koroškem, 28. septembra 2016. [COBISS.SI-ID 3640180]

48. OSET, Željko. Ruski profesorji na tehniški fakulteti ljubljanske univerze : prispevek na simpoziju Slovenci in Rusi III, Ljubljana, 19. januar 2016. [COBISS.SI-ID 4117499]

49. OSET, Željko. Skrb za varovanje okolja : dokumentarna zbirka Alenke Bizjak : prispevek na simpoziju Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 3. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 3639924]

50. OSET, Željko. Vloga akademikov Ferda Gestrina in Boga Grafenauerja pri razvoju, mednarodnem sodelovanju in oblikovanju stališč SAZU : prispevek na znanstvenem simpoziju "O mojstrih in muzi" ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, Ljubljana, SAZU, Velika dvorana, 6. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 3699060]

51. TOROŠ, Ana. The Other in Slovene and Italian poetry about Trieste in the first half of the 20th century : disrespected neighbo(u)rs-cultural stereotypes in literature and film, conference, 21.-23. April 2016, University of Jena. [COBISS.SI-ID 4292091]


3.16 Unpublished invited conference lecture

52. OSET, Željko. Prvi akademiki iz vrst umetnostnih zgodovinarjev : Izidor Cankar, France Stelè in Vojeslav Molè : [predavanje na znanstvenem simpoziju: Simpozij Izidor Cankar, Vojeslav Molè, France Stelè ob 130-letnici rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev, ki ga je organiziral Oddelek za umetnostno zgodovino FF UL 21. in 22. aprila 2016]. [COBISS.SI-ID 3698292]

53. OSET, Željko. Starostno upokojevanje v slovenski akademski skupnosti : od ustanovitve Univerze v Ljubljani do ZUJF-a : [predavanje na znanstvenem simpoziju: "Starost - izzivi historičnega raziskovanja", ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 8 in 9. novembra 2016]. [COBISS.SI-ID 3651188]


3.25 Other performed works

54. MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, STANONIK, Marija, ROŽENBERGAR, Tanja, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige in spominski večer : spominski večer posvečen dr. Daši Koprivec predstavitev knjige Mirjam Hladnik Milharčič (ur.): Iz Slovenije v Egipt - From Slovenia to Egypt, Goriški muzej, 8. mar. 2016, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 39595053]

55. OSET, Željko. Vloga Izidorja Cankarja pri razvoju slovenskih narodnoreprezentativnih institucij : predavanje na okrogli mizi: "Srečanje pod lipami" Kulturnega centra Lojze Bratuž, v Gorici, 6. oktobra 2016. [COBISS.SI-ID 3640692]

56. TOROŠ, Ana. Literarni sprehod po Gorici : strokovno vodenje v okviru prireditve Noč raziskovalcev, Nova Gorica, 30. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 4523515]

57. TOROŠ, Ana. Prva svetovna vojna v delih goriških in tržaških avtorjev iz prve polovice 20. stoletja : predavanje ob dnevu slovenske kulture na Bukovju, 19. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 4163323]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

58. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (member of editorial board 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option,com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]

59. ANDRES, Rok (editor), REZONIČNIK, Lidija (editor), ROŽIČ, Megi (editor), ZAVAŠNIK, Nina (editor). Slovanski jeziki na stičišču kultur : [konferenčni e-zbornik]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016. ISBN 978-961-6715-20-1. http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 284952832]

60. KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIŽ, Katja (editor). Nada. Njeno življenje. Neobjavljena kratka pripovedna proza, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 271). Ljubljana: ZRC, 2016. 457 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-254-963-3. [COBISS.SI-ID 4654587]

61. LORENČIČ, Aleksander (editor), OSET, Željko (editor). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 174 str. ISBN 978-961-6386-74-6. [COBISS.SI-ID 288003584]


Supervisor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

62. ROŽIČ, Megi. The autobiographical experience of migration in the literary works of women writers of the Slovenian literary polysistem : dissertation. Nova Gorica: [M. Rožič], 2016. XV, 221 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2638. [COBISS.SI-ID 4532987]


Supervisor for Undergraduate Theses

63. SOSIČ, Marjetka. Literarna zapuščina Dore Gruden : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Sosič Klun], 2016. VI, 66 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2574. [COBISS.SI-ID 4514299]

64. ZANARDI, Tina. Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v medvojnem obdobju : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Zanardi], 2016. VII, 54 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2171. [COBISS.SI-ID 4421883]


Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

65. BUTI, Saša. Slovenska meščanka v zgodovinski resničnosti in literarni fikciji romanov Obraz v zrcalu, April, Severni sij in To noč sem jo videl : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Buti], 2016. VIII, 81 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2065. [COBISS.SI-ID 4523259]

66. RUTAR, Tina. Lik matere v avtobiografskih romanih Hiša večera, Saga o kovčku in Malahorna : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Rutar], 2016. VII, 39 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2314. [COBISS.SI-ID 4482299]


Author of introduction

67. OCVIRK, Mihael, PLEMENITAŠ, Marija. Ljuba moja Mici. Dobje: samozal. M. Plemenitaš, 2016. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-283-733-4. [COBISS.SI-ID 286682112]

68. SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2016. ISBN 978-961-6995-09-2. http://www.biblos.si/lib/book/9789616995092. [COBISS.SI-ID 284725248]


Referee

69. DEŽELAK TROJAR, Monika, DOKLER, Joahim, DOLGAN, Marjan, DOVIĆ, Marijan, FRIDL, Jerneja, HABJAN, Jernej, HLADNIK, Miran, JEŽ, Andraž, JUVAN, Marko, KORON, Alenka, ORTAR, Jaka, PERENIČ, Urška, ŠKULJ, Jola, URBANC, Mimi, JUVAN, Marko (editor). Prostori slovenske književnosti, (Studia litteraria, 20). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 355 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-866-7. [COBISS.SI-ID 283056128]

70. GAČIĆ, Aleksandra, JENUŠ, Gregor. Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva, (Fundacijska zbirka Velenjana). 1. izd. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6427-17-3. [COBISS.SI-ID 287142144]

71. GRDINA, Igor. Knjiga o Malgaju. Ravne na Koroškem: Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj, 2016. 155 str., Ilustr. ISBN 978-961-285-181-1. [COBISS.SI-ID 284238848]


UNCLASSIFIED


72. ROŽIČ, Megi. "/.../ v svet, ki je ponujal priložnosti in nastavljal pasti". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 22. dec. 2016, letn. 21, št. 50, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 22284338]


Group bibliography for the year 2015


37520 ANDRES ROK
33143 BADALIČ TANJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
29514 OSET ŽELJKO
33144 PRŠA URŠA
35551 ROŽIČ MEGI
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. ANDRES, Rok. Dediščina Pekarne : Gledališče Pekarna in njen čas. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2015, letn. 51, št. 5/6, str. 19-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 3952987]

2. ANDRES, Rok. Igra o svetu. Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2015, št. 10, str. 49-60. [COBISS.SI-ID 3806971]

3. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 577-594, ilustr. [COBISS.SI-ID 1384581]

4. MIHURKO PONIŽ, Katja, PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. The new women from the margins. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2015, vol. 20, no. 2, str. 184-198, doi: 10.12697/IL.2015.20.2.15. [COBISS.SI-ID 4107259]

5. MIHURKO PONIŽ, Katja, ROŽIČ, Megi. Izgradnja ženske identitete v dialogu z zgodovino : Krese, Pirjevec, Wolf. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2015, letn. 38, št. 3, str. 209-227, [276]. [COBISS.SI-ID 4100859]

6. OSET, Željko. Akademska kariera Nikolaja Fjodoroviča Preobraženskega (1893-1970). Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2015, letn. 17, št. 1, str. 121-150. [COBISS.SI-ID 1554829]

7. OSET, Željko. Okoliščine izvolitve Todorja Pavlova za člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njegovega izbrisa. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2015, letn. 38, št. 2, str. 287-298. [COBISS.SI-ID 1811317]

8. OSET, Željko. Todor Pavlov's membership of the Slovenian Academy of Sciences and Arts : membership in a foreign scientific institution at a crossroads of interstate relations. Études balkaniques, ISSN 0324-1645, 2015, vol. 51, no. 3, str. 222-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 4030971]

9. OSET, Željko. Tribunal of the Teharje kosezi community. Lex localis, ISSN 1581-5374, Jan. 2015, vol. 13, no. 1, str. 117-127, ilustr., doi: 10.4335/13.1.117-127(2015). [COBISS.SI-ID 3711739]


1.04 Professional article

10. MIHURKO PONIŽ, Katja. Dolgovi in spregledi slovenske literarne zgodovine : premalo cenjena pesnica Ljudmila Poljanec. Delo, ISSN 0350-7521, 20. okt. 2015, leto 57, št. 244, str. 13, fotogr. [COBISS.SI-ID 4086523]

11. MIHURKO PONIŽ, Katja. Najtoplejša postelja je mamina. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, ISSN 1580-9609, 2015/2016, letn. 66, št. 4, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 4086779]

12. OSET, Željko. Korupcijski modus operandi. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], feb. 2015, letn. 64, št. 58, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 3762427]

13. OSET, Željko. Začasni tehniški visokošolski tečaj v Ljubljani. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2015, št. 7, str. 42-47, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 3981819]

14. OSET, Željko. Zgled uspešne ženske : dr. Ana Mayer Kansky, raziskovalka in podjetnica. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], mar. 2015, letn. 64, št. 13/14, ilustr. [COBISS.SI-ID 3836667]


1.08 Published scientific conference contribution

15. ANDRES, Rok. Theatre productions by West-European authors in the 1950's in Slovenia : reception and response. V: MAŤAŠÍK, Andrej (ur.). Divadlo v období hodnotovej krízy : zbornik referátov z XII. madzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu, ktorú pripravila Fakulta dramatických umeni Akadémie umeni v Banskey Bystrici 27. a 28. 11. 2015. Banská Bystrica: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, 2015, str. 267-282. [COBISS.SI-ID 4079099]

16. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pomen Trsta za razvoj poetik slovenskih pisateljic = The importance of Trieste for the development of the poetics of Slovenian female writers. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Slovenska tržaška literarna šola : prispevki s simpozija ob devetdesetletnici Alojza Rebule in 101. rojstnem dnevu Borisa Pahorja, 26. avgusta 2014 v mestni hiši v Ljubljani. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015, str. 39-56. [COBISS.SI-ID 4104699]

17. TOROŠ, Ana. Sprehod po tržaških poteh slovenske in italijanske poezije prve polovice 20. stoletja = A walk down the lane of Slovenian and Italian poetry in the first half of the 20th century. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Slovenska tržaška literarna šola : prispevki s simpozija ob devetdesetletnici Alojza Rebule in 101. rojstnem dnevu Borisa Pahorja, 26. avgusta 2014 v mestni hiši v Ljubljani. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015, str. 107-132. [COBISS.SI-ID 4099067]


1.10 Published scientific conference contribution abstract (invited lecture)

18. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik e il mondo friulano = Alojz Gradnik in furlanski svet = Alojz Gradnik e il mont furlan. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015, str. 12, 20, 26. [COBISS.SI-ID 3755003]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

19. ANDRES, Rok. A reflection of the 2nd World War in Slovenian drama. V: Relational Forms III : imagining Europe : wars, territories, identities, representations in literature and the arts : 19-20 November 2015, Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, Portugal. Porto: Faculty of Arts and Humanities, 2015, str. 15. [COBISS.SI-ID 4080123]

20. BADALIČ, Tanja. Recepcija evropskih avtoric v slovenskih literarnih delih od začetka 19. stoletja do leta 1918 = Reception of European women writers in slovenian literary works from the beginning of the 19th century until 1918. V: Slovanski jeziki na stičišču kultur = Slavic languages on the cultural contact. V Novi Gorici: Univerza, 2015, str. 17-18. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/10/09/16/55/54/Programme_-_Int. _Conference_for_Young_Humanists_Nova_Gorica_14_October_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 4056571]

21. ROŽIČ, Megi. Izkušnja migracije v literarnem opusu Brine Svit = The experience of migration in the literary opus of Brina Svit. V: II. međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra, slavistika, 21.-23. listopada 2015. PENAVA, Nikolina (ur.). Zbornik sažetaka. Zagreb: Klub studenata južne slavistike A-302 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 4094203]

22. VAUPOTIČ, Aleš. Literary realism as archive art. V: 6th biennial congress of European Network of Comparative Literary Studies, Dublin, 24-28 August 2015. Longing and belonging : book of abstracts = Désir et eppartenance : résumés des communications. [S. l.]: European Network of Comparative Literary Studies: =Réseau Européen d'Études Littéraires Comparées, 2015, str. 177. http://reelc.net/files/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4118523]

23. VAUPOTIČ, Aleš. Semiotika in realizem = Semiotics and realism. V: KERNEV-ŠTRAJN, Jelka (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Znakovne prakse poetičnega in/ali strategije reprezentacije v literaturi : program in povzetki referatov = Practices of the sign and/or representational strategies in literature : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2015, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 4118267]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

24. MIHURKO PONIŽ, Katja. Representations and mythologisations of Aleksandrinke in Slovenian literature. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke's trans-Mediterranean domestic workers' migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R Unipress, cop. 2015, str. 131-155. [COBISS.SI-ID 3779835]

25. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco" : podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 4104187]

26. OSET, Željko. Gradnja Kemičnega inštituta Univerze kralja Aleksandra I. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 133-145. [COBISS.SI-ID 3968507]

27. OSET, Željko. Izvolitev Maksa Samca za rednega člana Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani maja 1940. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 147-163. [COBISS.SI-ID 3968763]

28. OSET, Željko. Kemični inštitut (Borisa Kidriča) v letih med 1946 in 1959. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 181-207. [COBISS.SI-ID 3969275]

29. OSET, Željko. Samec postane vnovič član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 165-178. [COBISS.SI-ID 3969019]

30. OSET, Željko. Slovenske znanstvenice in njihove možnosti za akademsko kariero v obdobju Kraljevine SHS/Jugoslavije. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 195-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 4095739]


1.19 Review, book review, critique

31. TOROŠ, Ana. Recensioni : A. Gradnik, Eros-Thanatos, prefazione, scelta e traduzione a cura di F. Ferluga-Petronio, ZTT-EST, Trieste 2013, pp. 174. Studi slavistici, ISSN 1824-7601, 2015, vol. 12, str. 411-413. http://www.fupress.net/index.php/ss/article/view/17991/16801. [COBISS.SI-ID 4178939]


1.24 Bibliography, index, etc.

32. OSET, Željko. Imensko kazalo. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 300-308. [COBISS.SI-ID 38658861]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.16 Artistic work

33. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), FANETTI, Mattia (research coworker), EMIN, Saim (research coworker), RUBINI, Silvia (research coworker), ZANNIER, Valentina (research coworker). Meritve = Measurements. Nova Gorica: Univerza, 2015. 1 neskončna zanka (5 min, 38 sek), črno-belo. [COBISS.SI-ID 4317947]

34. BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), FANETTI, Mattia (research coworker). Nanožičke kadmijevega selenida na atomski ločljivosti = CdSe nanowires at the atomic scale. Ajdovščina; Rožna Dolina: Univerza, 2015. 1 umetniška inštalacija (17 min, 13 sek), barvno. [COBISS.SI-ID 4315131]


2.17 Exhibition catalogue

35. BAČIČ, Vladimir (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), FRELIH, Črtomir (artist), GORJUP, Tomaž (artist), MRŠNIK, Ivo (artist), et al. Zrak. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2015. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-1-5. [COBISS.SI-ID 279397632]


2.19 Popular film, radio or television broadcast

36. SAMSA, Jana (interviewer), TOROŠ, Ana (interviewee). Ana Toroš, (Odprto za srečanja). Radio: Koper, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/odprto-za-srecanja/174320171. [COBISS.SI-ID 3736059]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

37. BOŽIČ, Zoran, MIHURKO PONIŽ, Katja, BLAŽIČ, Milena. Prezrte v šolskih berilih : sodelovanje v oddaji Tednik, Televizija Slovenija, Ljubljana, 30. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4083963]

38. MIHURKO PONIŽ, Katja. Biografski žanr : sodelovanje v oddaji Osmi dan, RTV Slovenija, Ljubljana, 19. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4087547]

39. MIHURKO PONIŽ, Katja. Literarne ustvarjalke nekoč in jutri : sodelovanje v oddaji Studio ob 17h, RTV Slovenija, Ljubljana, 27. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4087291]

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pozabljeni Slovenci : Luiza Pesjak : oddaja na RTV Slovenija 1, 5. maj 2015. [COBISS.SI-ID 4065019]

41. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zapisano z njenim peresom : oddaja Literarni razgledi na radiu Agora, Celovec, 27. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 4065275]

42. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder : sodelovanje v oddaji 100 žensk, slovenska literatura na radiu Agora, Celovec, 15. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4087035]

43. ROŽIČ, Megi. Maruša Krese : sodelovanje v oddaji 100 žensk, slovenska literatura na radiu Agora, Celovec, 15. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4077819]

44. ROŽIČ, Megi. Milena Merlak Detela : sodelovanje v oddaji 100 žensk, slovenska literatura na radiu Agora, Celovec, 22. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4078075]


3.12 Exhibition

45. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). Meritve = Measurements : Galerija Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, 28. 5. do 7. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 3902715]

46. BOVCON, Narvika (artist), MERVIČ, Vanja (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). Tehniške slike = Technical images : razstava na festivlu Speculum Artium 2015, 15.-17. oktober 2015, 7. mednarodni festival novomedijske kulture Integriteta realnosti. [COBISS.SI-ID 4119547]

47. BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). Meden anabaddomenos (Ne odlašaj!), 2011, povečana resničnost, realnočasovni video : Lokarjeva galerija, Ajdovščina, 15. maj do 11. junij 2015. [COBISS.SI-ID 3902459]

48. DJURDJEVIĆ, Marija, GROSAR, Jernej, VAN DIJK, Suzan, RIDEOUT, Judith, VAUPOTIČ, Aleš. Interaktivni vizualizaciji podatkov iz zbirke Women Writers : razstava na delavnici Travelling texts 1790-1914, the transnational reception of women's writing at the fringes of Europe, Nizozemska kraljeva nacionalna knjižnica v Haagu, 29.-30. september 2015. [COBISS.SI-ID 4119291]

49. BAHOVEC, Marina (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Decemberska prodajna razstava : Galerija ZDSLU, 16. december 2014 do 13. januar 2015. [COBISS.SI-ID 3679995]


3.14 Invited lecture at foreign university

50. MIHURKO PONIŽ, Katja. The motive of love in the Slovenian literature from Romanticism to the first world war : lecture at Masaryk University Brno, from 23. 3. 2015 to 26. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 3838459]

51. MIHURKO PONIŽ, Katja. Women and the first world war in the Slovenian literature : lecture at Masaryk University Brno, from 23. 3. 2015 to 26. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 3838203]

52. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder, Autorin der mitteleuropäichen Moderne : Vorlesungen an der Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 14. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 4113147]


3.15 Unpublished conference contribution

53. ANDRES, Rok. The reflection of the 2nd world war in Slovenian drama : predavanje na mednarodni konferenci Imagining Europe: wars, territories, identities, representations in literature and the arts, ki se je odvijala od 19. do 20. novembra 2015 na Faculty of arts and humanities University of Porto. [COBISS.SI-ID 4008283]

54. MIHURKO PONIŽ, Katja. Because I had something to say : contribution at knowledge exchange workshop Dutch women authors from the 19th century, 29. Sep. 2015. [COBISS.SI-ID 4066043]

55. MIHURKO PONIŽ, Katja. Marja Boršnik kot utemeljiteljica ženskih študij v slovenski literarni vedi : okrogla miza v počastitev spomina na prvo damo slovenske slavistike, prof. dr. Marje Boršnik, Kranj, 7. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4065787]

56. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco" : podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder : prispevek na simpoziju Ženske v gospodarstvu, Ljubljana, 19. januar 2015, Inštitut za novejšo zgodovino. [COBISS.SI-ID 3758843]

57. OSET, Željko. Akademik dr. Maks Samec : predstavitev zbornika Maks Samec 1881-1964, Življenje in delo, v okviru Slovenskih kemijskih dnevov v Ljubljani, 24. septembra 2015. [COBISS.SI-ID 4092923]

58. OSET, Željko. Akademska kariera Nikolaja F. Preobraženskega : predavanje na Simpoziju Slovenci in Rusi II, Ljubljana, 4. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3761915]

59. OSET, Željko. Nekaj izhodišč za razpravo o položaju znanstvenic v slovenskem akademskem okolju : prispevek na Čajanki ob ELSA dnevu, 24. 11. 2015 v Mariboru. [COBISS.SI-ID 4076539]

60. OSET, Željko. O življenju med ikonami in ščurki v caristični Rusiji : prispevek na simpoziju Ana Karenina in njen čas v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, Vipava, 12. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4053499]

61. OSET, Željko. Prvi doktorat v zgodovini slovenskih univerz : Anka Mayer Kansky : prispevek na posvetu Novosti v slovenski znanosti, motivacije ali omejitve za ženske, 6. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3762171]

62. OSET, Željko. Raziskovalni napori Emilijana Cevca pri preučevanju sakralne umetnosti na Primorskem : prispevek na znanstvenem simpoziju 500 letnica oltarja v cerkvi Sv. Križa, Vipolže, 18. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 4031739]

63. OSET, Željko. Regionalni vidiki slovenske raziskovalne politika : prispevek na simpoziju Regionalni vidiki tranzicije v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 15. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4055547]

64. OSET, Željko. Slovenian Academy of Sciences and Arts and Serbian Academy of Sciences and Arts in the 1990s : contribution on 11th Congress of South-East European Studies, Sofia, 2 September 2015. [COBISS.SI-ID 4031995]

65. OSET, Željko. V vse druge poklice se vriva novodobna ženska, povsod izpodriva moški spol : predavanje na Simpoziju Ženske v gospodarstvu, Ljubljana, 19. januar 2015. [COBISS.SI-ID 3711227]

66. ZLOBEC, Doroteja, MIHURKO PONIŽ, Katja. Nagrade za ženske v znanosti : motivacija, afirmacija in getoizacija : prispevek na posvetu Novosti v slovenski znanosti, motivacije ali omejitve za ženske, 6. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3759611]


3.16 Unpublished invited conference lecture

67. MIHURKO PONIŽ, Katja. Fears, shadows, suitcases, and silences in the land of freedom : Slovenian women in the immediate postwar years : keynote speech at the conference Women Writers and Film Creators-Historical Significance, Josai University, Tokyo, 22.6.2015. [COBISS.SI-ID 3837947]

68. TOROŠ, Ana. La poesia slovena e italiana riguardante Trieste e la Prima Guerra mondiale : les Italiens et la grande guerre 1915-1918, 2015-2018: de la guerre des idées à la guerre des hommes, 12, 13, 14 Novembre 2015, Maison de la recherche, Aix-en-Provence. [COBISS.SI-ID 4080635]

69. TOROŠ, Ana. Slovene literature on the cultural contact : keynote lecture at the International Conference of Young Humanists Slavic Languages on the Cultural Contacts, 14th Octobert 2015, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 4055803]


3.25 Other performed works

70. BOŽIČ, Zoran, ROŽIČ, Megi. Gregorčičeve domoljubne pesmi : okrogla miza na V. Gregorčičevih dnevih v Goriški knjižnici Franceta Bevka, Nova Gorica, 24. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 3963387]

71. HAHN, Sylvia, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, KALC, Aleksej, MIHURKO PONIŽ, Katja, HOERDER, Dirk. Iz Slovenije v Egipt : slovenske služkinje in gospodinje v Egiptu - Aleksandrinke : predstavitev knjige From Slovenia to Egypt, Slovenska čitalnica Gradec, 6. okt. 2015 = Von Slowenien nach Ägypten : Slowenische Dienstbotinnen und Haushälterinen in Ägypten - die "Aleksandrinke" : Buchpräsentation, "From Slovenia to Egypt", Der Slowenische Lesesaal in Graz, 6. Oktober 2015. [COBISS.SI-ID 39200301]

72. KORPIČ-HORVAT, Etelka (discussant), OSET, Željko (discussant), ROKSANDIĆ, Metka (discussant), FERLEŽ, Melita (discussant), RAMŠAK, Mojca (discussant). Navidezna enakost moških in žensk skozi pravo : sodelovanje na čajanki ob svetovnem ELSA dnevu, v organizaciji v ELSA, (The European Law Student's Association), Hotel City Maribor, 24. 11. 2015. Maribor: European Law Student's Association, 2015. [COBISS.SI-ID 59071330]

73. MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige From Slovenia to Egypt : v Štajerski deželni knjižnici, Gradec, 6. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4065531]

74. MIHURKO PONIŽ, Katja, ROŽIČ, Megi. Ženske in trije stebri doma : okrogla miza ob dnevu žena : muzejski torkov večer, Goriški muzej, 3. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3759099]

75. OSET, Željko. Geschichte der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste : [predavanje na SAZU za člane Lions kluba Breže=Freisach (Avstrija) v Ljubljani, 26. sep. 2015]. [COBISS.SI-ID 3372148]

76. TOROŠ, Ana. Literarni sprehod po Gorici : strokovno vodenje v okviru Mednarodnega znanstvenega srečanja mladih humanistov Slovanski jeziki na stičišču kultur, 14. 10. 2015, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 4055291]

77. TOROŠ, Ana. Od Prešerna do mimoze : govor na kulturni prireditvi 7. marca 2015 v Števerjanu. [COBISS.SI-ID 3760635]

78. TOROŠ, Ana. Sprehod po literarnih poteh slovenske in italijanske poezije o Trstu in Tržaškem prve polovice 20. stoletja : literarne raziskave na Univerzi v Novi Gorici : predavanje v Goriški knjižnici Franceta Bevka, na prireditvi 9. goriški dnevi knjige, 23. aprila 2015. [COBISS.SI-ID 3879931]

79. TOROŠ, Ana (interviewee). Gradnikove poti v Trstu : literarni pogovor v okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika, 27. februar, Repentabor. [COBISS.SI-ID 3756539]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

80. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (member of editorial board 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option,com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]

81. DEKLEVA, Tatjana, KASTELIC-SUHADOLC, Tatjana, KAUČIČ, Venčeslav, KOBAL, Edvard (author, editor), OSET, Željko, PETERLIN-NEUMAIER, Tanja (author, editor), SAMEC, Drago, SITAR, Sandi, STANOVNIK, Branko (author, editor in chief), BARTOL, Vladimir, KAVČIČ, Rajko, PAULI, Wolfgang, REBEK, Marij, OSET, Željko (editor). Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-93849-0-9. [COBISS.SI-ID 279944192]

82. KERNEV-ŠTRAJN, Jelka (editor), VAUPOTIČ, Aleš (editor). Znakovne prakse poetičnega in/ali strategije reprezentacije v literaturi : program in povzetki referatov = Practices of the sign and/or representational strategies in literature : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2015. 40 str. ISBN 978-961-93774-1-3. [COBISS.SI-ID 280862464]

83. TOROŠ, Ana (editor). Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : Fakulteta za humanistiko : poročilo za študijsko leto 2014/2015. V Novi Gorici: Univerza, 2015. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4164603]


Supervisor for Master's Theses (Bologna study programme)

84. DEBENAK, Špela. Motiv tujca v slovenski dramatiki absurda : magistrsko delo. Nova Gorica: [Š. Debenak Hafner], 2015. VI, 72 str. [COBISS.SI-ID 4038907]

85. SPAHALIĆ, Jasmina. Lik umetnice, migrantke v romanih Brine Svit, Cvetke Bevc in Marjete Novak Kajzer : magistrsko delo. Nova Gorica: [J. Spahalić], 2015. VII, 56 str. [COBISS.SI-ID 4039163]


Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

86. BAJC, Tjaša. Poezija Kristine Šuler v tržaški reviji Slovenka : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Bajc], 2015. VII, 47 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1967. [COBISS.SI-ID 4030459]

87. KOTORIĆ, Nadina. Ženski liki v berilu Babica, ti loviš! : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Kotorić], 2015. XI, 49 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1810. [COBISS.SI-ID 3955963]


Artist

88. POZNIČ, Zoran, JAZBEC, Maša (editor), NO, Lili Anamarija (translator, editor). Speculum artium 2015 : integriteta realnosti : Delavski dom Trbovlje. Trbovlje: Delavski dom, 2015. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4063227]


UNCLASSIFIED


89. ANDRES, Rok. Društvo TIGR ohranja domoljubje in se politično ne opredeljuje : Prejeli smo - odgovor Milanu Gregoriču. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 24. jun. 2015, leto 71, št. 144, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 12766541]

90. ANDRES, Rok, KONC LORENZUTTI, Nataša. Marjan Bevk : (1951-2015). Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 18. mar. 2015, leto 69, št. 65, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 19492914]


 

Group bibliography for the year 2014


 

33143 BADALIC TANJA
29625 MIHURKO PONIZ KATJA
33144 PRSA URSA
35551 ROZIC MEGI
27927 TOROS ANA
34800 VAUPOTIC ALES
 

 


ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


 

1.01 Original scientific article

1. MIHURKO PONIŽ, Katja. Gendering the capital : Zofka Kveder's rhetorical construction of women's position in the urban topography. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2014, vol. 41, no. 1, str. 63-76, doi: 10.1007/s11059-013-0221-x. [COBISS.SI-ID 3203067]
 

2. MIHURKO PONIŽ, Katja. Razpiranje pogleda : življenje in delo Zofke Kveder. Koroški koledar ..., 2014, str. 61-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 2971643]
 

3. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, a poet and translator at the linguistic, cultural and ideological crossroads. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2014, vol. 19, no. 2, str. 388-399, doi: 10.12697/IL.2014.19.2.11. [COBISS.SI-ID 3682811]
 

4. TOROŠ, Ana. Le figure femminili nella poesia slovena e italiana su Trieste della prima metà del XX secolo. Quaderni d'italianistica, ISSN 0226-8043, 2014, vol. 35, no. 1, str. 135-148. [COBISS.SI-ID 3705083]
 

5. VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]
 


 

1.08 Published scientific conference contribution

6. PAPLER, Urša. Medeja in Urška : motiv detomorilke v antičnem izročilu in slovenski ljudski pesmi. V: URKOM, Aleksander (ur.), VIRÓK, Attila (ur.). Fiatal szlavisták Budapesti nemzetközi konferenciája II. = 2nd conference for young slavists in Budapest. Budapest: István Lukács, 2014, str. 145-148. http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/2nd%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf. [COBISS.SI-ID 3494651]
 

7. PAPLER, Urša. Motiv Orfeja pri Francetu Prešernu in Simonu Gregorčiču. Philoslovenica, ISSN 2385-9105, (Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, ISSN 2385-9148). [Tiskana izd.], 2014, str. 45-51. [COBISS.SI-ID 3637755]
 

8. ROŽIČ, Megi. Transnacionalne in transkulturne prvine v literarnem opusu Maruše Krese. Philoslovenica, ISSN 2385-9105, (Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, ISSN 2385-9148). [Tiskana izd.], 2014, str. 53-61. [COBISS.SI-ID 3637499]
 


 

1.10 Published scientific conference contribution abstract (invited lecture)

9. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Digital humanities, new media art and information visualization : Elektronski vir. V: Design Biotop, Poligon 5. - 10. 10. 2014 : Elektronski vir. Ljubljana: Poligon Creative centre, 2014, 1 str. http://www.designbiotop.si/en/program. [COBISS.SI-ID 3583483]
 


 

1.12 Published scientific conference contribution abstract

10. BADALIČ, Tanja. Intertekstualnost v delih Pavline Pajk. V: Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju : zbornik s simpozija ob 160. obletnici pisateljičinega rojstva, 9. april 2014, Krajevna skupnost Solkan. Solkan: [s. n.], 2014, str. 4. [COBISS.SI-ID 3296251]
 

11. MIHURKO PONIŽ, Katja. Dialog z zgodovino kot pomemben dejavnik pri oblikovanju identitete v dveh slovenskih romanih = A dialogue with history as an important factor of the shaping of identity in two Slovene novels. V: MATAJC, Vanesa (ur.). Zgodovinskost literarne naracije : primer evropskega zgodovinskega romana : (program in povzetki referatov) : mednarodna konferenca = The historicity of literary narration : the case of the European historical novel : (programme and paper abstracts) : international conference. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 14. [COBISS.SI-ID 3759355]
 


 

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

12. MIHURKO PONIŽ, Katja. Gender and narration in the writings of three 19th-century Slovene women : Pavlina Pajk, Luiza Pesjak and Zofka Kveder. V: STEINBRÜGGE, Lieselotte (ur.), VAN DIJK, Suzan (ur.). Narrations genrées : écrivaines dans l'histoire européenne jusqu'au début du XXe siècle, (La République des Lettres, 56). Louvian; Paris; Walpole (MA): Peeters, 2014, str. 301-319. [COBISS.SI-ID 3276539]
 

13. MIHURKO PONIŽ, Katja. The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnograjska. V: SANZ, Amelia (ur.). Women telling nations, (Women writers in history, 1). Amsterdam; New York: Rodopi, 2014, str. 169-190. [COBISS.SI-ID 3564027]
 

14. PAPLER, Urša. Transformacija antične Medeje v operi Medeja : glasbena drama iz vsakdanjega življenja. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 363-369. [COBISS.SI-ID 3635707]
 

15. PONIŽ, Denis, MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizoritev iger Václava Havla na slovenskih odrih do leta 1990 in njihova kritiška recepcija. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 352-369. [COBISS.SI-ID 3860827]
 

16. ROŽIČ, Megi. Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 387-393. [COBISS.SI-ID 3633403]
 

17. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Integracija pesniške zbirke balada za Metko Krašovec Tomaža Šalamuna v medij videa. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika - obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press, 2014, str. 173-183. [COBISS.SI-ID 3554299]
 


 

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

18. VAUPOTIČ, Aleš. Tilen Žbona - Juliet - Aleš Vaupotič - 28/08/2008. V: ŽBONA, Tilen (ur.). Slika v mediju in digitalna tvorba : študijska izdaja tematskih spisov o novomedijskih umetniških pojavih predstavlja izbor teoretskih izhodišč in avtorskih inscenacij v kulturno-umetniškem okolju = Image in media and digital formation : the book contains a selection of writings on new media art phenomena that present their theoretical basis and practical realisations in the cultural and artistic environment, (Knjižnica Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 63-66. [COBISS.SI-ID 3554043]
 


 

1.19 Review, book review, critique

19. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik: Eros - Thanatos : (ur. in prev. Fedora Ferluga-Petronio). Trst: ZTT - EST, 2013. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2014, letn. 62, št. 2, str. 256-257. [COBISS.SI-ID 55243874]
 


 

1.20 Preface, afterword

20. VAUPOTIČ, Aleš. Smisel videa. V: BOVCON, Narvika (ur.), et al. Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab : 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana. [Ljubljana]: ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, [2014], str. 2-4. [COBISS.SI-ID 3678715]
 

21. VAUPOTIČ, Aleš. Spletna razstava Met kock: slovenska poezija v novih medijih (predgovor) = The online exhibition A throw of the dice: Slovenian poetry in new media (foreword). V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 17-20, 21-24, 227-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 55118946]
 


 

1.22 Interview

22. MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee). Svetovljanski zgodbeni svetovi prve slovenske klasikinje : pogovor z dr. Katjo Mihurko Poniž o Zofki Kveder in ženskah v slovenskem literarnem kanonu. Delo, ISSN 0350-7521, 21. jan. 2014, leto 56, št. 17, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 53694562]
 

23. TOROŠ, Ana (interviewee). "Nagrada Občine Brda je zame izjemnega pomena" : Ana Toroš, raziskovalka, ki ima rada morje. Briški časnik, ISSN 1318-8860, poletje 2014, letn. 18, št. 75, str. 14-15, portret. [COBISS.SI-ID 18566450]
 

 


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


 

2.01 Scientific monograph

24. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2014. 260 str. ISBN 978-961-6311-81-6. [COBISS.SI-ID 273357824]
 


 

2.08 Doctoral dissertation

25. BADALIČ, Tanja. Reception of European women writers in Slovenian multicultural territory of the 19th century until the end of the first World War : dissertation. Nova Gorica: [T. Badalič], 2014. 219 str., tabele. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/32Badalic.pdf. [COBISS.SI-ID 3551739]
 


 

2.17 Exhibition catalogue

26. BAHOVEC, Marina (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Decembrska prodajna razstava : Galerija ZDSLU, 16. december 2014 do 13. januar 2015. [Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014]. [19] str., ilustr. http://zdslu.si/application/zdslu/upload/files/ZDSLU_prodajna_2014_e.pdf. [COBISS.SI-ID 3680251]
 

27. BAHOVEC, Marina (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), GORJUP, Tomaž (artist), et al. Voda : majski salon 2014, 26. junij - 31. avgust 2014 Lokarjeva galerija Ajdovščina. Ljubljana; Ajdovščina: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 16 str., ilustr. http://www.dlusp.si/images/stories/dokumenti/Kat_MS_Lokar_e.pdf. [COBISS.SI-ID 3585787]
 

28. BENSA, Bojan (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Potovanje II : majski salon Voda, junij 2014 Korotan, Dunaj. Ljubljana; Dunaj: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 1 zgibanka (8 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3586043]
 

29. BOVCON, Narvika (artist), FRELIH, Črtomir (artist), GORJUP, Tomaž (artist), MRŠNIK, Ivo (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), BAHOVEC, Marina (artist), POGAČAR, Vojko (artist), et al. Voda. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-9-0. [COBISS.SI-ID 273668864]
 

30. GRUDEN DANNENBERG, Ana (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al., BOVCON, Narvika (editor), 1975- VAUPOTIČ, Aleš (editor). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab : 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana. [Ljubljana]: ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, [2014]. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3678459]
 


 

2.19 Popular film, radio or television broadcast

31. MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee), BADALIČ, Tanja (interviewee). Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju. Šempeter pri Gorici: TV Primorka, 1. apr. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=6BDVTCTXyF8. [COBISS.SI-ID 3676667]
 

32. MIHURKO PONIŽ, Katja (interviewee), BADALIČ, Tanja (interviewee). O ženski literarni ustvarjalnosti : oddaja Dober dan, znanost. Koper: Radio Koper, 22. dec. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-dan-znanost/174311070. [COBISS.SI-ID 3676411]
 

33. TOROŠ, Ana (interviewee). Poti raziskovanja. Trst: RAI, Radio Trst A, 2014. 1 CD (31 min, 28 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 3295995]
 

 


PERFORMED WORKS (EVENTS)


 

3.12 Exhibition

34. BAHOVEC, Marina (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Voda : majski salon 2014, 26. junij - 31. avgust 2014 Lokarjeva galerija Ajdovščina. 2014. [COBISS.SI-ID 3555067]
 

35. BAHOVEC, Marina (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Decemberska prodajna razstava : Galerija ZDSLU, 16. december 2014 do 13. januar 2015. [COBISS.SI-ID 3679995]
 

36. BENSA, Bojan (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Potovanje II : majski salon Voda, junij 2014 Korotan, Dunaj. 2014. [COBISS.SI-ID 3586299]
 

37. BOVCON, Narvika (artist), DUH, Matjaž (artist), KRAŠNA, Anka (artist), MAROLT, Peter (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al. Voda : Majski salon 2014, razstava članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 15. maj - 16. junij 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20607240]
 

38. GRUDEN DANNENBERG, Ana (artist), BATINIĆ, Mirjana (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), BRAVNIČAR, M. Igor (artist), ČERNELČ, Robert (artist), DRAGAN, Srečo (artist), FINGUŠT PREBIL, Jure (artist), GAĆINA, Vana (artist), GORUP, Klemen (artist), GROBLER, Ana (artist), KAVČIČ, Boštjan (artist), KOZAK, Eva Lucija (artist), KRALJ, Arven Šakti (artist), KRIŽAN, Dominik (artist), KRNC, Gorazd (artist), LAPAJNE, Boštjan (artist), MAHNIČ, Dominik (artist), MERVIČ, Vanja (artist), NORMALEN, Miha_ (artist), KESHEROVIĆ, Kukla (artist), OBLAK, Nika (artist), NOVAK, Primož (artist), SCHAUB, Ana (artist), SEDLAČEK, Sašo (artist), SKUŠEK, Katja (artist), SKUŠEK, Nataša (artist), SOLINA, Franc (artist), SRDIĆ JANEŽIČ, Zoran (artist), STERMITZ, Evelin (artist), TOMŠIČ, Karmen (artist), ZAJĄC SLAPNIČAR, Joanna (artist), ŽBONA, Tilen (artist), BATAGELJ, Borut (artist), PEER, Peter (artist), JUVAN, Samo (artist), MAJCEN, Gregor (artist). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab, 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1536095939]
 

39. MERVIČ, Vanja (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist). SEM : Center za mikroskopijo in spektroskopijo v Raziskovalnem središču Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, 27.3-30.9 2014. Ajdovščina, 2014. [COBISS.SI-ID 3554811]
 


 

3.14 Invited lecture at foreign university

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Frauenbilder in den Werken Zofka Kveders an der Nahtstelle der slowenischen, deutschen und tschechischen Kultur : Gastvortrag an der Eberhard Karls Universitaet Tuebingen. Tübingen: Eberhard Karls University, 28. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 3174651]
 

41. MIHURKO PONIŽ, Katja. Italija v prozi slovenskih pisateljic : predavanje na Katedri za slovenščino Oddelka za jezikoslovne in literarnovedne študije Univerze v Padovi. Padova: Univerza v Padovi, Oddelek za jezikoslovne in literarnovedne študije, Katedra za slovenščino, 13. maj 2014. [COBISS.SI-ID 3353595]
 

42. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in italijanski svet : gostujoče predavanje na Univerzi v Padovi, Oddelek za jezikoslovne in literarne študije, 13. 5. 2014. Padova: Università degli studi di Padova, 13. maj. 2014. [COBISS.SI-ID 3348219]
 

43. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, a poet and translator at the linguistic, cultural and ideological crossroads : lecture at Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Lizbona: Univerza, 29. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 3345403]
 

44. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, pesnik in prevajalec med erosom in tanatosom : predavanje na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Lizbona: Univerza, 27. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 3345147]
 

45. TOROŠ, Ana. Recepcija Alojza Gradnika v romanskih jezikih : vabljeno predavanje na Inštitutu za italijansko kulturo v Ljubljani, 30. oktobra 2014. [COBISS.SI-ID 3614715]
 


 

3.15 Unpublished conference contribution

46. BADALIČ, Tanja. Sources and translations in the 19th-century Slovenian territory : lecture at 2nd Knowledge Exchange Workshop of the joint research project Travelling TexTs, 1790-1914, the transnational reception of women's writing at the fringes of Europe, Turku, 5. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 3713275]
 

47. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju Vélika vojna, 100 let kasneje, Maribor, 10. in 11. december 2014. [COBISS.SI-ID 3759867]
 

48. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prva svetovna vojna v kratki pripovedni prozi Marije Kmet : prispevek na Strokovnem srečanju 24. Primorski slovenistični dnevi, Temnica, 7. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3635963]
 

49. PONIŽ, Denis, MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizoritve iger Vaclava Havla na slovenskih odrih do leta 1990 in njihova kritiška recepcija : [predavanje na mednarodnem simpoziju "Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze = Sto let slovenistiky na Karlovi univerzi v Pragi", ki ga je organizirala Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UL v Praze v sodelovanju z Literárněvědnou společností v Praze in Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik na FF Univerze v Ljubljani, 6. in 7. november 2014]. Praga, 2014. [COBISS.SI-ID 3805787]
 

50. TOROŠ, Ana. L'antologia del poeta Gradnik, Eros-Thanatos, e la sua importanza nel contesto delle lingue romanze : conferenza su invito ai Dialoghi in Biblioteca, Biblioteca Civica, Udine, 12. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3623931]
 

51. TOROŠ, Ana. Simon Gregorčič in slovenska poezija : predavanje na IV. Gregorčičevih dnevih, Gregorčič ljudem. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 20. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3430651]
 


 

3.16 Unpublished invited conference lecture

52. TOROŠ, Ana. Slovenska in italijanska poezija na Tržaškem prve polovice 20. stoletja : predavanje na Znanstvenem simpoziju Slovenska tržaška literarna šola v Mestni hiši Ljubljana, 26. 8. 2014. [COBISS.SI-ID 3709691]
 


 

3.25 Other performed works

53. TOROŠ, Ana. Literarni pogovor z doc. dr. Ano Toroš s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Števerjan: Sedejev dom, 8. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3382779]
 

54. TOROŠ, Ana. Poezija : branje na mednarodnem pesniškem večeru Dialoghi con la poesia. Duino: Castello, 21. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 3276795]
 

55. TOROŠ, Ana (interviewee). O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet : predstavitev knjige. Gorica: Katoliška knjigarna, 8. maj 2014. [COBISS.SI-ID 3309819]
 

56. TOROŠ, Ana (interviewee). O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet : predstavitev knjige. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 19. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3416571]
 

57. TOROŠ, Ana (interviewee). Zgodba, ujeta med fotografije : pogovor o pesniškem in prevajalskem opusu Alojza Gradnika na Gradnikovih večerih, 29. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3648763]
 

 


SECONDARY AUTHORSHIP


 

Editor

58. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (member of editorial board 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option,com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]
 

59. GRUDEN DANNENBERG, Ana (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), et al., BOVCON, Narvika (editor), 1975- VAUPOTIČ, Aleš (editor). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab : 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana. [Ljubljana]: ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, [2014]. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3678459]
 

60. TOROŠ, Ana (editor). Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2013/2014 : Fakulteta za humanistiko. V Novi Gorici: Univerza, 2014. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3709435]
 

61. , et al., ZORMAN, Barbara (editor), VAUPOTIČ, Aleš (editor). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55117154]
 

62. VAUPOTIČ, Aleš (editor). ArtRoboLab : KSEVT [Vitanje, 4.-8. 12. 2013]. [Ljubljana]: ArtNetLab Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti: = ArtNetLab Society for Connecting Art and Science, [2013 ali 2014]. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3553787]
 


 

Supervisor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

63. BADALIČ, Tanja. Reception of European women writers in Slovenian multicultural territory of the 19th century until the end of the first World War : dissertation. Nova Gorica: [T. Badalič], 2014. 219 str., tabele. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/32Badalic.pdf. [COBISS.SI-ID 3551739]
 


 

Supervisor for Master's Theses (Bologna study programme)

64. BRATAŠEVEC, Laura. Reprezentacije materinstva v izbranih delih slovenske dramatike po letu 1975 : magistrsko delo. Nova Gorica: [L. Brataševec], 2014. VIII, 89 str. http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/10Bratasevec.pdf. [COBISS.SI-ID 3641851]
 


 

Supervisor for Undergraduate Theses

65. STRNAD, Živa. Pesniška besedila v Štempiharskih publikacijah : literarnozgodovinski vidik : diplomsko delo. Nova Gorica: [Ž. Strnad], 2014. VII, 54 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/65Strnad.pdf. [COBISS.SI-ID 3596539]
 


 

Translator

66. GRUDEN DANNENBERG, Ana (artist), BOVCON, Narvika (editor). Video, et gaudeo : celebrating the 15th anniversary of ArtNetLab society for connecting art and science : 1-16 December 2014, Gallery ZDSLU, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana]: ZDSLU, 2014. http://black.fri.uni-lj.si/videoetgaudeo/videoetgaudeo-catalogue-eng.pdf. [COBISS.SI-ID 3703803]
 


 

Interviewer

67. TOROŠ, Ana (interviewee). O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet : predstavitev knjige. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 19. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3416571]
 


 

Exhibitor

68. GRUDEN DANNENBERG, Ana (artist), BATINIĆ, Mirjana (artist), BOVCON, Narvika (artist), VAUPOTIČ, Aleš (artist), BRAVNIČAR, M. Igor (artist), ČERNELČ, Robert (artist), DRAGAN, Srečo (artist), FINGUŠT PREBIL, Jure (artist), GAĆINA, Vana (artist), GORUP, Klemen (artist), GROBLER, Ana (artist), KAVČIČ, Boštjan (artist), KOZAK, Eva Lucija (artist), KRALJ, Arven Šakti (artist), KRIŽAN, Dominik (artist), KRNC, Gorazd (artist), LAPAJNE, Boštjan (artist), MAHNIČ, Dominik (artist), MERVIČ, Vanja (artist), NORMALEN, Miha_ (artist), KESHEROVIĆ, Kukla (artist), OBLAK, Nika (artist), NOVAK, Primož (artist), SCHAUB, Ana (artist), SEDLAČEK, Sašo (artist), SKUŠEK, Katja (artist), SKUŠEK, Nataša (artist), SOLINA, Franc (artist), SRDIĆ JANEŽIČ, Zoran (artist), STERMITZ, Evelin (artist), TOMŠIČ, Karmen (artist), ZAJĄC SLAPNIČAR, Joanna (artist), ŽBONA, Tilen (artist), BATAGELJ, Borut (artist), PEER, Peter (artist), JUVAN, Samo (artist), MAJCEN, Gregor (artist). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab, 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1536095939]


 

Group bibliography for the year 2013


 

33143 BADALIC TANJA
20044 MARUSIC FRANC
29625 MIHURKO PONIZ KATJA
35122 MISMAS PETRA
33144 PRSA URSA
35551 ROZIC MEGI
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
27927 TOROS ANA
34800 VAUPOTIC ALES
29699 ZAUCER ROK
 


 


ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

1.01 Original scientific article

1. ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUSIC, Franc, ZAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, Nov. 2013, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453, graf. prikazi. http://www.pnas.org/content/110/46/18448.full.pdf+html, doi: 10.1073/pnas.1313652110. [COBISS.SI-ID 2935803]
 

2. MIHURKO PONIZ, Katja. Kratka proza Zofke Kveder. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, st. 1/2, str. 73-84, 162. [COBISS.SI-ID 52045666]
 

3. MIHURKO PONIZ, Katja. Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk. Slavisticna revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2013, letn. 61, st. 4, str. 575-589. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_4_04.pdf. [COBISS.SI-ID 53902434]
 

4. VAUPOTIC, Ales. Med literaturo in novomedijsko umetnostjo : sonetoidni spletni projekt Vuka Cosica in Tea Spillerja. Primerjalna knjizevnost, ISSN 0351-1189, 2013, let. 36, st. 1, str. 61-79. [COBISS.SI-ID 2854907]
 

5. VAUPOTIC, Ales, BOVCON, Narvika. Obrat po prostorskem obratu : umetniskoraziskovalni pristop. Primerjalna knjizevnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, st. 2, str. 225-244. [COBISS.SI-ID 2854651]
 

1.02 Review article

6. MIHURKO PONIZ, Katja. Feministicna literarna veda v slovenskem akademskem svetu = Feminist literary studies in the context of Slovene academy. V: HLADNIK, Miran (ur.). Slovenska literarna veda danes = Slovene literary studies today, (Slavisticna revija, ISSN 0350-6894, letn. 61, st. 1). Ljubljana: Slavisticno drustvo Slovenije, 2013, letn. 61, st. 1, str. 209-214, 215-221. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_17.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_18.pdf. [COBISS.SI-ID 51792226]
 

1.04 Professional article

7. MARUSIC, Franc, PLESNICAR, Vesna, RAZBORSEK, Tina, ZAUCER, Rok. O ustvarjanju matematicnega stevila in morebitni povezavi s slovnicnim stevilom = On learning the mathematical number and its'possible connection with grammatical number. Matematika v soli, ISSN 1318-010X, 2013, letn. 19, st. 1/2, str. 80-83. [COBISS.SI-ID 2852347]
 

1.08 Published scientific conference contribution

8. BOVCON, Narvika, VAUPOTIC, Ales, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]
 

9. MARUSIC, Franc, ZAUCER, Rok. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 176-189. [COBISS.SI-ID 2781435]
 

10. MIHURKO PONIZ, Katja. Missbrauchte Frauen(figuren)? : Darstellungen der Gewalt gegen Frauen in drei slowenischen Theaterstucken. V: BURLON, Laura (ur.). Verbrechen - Fiktion - Vermarktung : Gewalt in den zeitgenossischen slavischen Literaturen. Potsdam: Universitatsverlag, 2013, str. 373-389. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/6887/pdf/verbrechen.pdf. [COBISS.SI-ID 3202811]
 

11. MIHURKO PONIZ, Katja. Slovenistika v Novi Gorici. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2013, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 2935035]
 

12. MISMAS, Petra. Are multiple DPs in a single phase always distinct in Slovenian?. V: WINDHABER, Irina (ur.). Proceedings of the 4th Austrian Students' Conference of Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, str. 99-122. [COBISS.SI-ID 2930939]
 

13. MISMAS, Petra. The influence of grammatical features on linearization : evidence from Slovenian. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 218-231. [COBISS.SI-ID 2781179]
 

14. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Agreement errors in Bulgarian numeral phrases : a corpus study. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2013, str. 56-62, tabeli, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2910459]
 

15. TOROS, Ana. Prevodi Gradnikove poezije v romanske jezike v 21. stoletju. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2013, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 2910715]
 

16. ZAUCER, Rok. A case for result-modifying prefixes. V: PODOBRYAEV, Alexander (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Second MIT Meeting 2011, (Michigan Slavic Materials, vol. 58). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 290-304. [COBISS.SI-ID 3045627]
 

1.12 Published scientific conference contribution abstract

17. BADALIC, Tanja, KULSDOM, Astrid, MARZEC, Lucyna, NEDREGOTTEN SORBO, Marie. Anglophone women authors as received in four European countries : 19th century. V: Final Conference of COST Action IS0901, 19-21 June 2013, Hague. Women writers in history. [S. l.: s. n.], 2013, 2 str. http://www.womenwriters.nl/index.php/Anglophone_women_authors_as_received_in_four_European_countries. [COBISS.SI-ID 3064315]
 

18. MIHURKO PONIZ, Katja. COST akcija Women writers in history : primer dobre prakse. V: LOGAR, Tea (ur.). Prikrite oblike diskriminacije zensk v znanosti : mednarodni znanstveni sestanek o neenakostih v znanosti, ki ga organizirata Komisija za zenske v znanosti in Univerza v Mariboru. V Mariboru: Filozofska fakulteta, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 2701563]
 

19. MIHURKO PONIZ, Katja. Kratka proza Zofke Kveder. V: MIHURKO PONIZ, Katja (ur.). Slovenska knjizevnost med tradicijo in inovacijo. V Novi Gorici: Univerza, 2013, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 2935291]
 

20. STEPANOV, Arthur. Constituent detection in processing self-similar L-grammar sequences. V: International Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing-AMLAP 2013, September 2-4, 2013, Marseille, France. Abstracts. [Aix-en-Provence]: LPL - Laboratoire Parole et Langage, 2013, str. 22. [COBISS.SI-ID 2866939]
 

21. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Agreement errors in numerical phrases : structural distance and competing licensors. V: International Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing-AMLAP 2013, September 2-4, 2013, Marseille, France. Abstracts. [Aix-en-Provence]: LPL - Laboratoire Parole et Langage, 2013, str. 71. [COBISS.SI-ID 2867195]
 

22. VAUPOTIC, Ales. The "archive art" and its ties with literary realism. V: ICLA Congres Paris 2013. Paris: University of Paris-Sorbonne, 2013, str. 90. https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/9914cd51c9be2c3ef778df717961c12b_AILC_2013-Abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 2824187]
 

23. VAUPOTIC, Ales. Teorija tehno-slike Vilema Flusserja = Vilem Flusser's theory of the technical image. V: VAUPOTIC, Ales (ur.). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013, str. 25. [COBISS.SI-ID 3166971]
 

24. VAUPOTIC, Ales, BOVCON, Narvika. "The Forest of Arden" as the metaphor for a new media object. V: ICLA Congres Paris 2013. Paris: University of Paris-Sorbonne, 2013, str. 1071. https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/9914cd51c9be2c3ef778df717961c12b_AILC_2013-Abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 2824443]
 

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

25. BADALIC, Tanja. Intertextuality in the literary work of the Slovenian woman writer Pavlina Pajk. V: MIHAILA, Ramona (ur.). Transnational identities of women writers in the Austro-Hungarian Empire, (Intersectional approaches to gender and society). New York: Addleton Academic Publishers, 2013, str. 117-128. https://www.researchgate. net/publication/256408403_The_volume_Transnational_Identities_of_Women_Writers_in_the_INTERNATIONAL_ADVISORY_BOARD?ev=pub_srch_pub. [COBISS.SI-ID 2894587]
 

26. MIHURKO PONIZ, Katja. "Schamen Sie sich nicht, wenn Sie slowenische Marlitt genannt werden!" : die Rezeption deutschsprachiger Prosaistinnen im slowenischen Kulturleben des 19. Jahrhunderts. V: WIEDEMANN, Kerstin (ur.), MULLER-ADAMS, Elisa (ur.). Wege aus der Marginalisierung : Geschlecht und Schreibweisen in deutschsprachigen Romanen von Frauen : 1780-1914 = Echapper a la marginalisation : genre et recit dans le roman feminin allemand : 1780-1914. Nancy: Presses Universitaires, Editions Universitaires de Lorraine, cop. 2013, str. 335-356. [COBISS.SI-ID 2874107]
 

27. MIHURKO PONIZ, Katja. Svetovljanstvo za ceno izkljucitve iz slovenske narodne skupnosti : izseljenska izkusnja v zivljenju in delih Zofke Kveder. V: GRDINA, Igor (ur.). Eliminacionizem in emancipacija : zbornik razprav. Ljubljana: Zalozba ZRC, 2013, str. 93-107. [COBISS.SI-ID 2708475]
 

28. MIHURKO PONIZ, Katja. Nachwort. V: KVEDER, Zofka. Ihr Leben : Roman, (Slowenische Bibliothek). Klagenfurt = Celovec: Drava: Mohorjeva: = Hermagoras: Wieser, cop. 2013, str. 238-250. [COBISS.SI-ID 2708987]
 

29. TOROS, Ana. Recepcija Alojza Gradnika v Franciji in v Angliji. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), GOMIRSEK, Tanja (ur.). Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd : [strokovni in znanstveni prispevki o Brdih]. [Dobrovo]: Obcina Brda, 2013, str. 295-306. [COBISS.SI-ID 2970107]
 

1.20 Preface, afterword

30. MIHURKO PONIZ, Katja. Palja, pripoved o ljubezni in prijateljstvu. V: RADONJIC-KRANJEC, Tatjana. Pajla : pogovor s tremi, (Pozojeva zbirka, Pesniska zbirka). Velenje: Pozoj, 2013, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 2969851]
 

1.25 Other component parts

31. BOVCON, Narvika, VAUPOTIC, Ales. Spletna razstava = On-line exhibition. V: VAUPOTIC, Ales (ur.). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013, str. 50. [COBISS.SI-ID 3191291]
 


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

2.01 Scientific monograph

32. TOROS, Ana. O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet, (Razprave in eseji, 65). Ljubljana: Slovenska matica, 2013. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-213-239-2. [COBISS.SI-ID 271853056]
 

33. KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIZ, Katja, et al. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213; 229; 256). Maribor: Litera, 2005-<2013>. Zv. <1-3>, avtorj. sl. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-228-3. ISBN 978-961-254-488-1. [COBISS.SI-ID 54781185]
 

2.13 Treatise, preliminary study, study

34. TOROS, Ana. Porocilo o letnem spremljanju postopkov za zagotavljanje kakovosti na fakulteti, akademiji ali visoki soli UNG : studijsko leto 2012/2013. V Novi Gorici: Univerza, 2013. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3044859]
 

2.16 Artistic work

35. BUZIOL, Marco, VAUPOTIC, Ales, BOVCON, Narvika. Atlas na beneski Akademiji likovnih umetnosti = Atlas in the Academy of Fine Arts in Venice = Atlas in Accademia di belle arti di Venezia. Ljubljana: [samozal.], 2013. 1 video DVD, barve. [COBISS.SI-ID 3277051]
 

2.17 Exhibition catalogue

36. BOVCON, Narvika (artist), BUZIOL, Marco (artist), FINGUST PREBIL, Jure (artist), KOZAK, Eva Lucija (artist), KRNC, Gorazd (artist), MAHNIC, Dominik (artist), MERVIC, Vanja (artist), VAUPOTIC, Ales (artist), ZBONA, Tilen (artist), KOVSCA, Natasa (editor). Atlas, Solkan 2013, 14. 10.-14. 11. 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 2013. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3170299]
 


PERFORMED WORKS (EVENTS)

3.12 Exhibition

37. BOVCON, Narvika (artist), FINGUST, Jure (artist), KOZAK, Eva Lucija (artist), KRNC, Gorazd (artist), MERVIC, Vanja (artist), VAUPOTIC, Ales (artist), ZBONA, Tilen (artist). Atlas, Solkan 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 14. 10. - 14. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 3171067]
 

3.14 Invited lecture at foreign university

38. TOROS, Ana. Alojz Gradnik in francoski svet : vabljeno predavanje na Institut national des langues et civilisations orientales. Paris: Institut national des langues et civilisations orientales, 9. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 2979579]
 

39. TOROS, Ana. Pregled slovenske poezije v Trstu v obdobju med obema vojnama : vabljeno predavanje na Institutu za slavistiko celovske univerze. Celovec: Univerza, 22. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 2736891]
 

3.15 Unpublished conference contribution

40. BADALIC, Tanja, et al. British and Irish women authors received in Norway, Slovenia, Poland and the Netherlands : presentation at International Workshop Collaborating in networks, preparing future projects (COST Action ISO901 Women writers in history). Munster: Univarsitat, 3. april 2013. [COBISS.SI-ID 2889211]
 

41. BOVCON, Narvika, VAUPOTIC, Ales. Ne odlasaj! : ad hoc materializacija : predavanje v okviru pilotnega projekta RogLab. Ljubljana: RogLab, 30. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 2658811]
 

42. MIHURKO PONIZ, Katja. German women authors received in smaller language communities : an der Tagung "Collaborating in networks: preparing future projects" der COST Action ISO901 Women writers in history, Westfalischen-Wilhelms Universitat Munster, vom 3. bis 5. April 2013. Munster: Univarsitat, 3.-5. April 2013. [COBISS.SI-ID 2755323]
 

43. TOROS, Ana, FERLUGA PETRONIO, Fedora. Predstavitev pesniske zbirke Eros-thanatos : Gradnikovi veceri, Dobrovo, 29.-30. november 2013. Dobrovo, 29. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 2972155]
 

3.25 Other performed works

44. GOMBAC, Jure, KALC, Aleksej, SVOLJSAK, Petra, ZOBEC, Miha, TOROS, Ana. Migracije na Goriskem : okrogla miza v sklopu prireditev "Teden Univerze v Novi Gorici: univerza med ljudmi", Grad Kromberk, 15. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 2921979]
 

45. KOZINC, Darinka, MIHURKO PONIZ, Katja, SAKSIDA, Marinka, SKVARC, Irena, KRAPSE, Stefan. O knjigi in zaloznistvu na Goriskem : okrogla miza. Nova Gorica: Goriska knjiznica Franceta Bevka, 20. 12. 2013. [COBISS.SI-ID 3020027]
 

46. MIHURKO PONIZ, Katja. "Babe naj se v te reci ne mesajo, naj primejo rajsi za igle in burke" : nemska literarna ustvarjalnost avtoric na Slovenskem : okrogla miza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 21. 5. 2013. [COBISS.SI-ID 2755579]
 

47. SRIBAR, Renata (author, discussant), SOBOCAN, Ana Marija (author, discussant), MIHURKO PONIZ, Katja. Antropologija spola, etika skrbi, zgodovina knjizevnosti in pisateljstvo : interdisciplinarno omizje MIRA, Zenski odbor slovenskega centra PEN, 25. april 2013, DSP/PEN Ljubljana. Ljubljana, 2013. http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/novice/2013-4-25-omizje/. [COBISS.SI-ID 3997797]
 

48. TOROS, Ana. Beseda o Mateju Boru : govor na prireditvi ob 100-letnici rojstva Mateja Bora. Grgar: Goriski literarni klub Govorica, 14. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 2713595]
 

49. TOROS, Ana (interviewee). Podoba Trsta in Trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Nova Gorica: Kavarna in vinoteka Rusjan, 10. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 2641403]
 


SECONDARY AUTHORSHIP

Editor

50. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniz, Katja (member of editorial board 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option,com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]
 

51. Uporabno jezikoslovje. Zaucer, Rok (member of editorial board 2011-). Ljubljana: Drustvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]
 

52. BOVCON, Narvika (editor), VAUPOTIC, Ales (editor). Met kock : slovenska poezija v novih medijih = Un Coup de des : Slovenian poetry in new media. V Ljubljani: Laboratorij za racunalniski vid, Fakulteta za racunalnistvo in informatiko, Univerza = Of Ljubljana: Computer Vision Laboratory, Faculty of Computer and Information Science, University, 2013. Ilustr. http://black.fri.uni-lj.si/metkock/. [COBISS.SI-ID 3167995]
 

53. MIHURKO PONIZ, Katja (editor). Slovenska knjizevnost med tradicijo in inovacijo. V Novi Gorici: Univerza, 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2748411]
 

54. TOROS, Ana (editor). Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : porocilo za studijsko leto 2012/2013 : Fakulteta za humanistiko. V Novi Gorici: Univerza, 2013. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3043579]
 

55. VAUPOTIC, Ales (editor, translator). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013. ISBN 978-961-93150-5-7. [COBISS.SI-ID 268617472]
 

Supervisor for Master's Theses

56. KROSELJ, Sara. Naslonsko podvajanje v vrtojbenscini : magistrsko delo. Nova Gorica: [S. Kroselj], 2013. VIII, 68, [36] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/6Kroselj.pdf. [COBISS.SI-ID 2789371]
 

57. STEKAR, Daniela. Sestavljene identitete Slovencev in Italijanov v romanu Zlata poroka ali Trzaski blues Eveline Umek : magistrsko delo. Nova Gorica: [D. Stekar], 2013. VII, 48 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/8Stekar.pdf. [COBISS.SI-ID 3092731]
 

Supervisor for Undergraduate Theses

58. BUCINEL, Beti. Podoba umetnika in njegovo dozivljanje sveta in ljudi v delih Danila Lokarja : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Bucinel], 2013. VII, 59 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/57Bucinel.pdf. [COBISS.SI-ID 2906363]
 

59. SPOLAD ZUBER, Bozica. Podobe mescanskega zakona v treh slovenskih romanih : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Spolad Zuber], 2013. XIII, 85 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/54SpoladZuber.pdf. [COBISS.SI-ID 2864891]
 

60. SULIGOJ, Tina. Skladenjska zgradba oziralnih stavkov v slovenscini : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Suligoj], 2013. VIII, 87 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/55Suligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 2883835]
 

61. VAUPOTIC, Franc. Futurizem in Delakova Arlecchinata : diplomsko delo. Nova Gorica: [F. Vaupotic], 2013. VII, 49 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/56Vaupotic.pdf. [COBISS.SI-ID 2904827]
 

Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

62. BERLIC, Nina. Izdelava promocijskega videa za dirkaca dirkalne panoge drift : diplomsko delo - visokosolski strokovni studij = Making of promotion video for a racer of the racing category drift : graduation thesis - higher profesional studies. Ljubljana: [N. Berlic], 2013. IX, 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024366432]
 

63. JANCIC, Nina. Celostna graficna podoba blagovne znamke in njen predstavitveni video : diplomsko delo (visokosolski strokovni studij) = Trade marks corporate identity and it's presentation video : graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: [samozal.], 2013. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024364384]
 

Translator

64. VAUPOTIC, Ales (editor, translator). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013. ISBN 978-961-93150-5-7. [COBISS.SI-ID 268617472]
 

Author of introduction

65. REPAR, Stanislava. Slovenka na kvadrat : razglednice iz Slovenije, [Slov]aske : 2001-2010, (Posebne izdaje, 12). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-20-3. [COBISS.SI-ID 268443904]
 

Photographer

66. FORSTNERIC-HAJNSEK, Melita, HARLAMOV, Aljosa, HLADNIK, Miran, JORDAN, Petra, JUST, Franci, KOSUTA, Miran, PERENIC, Urska, TROHA, Gasper, TUCOVIC, Vladka, KOZINC, Zeljko (author, editor), et al. Slovenska pisateljska pot : vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. 1. natis. Radovljica: Didakta, 2013. 357 str., ilustr. ISBN 978-961-261-282-5. [COBISS.SI-ID 266432256]
 

Referee

67. ZULJAN KUMAR, Danila (editor), GOMIRSEK, Tanja (editor). Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd : [strokovni in znanstveni prispevki o Brdih]. [Dobrovo]: Obcina Brda, 2013. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-281-202-7. [COBISS.SI-ID 269572352]
 

Exhibitor

68. BOVCON, Narvika (artist), BUZIOL, Marco (artist), FINGUST PREBIL, Jure (artist), KOZAK, Eva Lucija (artist), KRNC, Gorazd (artist), MAHNIC, Dominik (artist), MERVIC, Vanja (artist), VAUPOTIC, Ales (artist), ZBONA, Tilen (artist), KOVSCA, Natasa (editor). Atlas, Solkan 2013, 14. 10.-14. 11. 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 2013. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3170299]
 

69. BOVCON, Narvika (artist), FINGUST, Jure (artist), KOZAK, Eva Lucija (artist), KRNC, Gorazd (artist), MERVIC, Vanja (artist), VAUPOTIC, Ales (artist), ZBONA, Tilen (artist). Atlas, Solkan 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 14. 10. - 14. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 3171067]
 


UNCLASSIFIED


70. BADALIC, Tanja. Medbesedilnost v delih slovenske pisateljice Pavline Pajk. V: MAVRI, Kristjan (ur.), MRAK, Anja (ur.), STRANCAR, Tina (ur.). Cas in spomin : literatura v kontekstu : zbornik povzetkov s konference doktorskih studentov, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 22. in 23. maj 2013. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2013, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 52227426]
 

71. BADALIC, Tanja. Recepcija zahodnoslovanskih pisateljic na Slovenskem v 19. stoletju in do konca prve svetovne vojne. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2013, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 17438770]
 

72. MISMAS, Petra. O nacelu razlikovanja in veckratnih k-vprasanjih v slovenscini. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2013, str. 63-68. [COBISS.SI-ID 17439026]
 


Group bibliography for the year 2012


 

33143 BADALIC TANJA
32455 KOCHOVSKA SLAVICA
20044 MARUSIC FRANC
29625 MIHURKO PONIZ KATJA
33144 PRSA URSA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTHUR
27927 TOROS ANA
34800 VAUPOTIC ALES
29699 ZAUCER ROK
 


 


ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


 

1.01 Original scientific article

1. MIHURKO PONIZ, Katja. Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love. Slavisticna revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2012, letn. 60, st. 1, str. 1-13. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_1_01.pdf. [COBISS.SI-ID 48883554]
 

2. POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ZAUCER, Rok, ZAUCER, Matjaz. Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes. Journal of informetrics, 2012, vol. 6, iss. 4, str. 712-720, ilustr., doi: 10.1016/j.joi.2012.07.007. [COBISS.SI-ID 30069465]
 

3. STEPANOV, Arthur. Voiding island effects via head movement. Linguist. inq., 2012, vol. 43, no. 4, str. 680-693. [COBISS.SI-ID 2605307]
 

4. TOROS, Ana. Pesmi slovenskih in italijanskih avtoric o Trstu. Slavisticna revija. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2012, letn. 60, st. 4, str. 709-721. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_09.pdf. [COBISS.SI-ID 2683643]
 

5. TOROS, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima meta del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]
 

6. VAUPOTIC, Ales. The book and the World Wide Web. Primer. knjizev., jun. 2012, letn. 35, st. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]
 

7. VAUPOTIC, Ales. Peirceova teorija raziskave kot poetoloski model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: SKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Zivo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna knjizevnost, letn. 35, st. 2). Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, st. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]
 


 

1.03 Short scientific article

8. STEPANOV, Arthur. Barbara Citko, Symmetry in syntax: merge, move nad labels (Cambridge Studies in Linguistics 129). Cambridge: Cambridge University Press, 2011 .... J. linguist., 2012, vol. 48, no. 1, str. 227-232, doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0022226711000429. [COBISS.SI-ID 2143227]
 


 

1.08 Published scientific conference contribution

9. KOCHOVSKA, Slavica. Clitic co-occurrence restriction in Macedonian wh-questions. V: ZIKOVA, Marketa (ur.), DOCEKAL, Mojmir (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 81-99. [COBISS.SI-ID 2128123]
 

10. MIHURKO PONIZ, Katja. Zenski liki v Lokarjevem literarnem opusu. V: ZIGON, Zdenka (ur.). Danilo Lokar, 120-letnica rojstva : simpozij, Ajdovscina, 23. novembra 2012 : zbornik prispevkov. Ajdovscina: Lavriceva knjiznica, 2012, str. 42-49. [COBISS.SI-ID 16261426]
 

11. VAUPOTIC, Ales. Do Vilem Flusser's writings bring technology and humanities closer together?. V: STOJMENSKA-ELZESER, Sonja (ur.), MARTINOVSKI, Vladimir (ur.). Literary dislocations : [congres proceedings] : [actes du congres] : [zbornik od kongresot]. Skopje: Institute of macedonian literature: = Institut de literature macedonienne = Skopje: Institut za makedonska literatura, 2012, str. 315-325. [COBISS.SI-ID 2856443]
 

12. ZAUCER, Rok. The syntax of perdurative-prefixed verbs and the VP-internal/VP-external prefix distinction. V: ZIKOVA, Marketa (ur.), DOCEKAL, Mojmir (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 339-355. [COBISS.SI-ID 2147835]
 


 

1.12 Published scientific conference contribution abstract

13. BADALIC, Tanja. The Slovenian author Pavlina Pajk and her transcultural activity. V: Transcultural, transnational, trans-disciplinary perspectives on women's literary history : International conference presenting the 3rd COST-WWIH Milestone to be held 26-28.11.2012 at Adam Mickiewicz University, Poznan (Poland) : programme. [S. l.: s. n.], 2012, 1 str. http://www.womenwriters.nl/index.php/The_Slovenian_author_Pavlina_Pajk. [COBISS.SI-ID 2639355]
 

14. BADALIC, Tanja, VAUPOTIC, Ales. The reception of female authors from East and West European countries in 19th-century Slovenia. V: Women writers and NEWW : women writers in history : toward a new understanding of European literary culture : COST Action ISO901, Bucharest, 25-28 April, 2012 : [program & book of abstracts]. [S. l.: s. n.], 2012, str. 17. [COBISS.SI-ID 2235131]
 

15. BOVCON, Narvika, VAUPOTIC, Ales. A network of quotations between print and computer media : a qualitative approach to Gerhard Richter's "Text". V: BIT's 1st Annual World Congress of Emerging InfoTech-2012, August 28-30, 2012, Dalian, China. InfoTech. [S. l.: s. n.], 2012, str. 259. [COBISS.SI-ID 2519803]
 

16. TOROS, Ana. Triestinita in trzaskost = Triestinita e trzaskost = Triestinita and trzaskost. V: Perspektive manjsinskih literatur : mednarodna konferenca, Gorica, 8-9 november 2012 : program in povzetki referatov : convegno internazionale, Gorizia, 8-9 Novembre 2012 : programma e sinossi degli interventi : international conference, Gorizia, 8-9 November 2012 : programme and paper abstracts. Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost, 2012, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 2603259]
 

17. VAUPOTIC, Ales, BOVCON, Narvika. Experimental visualizations as a research tool. V: Transcultural, transnational, trans-disciplinary perspectives on women's literary history : International conference presenting the 3rd COST-WWIH Milestone to be held 26-28.11.2012 at Adam Mickiewicz University, Poznan (Poland) : programme. [S. l.: s. n.], 2012, 1 str. http://www.womenwriters.nl/index.php/Experimental_Visualization. [COBISS.SI-ID 2621179]
 


 

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

18. MARUSIC, Franc, ZAUCER, Rok. On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. V: HALUPKA-RESETAR, Sabina (ur.). Selected papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, str. 76-104. [COBISS.SI-ID 2662907]
 

19. MIHURKO PONIZ, Katja, BADALIC, Tanja. French female authors in 19th-century Slovenian territory. V: LEDUC, Guyonne (ur.). Les roles transfrontaliers joues par les femmes dans la construction de l'Europe, (Des idees et des femmes). Paris: L'Harmattan, cop. 2012, str. 77-96. [COBISS.SI-ID 2636283]
 


 

1.19 Review, book review, critique

20. TOROS, Ana. Podoba Trsta in Trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije: Znanstvena zalozba Filozofske Fakultete, 2012, str. 333-334. [COBISS.SI-ID 2546683]
 


 

1.20 Preface, afterword

21. BOVCON, Narvika, VAUPOTIC, Ales. Mnemonic mirrors = Mnemonicna zrcala. V: BOVCON, Narvika, FINGUST PREBIL, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIC, Dominik, MERVIC, Vanja, STERMITZ, Evelin, VAUPOTIC, Ales, ZBONA, Tilen. Mnemonic mirrors : Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. U Zagrebu: Studentski centar, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 2280187]
 


 

1.22 Interview

22. TOROS, Ana. Burja buri tudi domisljijo. Dnevnik, 10. feb. 2012, leto 62, st. 33, str. 18. [COBISS.SI-ID 2162171]
 

 


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


 

2.16 Artistic work

23. BOVCON, Narvika, VAUPOTIC, Ales. Atlas Air Tagging. Ljubljana: [samozal.], 2012. 1 video DVD, barve. [COBISS.SI-ID 2326779]
 


 

2.17 Exhibition catalogue

24. BOVCON, Narvika, FINGUST PREBIL, Jure, KLEMENC, Bojan, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIC, Dominik, MERVIC, Vanja, PETERNEL, Miha, VAUPOTIC, Ales, ZBONA, Tilen, BOVCON, Narvika (ur.). Atlas 2012 : [katalog razstave Atlas - Mesec oblikovanja, Dizajn v mestu. Ljubljana: ArtNetLab, 2012. 1 zv. (loc. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9546580]
 

25. BOVCON, Narvika, FINGUST PREBIL, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIC, Dominik, MERVIC, Vanja, STERMITZ, Evelin, VAUPOTIC, Ales, ZBONA, Tilen. Mnemonic mirrors = Mnemonicna zrcala : Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. U Zagrebu: Studentski centar, 2012. 1 zlozenka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2280443]
 

 


PERFORMED WORKS (EVENTS)


 

3.11 Radio or television event

26. MIHURKO PONIZ, Katja. Henrik Ibsen, Stebri druzbe : oddaja Literarni vecer. Ljubljana: RTV Slovenija, 29. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2275579]
 

27. TOROS, Ana. Predstavitev znanstvene monografije dr. Ane Toros v Narodnem domu v Trstu, 14. marca 2012 : prispevek v oddaji Z nasih prireditev. Trst: Radio Trst A, 18. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2224891]
 

28. TOROS, Ana. Univerza v Novi Gorici je poskrbela za izid monografije Podoba Trsta in trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Radio Robin, 1. feb. 2012. [COBISS.SI-ID 2158587]
 

29. TOROS, Ana. Zalozba univerze v Novi Gorici je izdala novo knjigo v okviru svoje zbirke Humanistika. Ljubljana: Radio Slovenija, Kulturne drobtinice, 31. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 2158843]
 

30. TOROS, Ana. Trst v poeziji : predstavitev knjige. Trst: RAI 3, 14. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2205691]
 

31. TOROS, Ana, MIHURKO PONIZ, Katja, PERSIN, Sandra. Odnos slovenskih in italijanskih pesnikov do Trsta. Koper: TV Koper, Primorska kronika, 2. feb. 2012. [COBISS.SI-ID 2159355]
 

32. TOROS, Ana. Predstavitev knjige o poeziji v prvi polovici 20. stoletja na Trzaskem. Nova Gorica: TV Primorka, 31. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 2159099]
 


 

3.12 Exhibition

33. BOVCON, Narvika, FINGUST PREBIL, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIC, Dominik, MERVIC, Vanja, STERMITZ, Evelin, VAUPOTIC, Ales, ZBONA, Tilen. Mnemonic mirrors = mnemonicna zrcala. Zagreb: Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. [COBISS.SI-ID 2280955]
 

34. BOVCON, Narvika, FINGUST, Jure, KLEMENC, Bojan, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIC, Dominik, MERVIC, Vanja, VAUPOTIC, Ales, ZBONA, Tilen. Atlas : razstava v povecani resnicnosti v okviru Dizajn v mestu, Mesec oblikovanja. Ljubljana: Mesec oblikovanja, 18. 10.-18. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 2600699]
 

35. BOVCON, Narvika, FINGUST, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MERVIC, Vanja, VAUPOTIC, Ales, ZBONA, Tilen. Atlas 2012 : razstava v okviru Design Expo. Ljubljana: Gospodarsko razstavisce, 18. - 19. 10. 2012. [COBISS.SI-ID 2603771]
 

36. BOVCON, Narvika, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIC, Dominik, MERVIC, Vanja, VAUPOTIC, Ales, VAUPOTIC, Ales. Atlas, 5. 12. 2011 : kunstlerisches Ereignis. Kassel, 9. 6. - 16. 9. 2012. [COBISS.SI-ID 2395131]
 


 

3.14 Invited lecture at foreign university

37. MARUSIC, Franc. On sluicing and island repair. Geneve: Universite de Geneve, 20. 3. 2012. [COBISS.SI-ID 2210811]
 

38. MARUSIC, Franc. Sluicing does not repair islands. Venezia: Universita Ca'Foscari, 29. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2597627]
 

39. MARUSIC, Franc. Testing single conjunct agreement with production experiments. Urbana: University of Illinois, Department of Linguistics, 14. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2271995]
 

40. MIHURKO PONIZ, Katja. The depiction of femme fatale in the works of Slovenian moderna : invited lecture at St. Climent Ohridski University, Department of Slavic Languages. Sofia: St. Climent Ohridski University, 7. - 11. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2252795]
 

41. MIHURKO PONIZ, Katja. The images of Bulgarians in the works of Zofka Kveder : invited lecture at St. Climent Ohridski University, Department of Slavic Languages. Sofia: St. Climent Ohridski University, 7. - 11. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2252539]
 

42. TOROS, Ana. Pesmi o Trstu in trzaskem iz obdobja prve polovice 20. stoletja izpod peresa slovenskih in italijanskih avtoric : vabljeno predavanje na Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. Trst: Universita degli studi di Trieste, 19. apr. 2012. [COBISS.SI-ID 2353403]
 

43. TOROS, Ana. Podoba Trsta in trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice XX. stoletja : vabljeno predavanje v okviru Magistrskega programa iz Slovenske knjizevnosti. Trst: Univerza v Trstu, Filozofska fakulteta, 17. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2333947]
 

44. TOROS, Ana. Trst, vir pesniskega navdiha : vabljeno predavanje na Univerzi v Padovi, Oddelku za jezikoslovne in literarne studije, Katedri za slovenski jezik in knjizevnost. Padova: Universita degli studi di Padova, 30. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 2624251]
 


 

3.15 Unpublished conference contribution

45. BADALIC, Tanja, VAUPOTIC, Ales. Predstavitev COST akcije Writers in history : predavanje na Tednu Univerze v Novi Gorici. V Novi Gorici: Univerza, 15. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2600187]
 

46. BADALIC, Tanja, VAUPOTIC, Ales. The reception of female authors from East and West European countries in 19th-century Slovenia : paper presented at the workshop Women's Writing and the East-West Connections within Europe, Visualizing the Channels, within the European Project COST IS 0901 Women Writers In History, Toward a New Understanding of European Literary Culture. Bucharest: Spiru Haret University, 25-28 April 2012. [COBISS.SI-ID 2254331]
 

47. MIHURKO PONIZ, Katja. Izseljenska izkusnja v zivljenju in delih Zofke Kveder : simpozij Emancipacija in eliminacija med zgodovino in sodobnostjo. Maribor: Evropska prestolnica kulture, 1. 2. 2012. [COBISS.SI-ID 2150651]
 

48. MIHURKO PONIZ, Katja. Missbrauchte Frauenfiguren : Die Darstellungen von Gewalt gegen Frauen in drei slowenischen Stucken : Internationale Konferenz Verbrechen Fiktion Vermarktung, Gewalt in den zeitgenossischen slavischen Literaturen, Universitat Hamburg, 20. - 22. September 2012. Hamburg: Universitat, 22. sep. 2012. [COBISS.SI-ID 2543099]
 

49. VAUPOTIC, Ales. Comparative what? : literature and the new information technologies : paper presented at CLAI First International Conference, University College Cork, 28-30 June 2012. Cork: University College, 29 June 2012. [COBISS.SI-ID 2417915]
 

50. VAUPOTIC, Ales. Jezik in knjizevnost v novih medijih : predavanje na Tednu Univerze v Novi Gorici. V Novi Gorici: Univerza, 16. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2600443]
 

51. VAUPOTIC, Ales. Oder 180 [na] [kompozitum] : kaj sledi? : predavanje v okviru Meseca oblikovanja. Ljubljana: Gospodarsko razstavisce, 18. - 19. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2600955]
 


 

3.25 Other performed works

52. MIHURKO PONIZ, Katja. Maturitetni tematski sklop : kriza vrednot v evropski dramatiki : predavanje na seminarju za splosno maturo 2012. Ljubljana: Drzavni izpitni center, 10. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2275835]
 

53. TOROS, Ana. Podoba Trsta in Trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Nova Gorica: Univerza, 1. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2189051]
 

54. TOROS, Ana. Podoba Trsta in Trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Trst: Narodni dom, 14. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2200571]
 

55. TOROS, Ana. Podoba Trsta in Trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Ljubljana: Knjigarna Konzorcij, 24. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2290939]


 

Group bibliography for the year 2011


 

19609 AVSENIK NABERGOJ IRENA
33143 BADALIC TANJA
29700 BANDELJ DAVID
33089 BOZIC ZORAN
29701 DRNOVSEK JASA
22415 JOVANOVSKI ALENKA
32455 KOCHOVSKA SLAVICA
01008 LUTHAR OTO
20044 MARUSIC FRANC
29625 MIHURKO PONIZ KATJA
33144 PAPLER URSA
27738 PETROVIC TANJA
30369 SAKSIDA AMANDA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTHUR
27927 TOROS ANA
29699 ZAUCER ROK

 


ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


 

 

1.01 Original scientific article

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Paradoks moci in sibkosti v recepciji pripovedi o egiptovskem Jozefu. Bogosl. vestn.. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, st. 3, str. 395-409. [COBISS.SI-ID 5552218]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resnica v avtobiografiji, Sporocanje resnicnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem zivljenju. Slavia Centralis, 2011, letn. 4, st. 1, str. 80-96. [COBISS.SI-ID 32784429]
 

BANDELJ, David. (Raz)vrednotenje podobe Trsta v sodobni poeziji Slovencev v Italiji = (S)valutazione dell'immagine di Trieste nella poesia contemporanea degli Sloveni in Italia. Ann, Ser. hist. sociol., 2011, letn. 21, st. 2, str. 389-396. [COBISS.SI-ID 2139091]
 

BOZIC, Zoran. Vrednotenje Presernovih pesmi kot recepcijski problem. Slavisticna revija. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2011, letn. 59, st. 2, str. 131-146. [COBISS.SI-ID 46343522]
 

KOCHOVSKA, Slavica. Clitics and direct objects in Macedonian. V: Second Budapest Generative Syntax Workshop (BGSW2), held on 19 June 2009, (Acta linguistica Hungarica, vol. 58, no. 3). Budapest: Akademiai Kiado, 2011, 2011, vol. 58, no. 3, str. 241-260, doi: 10.1556/ALing.58.2011.3.3. [COBISS.SI-ID 2102523]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomsica. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2011, [St] 34, str. 47-62. [COBISS.SI-ID 33253165]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Trivialno in/ali sentimentalno? : Arabela Pavline Pajk : studija primera. Slavisticna revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2011, letn. 59, st. 1, str. 65-82. [COBISS.SI-ID 1848827]
 

PETROVIC, Tanja. The political dimension of post-social memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. Sudosteuropa (Munch., Sudostinst.), 2011, jg. 59, h. 3, str. 315-329. [COBISS.SI-ID 33284141]
 

PETROVIC, Tanja. Pensar Europa sense pensar : els discursos sobre Balcans com un reflex de la mateixa Europa. Espill (Valencia), primavera 2011, num. 37, str. 78-90. [COBISS.SI-ID 32944173]
 

TOROS, Ana. Alojz Gradnik in Heinrich Mann : literarne refleksije medkulturne razpetosti. Slavisticna revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2011, letn. 59, st. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 1849083]
 

TOROS, Ana. Convergenze e divergenze nella rappresentazione di Trieste nella poesia slovena e italiana della prima meta del XX secolo. Metodi ric., 2011, vol. 30, no. 1/2, str. 191-201. [COBISS.SI-ID 2107387]
 

TOROS, Ana. Podoba tujega v slovenski poeziji s trzasko motiviko, od zadnjih desetletij Avstro-Ogrske do prvih let Svobodnega trzaskega ozemlja = L'immagine dell'altro nella poesia slovena con motivi triestini dagli ultimi decenni dell'Impero austroungarico ai primi anni del Territorio libero di Trieste. Ann, Ser. hist. sociol., 2011, letn. 21, st. 2, str. 363-368. [COBISS.SI-ID 2138835]
 

TOROS, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
 

TOROS, Ana. "Druga materinscina" ali zakaj so nekatere stvari "nepredvidljive". Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, st. 3/4, str. 3-13. [COBISS.SI-ID 2463995]
 

1.03 Short scientific article

MARUSIC, Franc. The Syntax of adjectives : a comparative study, Guglielmo Cinque, MIT Press, Cambridge, MA (2010) : book review. Lingua. [Print ed.], 2011, vol. 121, no. 12, str. 1853-1858, doi: 10.1016/j.lingua.2011.06.001. [COBISS.SI-ID 1999099]
 


 

1.04 Professional article

BOZIC, Zoran. "Moz in oblakov vojsko je obojno / koncala temna noc" : razumevanje Presernovih pesmi kot znanstveni in solski problem. Delo (Ljubl.), 3. feb. 2011, leto 53, st. 28, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1779195]
 

BOZIC, Zoran. Preserna obozujemo in slavimo : zakaj ga ne beremo in poslusamo?. Sol. razgl., 4. feb. 2011, letn. 62, st. 3, str. 1. [COBISS.SI-ID 1778939]
 

BOZIC, Zoran. Presernove pesmi : strup v zlati posodi. Dnevnik, 5. feb. 2011, leto 61, st. 30, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1779451]
 


 

1.05 Popular article

BANDELJ, David. Pesniki na Prangerju. Vecer (Marib.). [Tiskana izd.], 13. jun. 2011, letn. 67, st. 135, str. 13. [COBISS.SI-ID 1962747]
 


 

1.08 Published scientific conference contribution

KOCHOVSKA, Slavica. Dislocated direct objects in Macedonian. V: KOSTA, Peter (ur.), SCHURCKS, Lilia (ur.). Formalization of grammar in Slavic languages : contributions of the Eighth International Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL VIII 2009, University of Potsdam, December 2-5, 2009, (Potsdam linguistic investigations, vol. 6). Frankfurt am Main: P. Lang, 2011, str. 221-233. [COBISS.SI-ID 1949179]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Die Macht der mannlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativitat der slowenischen Autorinnen. V: GIERZINGER, Georg (ur.), HOLZL, Sylvia (ur.), RONEN, Christine (ur.). Spielformen der Macht : Interdisziplinare Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, str. 377-393. [COBISS.SI-ID 1938939]
 

ZAUCER, Rok. Some multiply prefixed 'verbs' as covert serial verb constructions. V: KOSTA, Peter (ur.), SCHURCKS, Lilia (ur.). Formalization of grammar in Slavic languages : contributions of the Eighth International Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL VIII 2009, University of Potsdam, December 2-5, 2009, (Potsdam linguistic investigations, vol. 6). Frankfurt am Main: P. Lang, 2011, str. 391-405. [COBISS.SI-ID 1958139]
 


 

1.12 Published scientific conference contribution abstract

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Reconciliation as the supreme truth of personal and social life = Sprava kot najvisja resnica zasebnega in druzbenega zivljenja. V: MARTINJAK, Ana (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ZALEC, Bojan (ur.). Mednarodna konferenca Moznosti in pomen sprave, Celje, 3.-6. november 2011. [S. l.: s. n., 2011?], str. 16. [COBISS.SI-ID 33273645]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rich and poor in the reception of the story of Joseph in Egypt : paper 1315-b. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac. uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=3885&conference=2011&chosenPaperId=&*servletURI=https://i mc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 33594413]
 

BOZIC, Zoran. Literatura Damirja Feigla kot zgodovinski, solski in nacionalni fenomen = Literature of Damir Feigel as a historical, school and national phenomenon. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni zanri v slovenski knjizevnosti : znanstveni simpozij, posvecen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjiznica in citalnica, 2011, str. 15. [COBISS.SI-ID 1830651]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Biographical discourse in the Slovenian magazine Women's World. V: KURVET-KAOSAAR, Leena (ur.), PEIKER, Piret (ur.), PEEGEL, Mari (ur.). Trajectories of (be)longing : Europe in life writing : abstracts. Tartu: Estonian Literary Museum, 2011, str. 69. [COBISS.SI-ID 1889019]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Druzbeni spol in prestolnica v besedilih Zofke Kveder : retoricne konstrukcije polozaja zensk v urbani topografiji = Gendering the capital : Zofka Kveder's rhetorical construction of woman's position in the urban topology. V: MATAJC, Vanesa (ur.). Retorike prostora : mednarodna konferenca : (program in povzetki referatov) : international conference : (program and paper abstracts). Ljubljana: Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost, 2011, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 2048251]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Trivialno in/ali sentimentalno? : roman Pavline Pajk Arabela : studija primera = Trivial and/or sentimental : Pavlina Pajk's novel Arabela : a case study. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni zanri v slovenski knjizevnosti : znanstveni simpozij, posvecen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjiznica in citalnica, 2011, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 1784571]
 

PETROVIC, Tanja. Mourning lost modernity : workers, Europe and (post)Yugoslav post-socialism. V: Southeast European (post) modernities. Regensburg: University of Regensburg: International Association for Southeast Europen Anthropology, 2011, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 32726573]
 


 

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Judje v slovenski knjizevnosti. V: PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011, str. 116-153. [COBISS.SI-ID 33385005]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Moralne vrednote v Cankarjevi komediji Za narodov blagor. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, DOVJAK, Kristof, KERMAUNER, Taras, KOLER, Samo, PERKO, Janja. Esej na maturi 2012 : kriza vrednot v evropski dramatiki, (Zbirka Matura 2012). Ljubljana: Intelego, 2011, str. 33-91. [COBISS.SI-ID 33317165]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predsodki do Judov pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2011, str. 21-26. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Avsenik_Nabergoj.pdf. [COBISS.SI-ID 33267757]
 

BANDELJ, David. Literarne reprezentacije narodnosti v sodobnem romanu Slovencev v Italiji. V: PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011, str. 154-172. [COBISS.SI-ID 33321261]
 

LUTHAR, Oto. "Dokler nas smrt ne loci" : moderna spominska pokrajina in nacionalizacija kolektivnega spomina po prvi svetovni vojni. V: PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011, str. 173-199, ilustr. [COBISS.SI-ID 33329197]
 

MARUSIC, Franc, ZAUCER, Rok. O ustvarjanju margine v navidez demokraticnem jezikovnem svetovanju - na primeru diskurza o odnosih z javnostjo/javnostmi. V: PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011, str. 100-115. [COBISS.SI-ID 33321005]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Zacetki zenskega avtobiografskega diskurza na Slovenskem. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in druzboslovju, (Studia litteraria). Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 247-259. [COBISS.SI-ID 1964283]
 

PETROVIC, Tanja. Druzbene prakse kot politike reprezentacije. V: PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 33319469]
 

PETROVIC, Tanja. Jeziki in vecjezicnosti. V: LUKSIC-HACIN, Marina (ur.), MILHARCIC-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOC, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno drzavljanstvo. Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 49-57. [COBISS.SI-ID 32792365]
 

PETROVIC, Tanja. Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti : (re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u secanjima bivsih Jugoslovena. V: MANOJLOVIC PINTAR, Olga (ur.). Tito - videnja i tumacenja : zbornik radova, (Biblioteka Zbornici radova, Bd. 8). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije: Arhiv Jugoslavije, 2011, str. 626-638, fotogr. [COBISS.SI-ID 33430829]
 

PETROVIC, Tanja. Politika custev in vprasanje druzbene odgovornosti v casu globalizacije. V: TOPLAK, Cirila (ur.), VODOVNIK, Ziga (ur.), DURNIK, Mitja. Nov(o) drzavljan(stvo), (Zbirka Sodobna druzba, 2011, 35). Ljubljana: Sophia, 2011, str. 71-85. [COBISS.SI-ID 32943661]
 

PETROVIC, Tanja. Studijski portreti vojakov JLA : o moznostih interpretacije. V: PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011, str. 312-332, fotogr. [COBISS.SI-ID 33322285]
 

PETROVIC, Tanja. Sta ce nama vojnicke price? : secanje na JNA na prostorima bivse Jugoslavije. V: PRICA, Ines (ur.), SKOKIC, Tea (ur.). Horror, porno, ennui : kulturne prakse postsocijalizma, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011, str. 413-437. [COBISS.SI-ID 33480237]
 

SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. Two types of vagueness. V: EGRE, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011, str. 121-145. [COBISS.SI-ID 1872379]
 


 

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

LUTHAR, Oto. Mesarija Mlakar - MM : delikatesni diskont za pecikurce. V: LUTHAR, Oto (ur.), HOFMAN, Ana (ur.), HOFMAN, Ana, LUTHAR, Oto, HUBER, Ivanka, POGACAR, Martin, RATEJ, Mateja, VONCINA, Alenka. Zvoki in okusi druge Slovenije : vodic po prostorih medkulturnih srecevanj. Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 23-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 33087277]
 

LUTHAR, Oto. Misliti domoljubje = misliti s svojo glavo. V: PETROVIC, Tanja (ur.), LUTHAR, Oto, PETROVIC, Tanja, KNEZEVIC HOCEVAR, Duska, TOPLAK, Kristina, BURIC, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIC, Zvonimir. Ugrabljena ljubezen : prirocnik za pouk o domoljubju : prirucnik za nastavu gradanskog vaspitanja : workbook for the teaching about civic education, (Zbirka Moj zvezek, zv. 2). Ljubljana: Zalozba ZRC SAZU, 2011, str. 8-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 32816429]
 

LUTHAR, Oto. MOMO GROUP : od krcme do verige restavracij. V: LUTHAR, Oto (ur.), HOFMAN, Ana (ur.), HOFMAN, Ana, LUTHAR, Oto, HUBER, Ivanka, POGACAR, Martin, RATEJ, Mateja, VONCINA, Alenka. Zvoki in okusi druge Slovenije : vodic po prostorih medkulturnih srecevanj. Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 11-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 33084973]
 

PETROVIC, Tanja. Kdo je Goran Vojnovic?. V: PETROVIC, Tanja (ur.), LUTHAR, Oto, PETROVIC, Tanja, KNEZEVIC HOCEVAR, Duska, TOPLAK, Kristina, BURIC, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIC, Zvonimir. Ugrabljena ljubezen : prirocnik za pouk o domoljubju : prirucnik za nastavu gradanskog vaspitanja : workbook for the teaching about civic education, (Zbirka Moj zvezek, zv. 2). Ljubljana: Zalozba ZRC SAZU, 2011, str. 56-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 32798765]
 


 

1.18 Encyclopaedia, lexicon, dictionary, etc. entry

BOZIC, Zoran. Ucbenik slovenske knjizevnosti. V: IVANIC, Martin (ur.), KOSMATIN FRAS, Mojca, PETROVIC, Dusan, CEROVSEK, Tomo, DRAGOS, Sreco, STRAJN, Darko. Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, str. 1624-1625. [COBISS.SI-ID 2107643]
 


 

1.19 Review, book review, critique

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Irena Avsenik Nabergoj: Literarna vrste in zvrsti: stari Izrael, grsko-rimska antika in Evropa. Ljubljana: Cankarjeva zalozba, 2011. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2011, str. 276. [COBISS.SI-ID 33383981]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar: Svetovi srca in duha: Odlomki iz del Ivana Cankarja. Izbr. in ur. Irena Avsenik Nabergoj. Ljubljana: Cankarjeva zalozba, 2010. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2011, str. 276-277. [COBISS.SI-ID 33384237]
 

BOZIC, Zoran. Kalejdoskop slovenskega 20. stoletja : Meta Kusar: Intervju. Slovenska matica, Ljubljana 2009, 2124 str. Delo (Ljubl.), 28. sep. 2011, leto 53, st. 225, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 46719842]
 

BOZIC, Zoran. Zoran Bozic, Slovenska literatura v soli in Preseren. V: KRAKAR-VOGEL, Boza (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavisticnega drustva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza drustev Slavisticno drustvo Slovenije, 2011, str. 288-289. [COBISS.SI-ID 2014459]
 

PETROVIC, Tanja. Weszkalnys, Gisa. 2010. Berlin, Alexanderplatz. Transforming place in a unified Germany. New York, Oxford: Berghahn Books. XII+224 pp. Hb. ... ISBN: 9781845457235. Anthropol. noteb.. [Tiskana izd.], 2011, year 17, no. 1, str. 106-107. [COBISS.SI-ID 33130541]
 


 

1.20 Preface, afterword

LUTHAR, Oto. Osem. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2011, 8, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 33508141]
 

LUTHAR, Oto, HOFMAN, Ana. Knjizici na pot. V: LUTHAR, Oto (ur.), HOFMAN, Ana (ur.), HOFMAN, Ana, LUTHAR, Oto, HUBER, Ivanka, POGACAR, Martin, RATEJ, Mateja, VONCINA, Alenka. Zvoki in okusi druge Slovenije : vodic po prostorih medkulturnih srecevanj. Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 33084717]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. O znanstvenih izhodiscih in ciljih simpozija Popularni zanri v slovenski knjizevnosti. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni zanri v slovenski knjizevnosti : znanstveni simpozij, posvecen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjiznica in citalnica, 2011, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 1784827]
 

 


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


 

 

2.01 Scientific monograph

AVSENIK NABERGOJ, Irena, LAMPING, Dieter (ur.). Literarne vrste in zvrsti : stari Izrael, grsko-rimska antika in Evropa. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva zalozba, 2011. 623 str., ilustr. ISBN 978-961-231-846-8. [COBISS.SI-ID 255187712]
 

57. PETROVIC, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Zalozba ZRC, 2011. 362 str., ilustr. ISBN 978-961-254-339-6. [COBISS.SI-ID 259179776]
 

SLAPSAK, Svetlana, PETROVIC, Tanja, FLERE, Sergej, KIRBIS, Andrej, BRENNER, Manuela, RISTIC, Irena (ur.). Defragmenting Yugoslavia, (Sudosteuropa, Jg. 59, H. 3). Regensburg: Sudost-Institut, 2011. Str. 287-391, ilustr. [COBISS.SI-ID 259655424]
 

TOROS, Ana. Podoba Trsta in Trzaskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
 


 

2.02 Professional monograph

BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAZIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERSEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOSEVIC, Goran, PAVSEK, Miha, PSAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, SAROTAR, Dusan, LUTHAR, Oto (ur.). Prekmurje : za radovedneze in ljubitelje. 2. natis. Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-254-232-0. [COBISS.SI-ID 257061120]
 

PEZDIRC-BARTOL, Mateja, MIHURKO PONIZ, Katja. Esej na maturi 2012. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 136 str. ISBN 978-961-01-1631-8. [COBISS.SI-ID 256033792]
 


 

2.05 Other educational material

LUTHAR, Oto, PETROVIC, Tanja, KNEZEVIC HOCEVAR, Duska, TOPLAK, Kristina, BURIC, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIC, Zvonimir, PETROVIC, Tanja (ur.). Ugrabljena ljubezen : prirocnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : prirucnik za nastavu gradanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education, (Zbirka Moj zvezek, zv. 2). Ljubljana: Zalozba ZRC SAZU, 2011. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-254-268-9. [COBISS.SI-ID 255617536]
 


 

2.19 Popular film, radio or television broadcast

VALANT, Matjaz, URBANCIC, Tanja, MARUSIC, Franc. Prednosti studija na Univerzi v Novi Gorici : oddaja Pod drobnogledom na TV Primorka, januar 2011. Sempeter pri Novi Gorici: TV Primorka, 2011. 1 DVD (54 min, 30 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1811195]
 

 


PERFORMED WORKS (EVENTS)


 

 

3.11 Radio or television event

AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERSE, Peter. Beseda o Ivanu Cankarju : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Obzorja duha. Ljubljana, 29.5.2011. [COBISS.SI-ID 32838189]
 

BOZIC, Zoran. Preseren v solah : predstavitev knjige Slovenska literatura v soli in Preseren v oddaji Dopoldan in pol na Radiu Koper. Koper: Radio Koper, 3. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2105595]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige na Radiu Koper. Koper: Radio Koper, 8. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827579]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige na Radiu Kranj. Kranj: Radio Kranj, 3. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827323]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige na Radiu Robin. Nova Gorica: Radio Robin, 3. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2105851]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige v oddaji Kultura na TV Slovenija 1. Ljubljana: TV Slovenija 1, 8. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1889275]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige v oddaji Obzornik na Radiu Trst. Trst: Radio Trst A, 13. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827835]
 

PETROVIC, Tanja, PERISIC, Vuk. Jugonostalgija i strah od Jugoslavije : portal Tacno.net. Zagreb, 9.X.2011. [COBISS.SI-ID 33132589]
 

PETROVIC, Tanja, PERISIC, Vuk. Jugonostalgija i strah od Jugoslavije : Radio Slobodna Europa : oddaja Most. Beograd, 9.X.2011. [COBISS.SI-ID 33131821]
 


 

3.14 Invited lecture at foreign university

BANDELJ, David. Problem identitete v sodobni poeziji Slovencev v Italiji in Avstriji : predavanje na Institutu za slavistiko celovske univerze. Celovec: Univerza, Institut za slavistiko, 6. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 1963003]
 

BOZIC, Zoran. Recepcijska zahtevnost pesmi Stanka Vraza in Franceta Preserna in Milana Jesiha : predavanje na Odsjeku za juznoslavenske jezike i knjizevnosti Filozofskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Zagreb: Sveuciliste, 23. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 2106619]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. The development of Slovenian drama from beginning to Ivan Cankar : invited lecture at University of Vilnius, Faculty of philology, Department of Russian language. Vilnius: University of Vilnius, Faculty of Philology, 11. - 15. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1888507]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Early Slovenian women playwrights : invited lecture at University of Vilnius, Faculty of philology, Department of Russian language. Vilnius: University of Vilnius, Faculty of Philology, 11. - 15. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1909243]
 

PETROVIC, Tanja. Evropa i industrijsko nasljede : [predavanje v okviru projekta "Akademska mobilnost: put do znanja", Fakultet za politicke nauke, 27.X.2011]. Sarajevo, 2011. [COBISS.SI-ID 33557037]
 

PETROVIC, Tanja. Ritual, irony and interpretational uncertainty : linguistic practices in the Army of the Socialist Yugoslavia : [predavanje, Humboldt-Universitat zu Berlin, Institut fur Slawistik, 18.V.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 32667437]
 


 

3.15 Unpublished conference contribution

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predsodki do Judov pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu : [predavanje na 30. simpoziju Obdobja "Meddisciplinarnost v slovenistiki", Univerza v Ljubljani, 17.-19.11.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33371181]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rich and poor in the reception of the story of Joseph in Egypt : [predavanje "International congress of the European Middle Ages, University of Leeds, 11.-14. julij 2010]. Leeds, 2011. [COBISS.SI-ID 33005613]
 

BANDELJ, David. Pesniska zbirka Anje Golob "V roki" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srecanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Rogaska Slatina: Festival Pranger, 2. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1963259]
 

BANDELJ, David. Pesniska zbirka Borisa A. Novaka "Satje" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srecanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Rogaska Slatina: Festival Pranger, 1. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1963515]
 

BANDELJ, David. Pesniska zbirka Braneta Senegacnika "Arie antiche" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srecanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Sladka Gora: Festival Pranger, 30. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 1963771]
 

BOZIC, Zoran. Literatura Damirja Fiegla kot zgodovinski, solski in nacionalni fenomen : prispevek na znanstvenem simpoziju Popularni zanri v slovenski knjizevnosti. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, 3. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 1837819]
 

COLOVIC, Ivan, BOJCEV, Hristo, LOVRENOVIC, Ivan, BRKOVIC, Balsa, KAZAZ, Enver, PETROVIC, Tanja. Zivjeti Balkan : [panel na festivalu "Balkan kao ogledalo Europe?", 2.VII.2011]. Podgorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32836909]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. La reception des ecrivaines francaises comparee a celle des ecrivaines allemandes dans les lettres slovenes au XIXe siecle : represente au symposium international Les roles transfrontaliers joues par les femmes dans la construction de l'Europe de la Renaissance au XXIe siecle, Universite Charles de Gaulle, Lille, du 16 au 18 juin 2011. Lille: Universite Charles de Gaulle, 16 juin 2011. [COBISS.SI-ID 1938427]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. The reception of foreign women writers in the Slovenian magazine Slovenka : presented at Voices in Dialogue conference at Chawton House Library, 3rd-6th November 2011. Southampton: University, nov. 2011. [COBISS.SI-ID 2041339]
 

MIHURKO PONIZ, Katja. Reprezentacije zenskosti in orientalizem v Tomsicevih zgodbah o aleksandrinkah : 21. Primorski slavisticni dnevi, 8. in 9. april 2011. Nova Gorica: Slavisticno drustvo, 2011. [COBISS.SI-ID 1849595]
 

PETROVIC, Tanja. 100 years of languages and nations : [predavanje na istoimenskem posvetovanju, Osaka University, 2.V.2011]. Osaka, 2011. [COBISS.SI-ID 32777773]
 

PETROVIC, Tanja. Army stories getting staged : post literary and film representations of the JNA service : [predavanje na 43. letni konvenciji Zdruzenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske studije, Omni Shoreham, 17.-20.XI.2011]. Washington DC, 2011. [COBISS.SI-ID 33284909]
 

PETROVIC, Tanja. Balkan legacy of the 19th century and post-Yugoslav societies in the context of the EU accession : [predavanje na posvetovanju "The Balkans as Europe, 1821-1914", Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, 26.-28.V.2011]. Wien, 2011. [COBISS.SI-ID 32778541]
 

PETROVIC, Tanja. Emancipatory nostalgia for socialism : a contradiction in terms : [predavanje na 110. letnem posvetovanju American Anthropological Association "Traces, Tidemarks and Legacies", 16.-20.XI.2011]. Montreal, 2011. [COBISS.SI-ID 33284653]
 

PETROVIC, Tanja. Mourning lost modernity : workers, Europe and (post)Yugoslav post-socialism : [predavanje na 6. posvetovanju Association for Southeast European Anthropology (InSEA) "Southeast European (Post) Modernities", University of Regensburg, 28.IV.-1.V.2011]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 32727085]
 


 

3.16 Unpublished invited conference lecture

BOZIC, Zoran. Zahtevnost poklicne mature iz slovenscine v primerjavi s splosno in vpis na univerzo : vabljeno predavanje na 22. Slovenskem slavisticnem kongresu. Maribor: Univerza v Mariboru, 29. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 2014971]
 

PETROVIC, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav societies : [predavanje na "12th Workshop of the Ex-Yugoslav Regional Group", Senri Life Science Center, 13.V.2011]. Osaka, 2011. [COBISS.SI-ID 32667693]
 

PETROVIC, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav societies : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Rapprochement as a Paradigm Shift: Does the Wheel Come Full Circle in Ex-Yugoslavia?", Sudost-Institut Regensburg, 11.-12.II.2011]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 32234029]
 

PETROVIC, Tanja. A photo with memory : staging JNA soldier identity in studio portraits : [predavanje na posvetovanju "Partisans. Narrative, Staging and Afterlife", Humboldt-Universitat, 7.VII.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 32837165]
 

PETROVIC, Tanja. Portraits of the Yugoslav Army soldiers : ritualization and consequences of developing the common : [predavanje na posvetovanju "Developing the Common", University of the Western Cape, Centre for Humanties Research , 6.-7.X.2011]. Cape Town, 2011. [COBISS.SI-ID 33131053]
 

PETROVIC, Tanja. When we were Europe : memories of industrial labor in the former Yugoslavia : [predavanje na 18. mednarodnem posvetovanju evropskih studij v okviru sekcije "The Affective (After)Life of Fordism in Post-Fordist Europe", 20-.22.VI.2011]. Barcelona, 2011. [COBISS.SI-ID 32836653]
 

PETROVIC, Tanja. Yugonostalgia between the past and the present : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "L'espace yougoslave 20 nas apres = The Yugoslav space 20 years later", Salle de projection de la bibliotheque des sciences humaines (ULB), 16.-17.XII.2011]. Bruxelles, 2011. [COBISS.SI-ID 33557293]
 


 

3.25 Other performed works

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in Sveto pismo : [predavanje v kulturnem domu v Preski pri Medvodah v organizaciji Francija Klopcica, 25.3.2011]. Medvode, 2011. [COBISS.SI-ID 32837933]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe matere, oceta in druzine v umetniski besedi Ivana Cankarja : [predavanje v Kulturnem domu v Bovcu, 26.2.2011]. Bovec, 2011. [COBISS.SI-ID 32596269]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predstavitev knjige "Irena Avsenik Nabergoj: Literarne vrste in zvrsti", knjigarna Konzorcij, 22.4.2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32596013]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Srecanje z akademikom Ivanom Minattijem : Fakulteta za humanistiko UNG, 1.6.2011. Nova Gorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32838445]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena, BLATNIK, Andrej. Predstavitev knjige "Ivan Cankar: Svetovi srca in duha". Izbor odlomkov, spremna beseda in urednisko delo Irena Avsenik Nabergoj. Ljubljana: Cankarjeva zalozba, 2010, 286 str. : knjigarna Konzorcij, 21.3.2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32595757]
 

BOROVNIK, Silvija, SIMONITI, Barbara, NOVAK-POPOV, Irena, MIHURKO PONIZ, Katja, REPAR, Stanislava, KORUN, Barbara. Zenske v slovenski literaturi : okrogla miza v organizaciji Slovenskega centra PEN, v dvorani Drustva slovenskih pisateljev, 1. marca 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 18195720]
 

BOZIC, Zoran. Dramaticno popotovanje skozi krizo vrednot v stirih slikah : predavanje na seminarju Knjizevnost na maturi 2012. Ajdovscina: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, 28. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 2014715]
 

BOZIC, Zoran. Misli o pesniku : govor na otvoritvi razstave Valiki pesnik malega naroda. Kranj: Presernova hisa, 3. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1829371]
 

BOZIC, Zoran. Recepcija leposlovja kot didakticni problem : predavanje na izobrazevanju uciteljev slovenscine v gimnazijah, 21. apr. 2011 v Ljubljani. Ljubljana: Srednja zdravstvena sola, 21. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 1889787]
 

BOZIC, Zoran. Recepcija leposlovja kot didakticni problem : predavanje na izobrazevanju uciteljev slovenscine v gimnazijah, 22. apr. 2011 v Mariboru. Maribor: Srednja ekonomska sola, 22. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 1890043]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige ob Mednarodnem dnevu muzejev, 18. maja 2011 v Renesancni dvorani Mestne hise v Kranju. Kranj: Mestna hisa, 18. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1889531]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige ob Presernovem dnevu v knjigarni Konzorcij. Ljubljana: Konzorcij, 8. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1828603]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige v Knjiznici Cirila Kosmaca Tolmin. Tolmin: Knjiznica Cirila Kosmaca, 1. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1828347]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige v Knjiznici Mirana Jarca Novo mesto. Novo mesto: Knjiznica Mirana Jarca, 8. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 1981947]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige v Osrednji klnjiznici Celje. Celje: Osrednja knjiznica, 24. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827067]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : predstavitev knjige v Univerzitetni knjiznici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjiznica, 30. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1906939]
 

BOZIC, Zoran. Tezavnost razumevanja nekaterih Presernovih pesmi : predavanje na seminarju didaktike knjizevnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 5. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 1826043]
 

BOZIC, Zoran, BOZIC, Dragan. Preseren in srednjesolska berila, Zdravljica in drzavna himna : kulturni vecer, posvecen pesniku Francetu Presernu. Radovljica: Knjiznica A. T. Linharta, 2. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2106363]
 

BOZIC, Zoran. Slovenska literatura v soli in Preseren : literarno predavanje in pogovor v citalnici Oddelka za italijaniko Osrednje knjiznice Srecka Vilharja Koper. Koper: Oddelek za italijaniko, 27. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 2106107]
 

DOBROVOLJC, Helena, MARUSIC, Franc, MIHURKO PONIZ, Katja, ZULJAN KUMAR, Danila, ZAUCER, Rok. Skrabcevi dnevi 7 : [organizacija znanstvenega srecanja, Univerza v Novi Gorici, 15.-16.4.2011]. Nova Gorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32675373]
 

KRIZNAR, Franc, BOZIC, Zoran. Predstavitev knjige Biti sam Franca Kriznarja in Stefana Maurija. Nova Gorica: Goriska knjiznica Franceta Bevka, 10. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 2106875]
 

KRIZNAR, Franc, MAURI, Stefan, BOZIC, Zoran. Predstavitev knjige Biti sam Franca Kriznarja in Stefana Maurija. Kanal: Gotska hisa, 21. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 2107131]
 

LUTHAR, Oto. Wien und Zentraleuropa - Moderne und Pluralitat : [predstavitev knjige in okrogla miza, Theatersaal der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Dunaj (Avstrija), 5.4.2011]. Wien, 2011. [COBISS.SI-ID 32524333]
 

LUTHAR, Oto, KRAINER, Joseph, MARKO, Joseph, PETERLE, Lojze. 20 Jahre Unabhangigkeit Slowenien : [prispevek na okrogli mizi, Alte Universitat Graz, 20.okt.2011]. Graz, 2011. [COBISS.SI-ID 33169709]
 

PETROVIC, Tanja. Samoorganizovano pevanje i drustvena emancipacija : prezentacija istrazivanja : [predavanje na Festivalu samoorganizovanih horova, Kulturni centar Rex, 29.V.2011]. Beograd, 2011. [COBISS.SI-ID 32735021]
 

SRIBAR, Renata, MURSIC, Rajko, LUTHAR, Oto. O zenskah in spolni perspektivi v slovenskem akademskem prostoru : [cetrto srecanje v okviru vecernih prireditev "Brez cinizma", atrij ZRC SAZU, 19.V.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 45808738]
 

TOROS, Ana. Podoba Trsta in traskega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : nagrada za znanstvenoraziskovalno delo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ljubljana, 6. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1957115]
 

ZERDIN, Ali H., CERAR, Miro, LUTHAR, Oto. Aktivno drzavljanstvo danes : [peto srecanje v okviru vecernih prireditev "Brez cinizma", atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 15.jun.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32855853]


 

Group bibliography for the year 2010


29700 BANDELJ DAVID
29701 DRNOVŠEK JAŠA
29705 FERME ALJA
27686 JAN ZOLTAN
22415 JOVANOVSKI ALENKA
01008 LUTHAR OTO
20044 MARUŠIČ FRANC
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
27738 PETROVIĆ TANJA
30369 SAKSIDA AMANDA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTHUR
27927 TOROŠ ANA
29699 ŽAUCER ROKARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. BANDELJ, David. Literature of Slovenians in Italy : a subsystem of Slovenian literature or a supranational system?. Interlitteraria, 2010, 15, [no.] 2, str. 432-441. [COBISS.SI-ID 1696763]

2. BANDELJ, David. Narodnost in identiteta v sodobni liriki Slovencev v Italiji in Avstriji. Koroški koledar ..., 2010, str. 71-85, fotografije. [COBISS.SI-ID 11507021]

3. BANDELJ, David. The open or close character of the Slovene western border : based on three writers : Pahor, Rebula, Kocbek. Caiet. Echinox, 2010, vol. 19, str. 229-242. [COBISS.SI-ID 1737211]

4. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19. stoletja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 55, št. 1/2, str. 47-59. [COBISS.SI-ID 1620475]

5. MIHURKO PONIŽ, Katja. Skriti prelomi s tradicijo : besedila prvih slovenskih dramatičark. Amfiteater, 2010, let. 2, št. 1, str. 48-70. [COBISS.SI-ID 2952283]

6. MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, [Št.] 31, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 31567405]

7. PETROVIĆ, Tanja. Misliti Europu bez mnogo razmišljanja : diskursi o Zapadnom Balkanu kao ogledalo današnje Europe. Sarajev. sveske, 2010, no. 27/28, str. 690-707, portret. [COBISS.SI-ID 31603245]

8. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]


1.04 Professional article

9. MIHURKO PONIŽ, Katja. Ljubezen za smrt. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, 2010, letn. 59, št. 7, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 1499131]

10. PETROVIĆ, Tanja. Ideje o jeziku, ideologije v jeziku : kaj je jezik, ali kaj bi moral biti?. Emzin (Ljubl.), jun. 2010, letn. 20, št. 1/2, str. 55-57. [COBISS.SI-ID 31406125]

11. PETROVIĆ, Tanja. Strokovnjaki brez spomina : Slovenija in "Zahodni Balkan". Medij. preža (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj 2010, [Št.] 37, str. 25. [COBISS.SI-ID 31399981]


1.05 Popular article

12. BANDELJ, David. Ljubka Šorli ne samo lokalna pesnica. Primorski dnev., 19. feb. 2010, leto 66, št. 42, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 14316338]

13. BANDELJ, David. Tri pesnice, tri poetike, tri ženske. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 14. jun. 2010, letn. 66, št. 135, str. 13. [COBISS.SI-ID 1498363]


1.07 Published professional conference contribution (invited lecture)

14. BANDELJ, David. --- Mi se imamo radi --- : pregled in vizija medkulturnih, medsebojnih in medliterarnih odnosov med Slovenci v Italiji in Sloveniji. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Slovenci v obdobju globalizacije : [zbornik Drage 2009]. Trst: Mladika, 2010, str. 16-26. [COBISS.SI-ID 1553403]


1.08 Published scientific conference contribution

15. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal studies in slavic linguistics : proceedings of Formal Description of Slavic Languages 7.5, (Linguistik international, Bd. 25). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2010, str. 101-115. [COBISS.SI-ID 1491963]

16. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenska literarna zgodovina in žensko avtorstvo : stare aporije in nove možnosti. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 393-401. [COBISS.SI-ID 1602555]

17. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta v slovenski poeziji prve polovice 20. stoletja. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 1601531]


1.09 Published professional conference contribution

18. BANDELJ, David. Živeti in (iz)umirati med Slovenci v Italiji : o usodi neke manjšine. V: JERMAN, Katja (ur.). Prvih deset let : zbornik ob X. vseslovenskem srečanju, julij 2010, (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije). Ljubljana: Državni zbor, 2010, str. 75-77. [COBISS.SI-ID 1516539]

19. PETROVIĆ, Tanja. Večjezičnost kot prednost?. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), BUKOVEC, Branka (ur.). Živeti skupaj : usposabljanje kulturnih menedžerjev : zbornik predavanj. Novo mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2010, str. 40-45. [COBISS.SI-ID 11640141]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

20. BANDELJ, David. Ciril Kosmač v prevodih = Translated works of Ciril Kosmač. V: BANDELJ, David (ur.). Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Domača dolina, moje okno v svet. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 1551611]

21. BANDELJ, David. Poezije Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev = La poesia di Ljubka Šorli nella musica slovena. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 5. [COBISS.SI-ID 1389051]

22. HOFMAN, Ana, PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin. Yugonostalgic musical practices between mediation and contestation : (panel). V: MARKOVIĆ, Tatjana (ur.). Between nostalgia, utopia, and realities. [Belgrade: Department of Musicology, 2010], str. 15. [COBISS.SI-ID 31253549]

23. JAN, Zoltan. Boris Pahor in njegovo zgodnje uredniško delo pri revijah = Boris Pahor e il suo primo lavoro editoriale alle riviste. V: Boris Pahor : človek in literatura : povzetki : Koper, 14. - 15. oktobra 2010 = l'uomo e il testo letterario : riassunti : Capodistria, 14 - 15 ottobre 2010. Koper: Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične študije, 2010, str. 10. [COBISS.SI-ID 14693426]

24. JAN, Zoltan. Slovenska pesnica Ljubka Šorli med Italijani = La poetessa slovena Ljubka Šorli in Italia. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 8. [COBISS.SI-ID 14309170]

25. JAN, Zoltan. Ciril Kosmač in italijanski svet = Ciril Kosmač in Italian literary world. V: BANDELJ, David (ur.). Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Domača dolina, moje okno v svet. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 12. [COBISS.SI-ID 14651186]

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. The depictions of motherhood in the writings of Zofka Kveder and German literary women in the 19th century. V: KIISKINEN, Harri (ur.). ISCH2010 Conference book, Turku, 26-30 May 2010. Turku: University, 2010, str. 103. [COBISS.SI-ID 1500155]

27. MIHURKO PONIŽ, Katja. Igralski opus Svetlane Makarovič. V: Svetlana Makarovič, sodobna klasika : znanstveni simpozij, Ljubljana, Trubarjeva hiša literature, 3. november 2010. Ljubljana: [s. n.], 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 1630203]

28. MIHURKO PONIŽ, Katja. Recepcija evropskih pisateljic v 19. stoletju na Slovenskem : raziskava treh knjižničnih katalogov = The reception of European women writers in the 19th century in Slovenia : a research of three library catalogues. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Žensko avtorstvo v književnostih malih dežel 19. stoletja : mednarodni simpozij, 22.-23. september 2010, Ljubljana, Mestna hiša : international symposium, 22-23 September 2010, Ljubljana, Town Hall. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 1603323]

29. MIHURKO PONIŽ, Katja. The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnogra. V: Abstracts : women telling nations : 11th-13th Nov 2010, Complutense University, Madrid, Spain. Madrid: s. n., 2010, str. 25. [COBISS.SI-ID 1673467]

30. PONIŽ, Denis, MIHURKO PONIŽ, Katja, SVETINA, Ivo. Nekaj ugotovitev o drugem znanem izvodu viharniške tragedije A.T. Linharta Miss Jenny Love. V: Predstavitve referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010], str. 17. [COBISS.SI-ID 3105371]

31. TOROŠ, Ana. Podoba tujega v pesništvu Ljubke Šorli = L'immagine dello straniero nella poesia di Ljubka Šorli. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 14. [COBISS.SI-ID 1388027]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

32. BANDELJ, David. Poezija Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 203-221. [COBISS.SI-ID 1551355]

33. BANDELJ, David. Sodobna proza Slovencev v Italiji : tipologije romana 1980-2010. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 1699323]

34. GRDINA, Igor, LUTHAR, Oto. "Macht endlich Schluss!" : die Alltagserinnerung und das Bild des "Anderen" in populären Interpretationen des Ersten Weltkrieges. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Isonzofront 1915-1917 : die Kultur des Erinnerns, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 2). Dunaj = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 13-26. [COBISS.SI-ID 31390253]

35. JAN, Zoltan. Slovenska pesnica Ljubka Šorli med Italijani. V: FERUGA, Krzysztof (ur.), PAVERA, Libor (ur.). Świat Słowian II. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2010, str. [313]-322. [COBISS.SI-ID 14731826]

36. JAN, Zoltan. Sporočilo Ljubke Šorli Italijanom. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 192-202. [COBISS.SI-ID 14645298]

37. LUTHAR, Oto, GRDINA, Igor. "Naj se konča" : vsakdanji spomin in podoba "drugega" v (popularnih) interpretacijah I. svetovne vojne. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, zv. 3). Dunaj = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 13-26. [COBISS.SI-ID 31389997]

38. LUTHAR, Oto, LUTHAR, Breda. Von der Ideologie zur Mytologie? : Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien. V: FLIERL, Thomas (ur.), MÜLLER, Elfriede (ur.). Osteuropa - Schlachtfeld der Erinnerungen. Berlin: Karl Dietz Verlag, 2010, str. 105-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 31305261]

39. LUTHAR, Oto, RADONIĆ, Ljiljana. Demokratisierung oder erneute Monopolisierung? Geschichte und Erinnerungspolitik im post-sozialistischen Slowenien und Kroatien. V: KONRAD, Helmut (ur.), BENEDIK, Stefan (ur.). Mapping contemporary history II : 25 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, cop. 2010, str. 341-357. [COBISS.SI-ID 32089133]

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Mesto kot literarni lik v treh sodobnih slovenskih romanih. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 173-178. [COBISS.SI-ID 1673979]

41. MIHURKO PONIŽ, Katja. Upodobitve materinstva v liriki Ljubke Šorli in njenih sodobnic. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 140-153. [COBISS.SI-ID 14648370]

42. PETROVIĆ, Tanja. Nostalgia for the JNA? : remembering the army in the former Yugoslavia. V: TODOROVA, Marija Nikolaeva (ur.), GILLE, Zsuzsa (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, cop. 2010, str. 61-81. [COBISS.SI-ID 31790637]

43. PETROVIĆ, Tanja. Officers without an army : memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia : the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010, str. 93-118. [COBISS.SI-ID 31603501]

44. PETROVIĆ, Tanja. "When we were Europe" : socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. V: TODOROVA, Marija Nikolaeva (ur.). Remembering communism : genres of representation. New York: Social Science Research Council, 2010, str. 127-153. [COBISS.SI-ID 31280429]

45. TOROŠ, Ana. Podoba tujega v pesništvu Ljubke Šorli. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 154-163. [COBISS.SI-ID 14648882]

46. ŽAUCER, Rok. The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external slavic prefixes. V: SMIRNOVA, Anastasia (ur.), MIHALIČEK, Vedrana (ur.), RESSUE, Lauren (ur.). Formal studies in Slavic linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars, cop. 2010, str. 54-102. [COBISS.SI-ID 1411835]


1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

47. LUTHAR, Oto. Prekmurska hiša. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 135-138. [COBISS.SI-ID 32009773]

48. LUTHAR, Oto, RATEJ, Mateja. Murska Sobota. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 38-40. [COBISS.SI-ID 32002861]


1.19 Review, book review, critique

49. BANDELJ, David. Antologija z jasnim ciljem. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 460-461. [COBISS.SI-ID 1686779]

50. JAN, Zoltan. Slovnični priročnik za Italijane. Primorska srečanja, 2008, leto 32, št. 322/323, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 14731314]

51. JAN, Zoltan. Slovnični priročnik za Italijane. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 373-376. [COBISS.SI-ID 14675762]

52. MIHURKO PONIŽ, Katja. Da bi bil krog sklenjen. Apokalipsa, 2010, št. 136/138, str. 462-466. [COBISS.SI-ID 1405179]

53. MIHURKO PONIŽ, Katja. Ljubka Šorli (1910-1993). V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 464-465. [COBISS.SI-ID 1602811]

54. MIHURKO PONIŽ, Katja. Obogatitev lastnega obzorja. Apokalipsa, 2010, št. 136/138, str. 451-456. [COBISS.SI-ID 1405435]


1.20 Preface, afterword

55. LUTHAR, Oto. Namesto uvoda : strah pred nostalgijo. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 32002093]

56. LUTHAR, Oto. Plemeniti samohodec = The nobility of the lone rider. V: KANDRIČ KOVAL, Irena. Stanko Čurin : legenda slovenskega vinogradništva in vinarstva = a legend of Slovenian viticulture and wine-making. Ormož [i. e.] Velenje: Pozoj, 2010, str. 115-117, ilustr. [COBISS.SI-ID 31153453]


1.21 Polemic, discussion

57. LUTHAR, Oto. Med navdušenjem in zavistjo : (Nova) Britanska knjižnica in (Novi) NUK : sladkogrenka primerjava. Šol. razgl., 19. mar. 2010, letn. 61, št. 6, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 31154221]

58. LUTHAR, Oto. Slovenija ne more večno ostati zgolj zasledovalka razvitih držav : pogovor dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU in predsednik Kosrisa. Delo (Ljubl.), 3. jun. 2010, leto 52, št. 126, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 31358765]


1.22 Interview

59. BANDELJ, David. Na Goriškem edinstvena glasbena osebnost. Novi glas, 22. jul. 2010, leto 15, št. 27, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 14615346]

60. JAN, Zoltan. "Resnične pohvale kolegov so več vredne kot katera koli listina". Primorski dnev., 28. okt. 2010, leto 66, št. 255, str. 17, portret. [COBISS.SI-ID 14693938]

61. MIHURKO PONIŽ, Katja. Dolgo stoletje "milih sester rodoljubk". Delo (Ljubl.), 23. sep. 2010, leto 52, št. 221, str. 16. [COBISS.SI-ID 1603067]


1.23 Artistic component part

62. BANDELJ, David. Čez vzpetino. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 30. [COBISS.SI-ID 1727483]

63. BANDELJ, David. Možni začetek. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 28. [COBISS.SI-ID 1726459]

64. BANDELJ, David. Na pomolu. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 29. [COBISS.SI-ID 1727227]

65. BANDELJ, David. Pred oknom. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 29. [COBISS.SI-ID 1726971]

66. BANDELJ, David. Sestop. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 28. [COBISS.SI-ID 1726715]

67. BANDELJ, David. Trenutki za spomin. Rev. SRP. [Tiskana izd.], feb. 2010, letn. 18, št. 95/96, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 1346043]


1.25 Other articles or component parts

68. BANDELJ, David. Stanko Jericijo : (1928-2007). Cerkveni glasb., 2010, letn. 103, št. 4, str. 18. [COBISS.SI-ID 1604603]

69. BANDELJ, David. Stanko Jericijo, Stabat Mater za soliste, zbor in orgle (zgoščenka), Gorica 2008. Cerkveni glasb., 2010, letn. 103, št. 4, str. 18. [COBISS.SI-ID 1604859]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

70. KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIŽ, Katja. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213 ; 229). Maribor: Litera; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005-<2010>. Zv.<1-2>. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-228-3. [COBISS.SI-ID 54781185]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

71. LUTHAR, Oto. Von der Ideologie zur Mytologie? : Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien : [vabljeno predavanje na Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftlischen fakultät, Dunaj (Avstrija), 1.jun.2010]. Wien, 2010. [COBISS.SI-ID 31390509]

72. MIHURKO PONIŽ, Katja. The image of the female reader in the Slovenian press and literature of the 19th century : lecture at University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 30. March 2010. Łódź: University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 30. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 1443835]

73. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenian poetic drama and Strniša's play Žabe : lecture at University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 1. April 2010. Łódź: University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 1. apr. 2010. [COBISS.SI-ID 1444091]

74. TOROŠ, Ana. Trst v slovenski književnosti : predavanje v Narodnem domu v Trstu. Trst: Narodni dom, 19. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1472507]


3.15 Unpublished conference contribution

75. BANDELJ, David. Mesto Bogomirja Magajne v slovenski književnosti : predstavljeno na Simpoziju o Bogomirju Magajni z naslovom Odmev korakov, 26. marca 2010 v Knjižnici Divača. Divača: Knjižnica, 2010. [COBISS.SI-ID 1439227]

76. BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Alenke Rebula "V naročju" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 1. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515515]

77. BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Ane Pepelnik "Utrip oranžnih luči na semaforjih" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 2. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515003]

78. BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Stanke Hrastelj "Gospod, nekaj imamo za vas" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 3. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515259]

79. LUTHAR, Oto. Forgetting does (not) hurt : Slovenian national identity and traumatic memory : [predavanje na "42nd Annual Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies", Westin Bonaventure, Los Angeles, California (ZDA), 19.nov.2010]. Los Angeles, 2010. [COBISS.SI-ID 32001837]

80. LUTHAR, Oto. Languages of desire : intercultural practices versus national loyalties in the peripheral multiethnic society of Central Europe at the beginning of twentieth century : [predavanje na konferenci "A Habsburg Birodalom népeinek kulturális integrációja", Petõfi Irodalmi Múzeum, Budimpešta (Madžarska), 4.jun.2010]. Budapest, 2010. [COBISS.SI-ID 31390765]

81. MIHURKO PONIŽ, Katja. The depicitions of motherhood in the writings of Zofka Kveder and German literary women in the 19th century : presented at the ISCH 2010 Conference "Cultural histories: close readings, critical syntheses". Turku: University of Turku, maj 2010. [COBISS.SI-ID 1515771]

82. MIHURKO PONIŽ, Katja. The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnogra : presented at the conference Women telling nations, Complutense University of Madrid (Spain), November 11th to 13th, 2010. Madrid, Nov. 2010. [COBISS.SI-ID 1673723]

83. MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Rezeption deutscher Erzählerinnen im slowenischen Kulturleben des 19. Jahrhunderts : der Beitrag an Internationales Kolloquium Wege aus der Merginalisierung, Geschlecht und Erzählweise in deutschsprasprachigen Romanen von Frauen 1780-1914. Nancy: Goethe Institut, 24. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 1499387]

84. PETROVIĆ, Tanja. Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti : (re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Tito: viđenja i tumačenja", Arhiv Jugoslavije, 7.-9.V.2010]. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 31282989]

85. PETROVIĆ, Tanja. Political dimension of post socialist memory practices : 'garage choirs' in former Yugoslavia : [predavanje na 42. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, Westin Bonaventure, 18.-21.XI.2010]. Los Angeles, 2010. [COBISS.SI-ID 31991341]


3.16 Unpublished invited conference lecture

86. LUTHAR, Oto. Voices from the different war : beyond the western (everyday) history of the Great War : [predavanje na posvetovanju "Changing Memory of the Great War", Mala dvorana, ZRC SAZU, Ljubljana 20.okt.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31914029]

87. PETROVIĆ, Tanja. European historical legacies and Balkan studies : a survey of the last decade's developments : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Area Studies in a Globalizing World", Karl-Franzens-University of Graz, 11.-12.VI.2010]. Graz, 2010. [COBISS.SI-ID 31406381]

88. PETROVIĆ, Tanja. From performative to political : "Garage choirs" in the former Yugoslavia : [predavanje na 10. mednarodnem posvetovanju Oddelka za muzikologijo Fakultete za glasbo, Univ. Beograd "Between Nostalgia, Utopia, Realities", Zadužbina Ilije M. Kolarca, 17.IV.2010]. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 31253805]

89. PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav worlds : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Political Mythologies, Reconciliations, and the Uncertain Future in the former Yugoslavia", Univ. of Alberta, Faculty of Arts Boardroom, Humanities Centre, 1.-2.X.2010]. Edmonton, 2010. [COBISS.SI-ID 31790893]

90. PETROVIĆ, Tanja. Workers in socialist Yugoslavia as subjects of ideology and politics : [predavanje na posvetovanju "Rethinking Late Socialism: Socio-Cultural Change and Political Legitimacy in Eastern Europe since the 1960s", Institute of History, 23.-25.VI.2010]. Sarajevo, 2010. [COBISS.SI-ID 31604525]

91. TOROŠ, Ana. Kažipot po Gradnikovi prevajalski poti : Gradnikovi večeri, Dobrovo, 19.-21. november 2010. Dobrovo, 21. 11. 2010. [COBISS.SI-ID 1682427]


3.25 Other performed works

92. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MLEKUŽ, Jernej, MIHURKO PONIŽ, Katja. Go girls! : when Slovenian women left home. Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 : [predavanje in predstavitev knjig, grad Kromberk, 18.V.2010]. Nova Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 31617325]

93. LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia : [predstavitev knjige na: Institut für Geschichte, Gradec s sodelovanjem Slovenskega znanstvenega inštituta, Dunaj (Avstrija), 22.jan.2010]. Graz, 2010. [COBISS.SI-ID 30951981]

94. MIHURKO PONIŽ, Katja. Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 : predstavitev knjige v Goriškem muzeju. Kromberk: Goriški muzej, 11. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1499643]