Gospodar objektov (m/ž)

Date of publication: 7. 7. 2022
Jobs external

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto gospodarja objektov.
Rok za prijavo do: 5. 8. 2022

Od kandidatov pričakujemo:

 • najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
 • sposobnost samostojnega dela,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1,
 • 10 let izkušenj na področju vzdrževanja in/ali gradnje velikih objektov in/ali strojnih in elektro instalacij.

Vaše naloge bodo:

 • vodenje službe za vzdrževanja,
 • izdelava terminskega plana vzdrževanja vseh objektov v lasti in upravljanju Univerze,
 • oblikovanje tehničnih zahtev za razpise za nakup potrošnega materiala za potrebe vzdrževanja,
 • oblikovanje tehničnih zahtev za razpise za izbiro izvajalcev vzdrževalnih del,
 • komunikacija z izvajalci večjih in zahtevnejših vzdrževalnih del,
 • izbira in naročanje zunanjih izvajalcev vzdrževalnih del in služb povezanih z varstvom pri delu,
 • izbira in naročanje izvajalcev nadzora nad izvajanjem večjih in zahtevnejših vzdrževalnih del,
 • skrb za skladnost objektov in opreme s predpisi povezanimi z varstvom pri delu,
 • odzivanje na urgentne pozive služb javne varnosti,
 • sprotno odpravljanje poškodb na infrastrukturi,
 • sprotno odpravljanje napak v delovanju strojnih instalacij,
 • skrb za osnovna sredstva potrebna za vzdrževalna dela,
 • ostala vzdrževalna in druga dela.

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas enega leta in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Predviden začetek dela je po dogovoru.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis z natančnim opisom delovnih izkušenj,
 • dokazila o izobrazbi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Attachments

Contact

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si