Tristan

Gottfried von Straßburg
Translated by: Simon Širca
ISBN: 978–961–7025–20–0
Price: 26.00 €
I want to order

Legenda o Tristanu in Izoldi, zgodba o neobvladljivi strasti med nesojenima zaljubljencema, o navzkrižju njune zakonolomne ljubezni z družbenimi normami in o njuni tragični smrti, že vse od zgodnjega srednjega veka prenika v vse tokove evropskega umetnostnega izročila. Richard Wagner je s svojo glasbeno dramo Tristan in Izolda dosegel enega od vrhuncev človeške kulture v glasbi, na srednjeveški književni Parnas pa poleg Wolframovega Parzivala (Založba UNG, 2019) nesporno sodi tudi Gottfriedov Tristan s svojim večnim motivom sožitja radosti in trpljenja, ljubezni in smrti. Knjiga prinaša živahen, tekoč prozni prevod izvirne pesnitve v 19548 verzih, ki priča o Gottfriedovem odličnem poznavanju retorike, glasbe, lovskih tehnik, teologije in prava; vse to je nevsiljivo umeščeno v okvir usodnega ljubezenskega trikotnika, vprašanja zakonske stanovitnosti in podložnikove zvestobe vladarju, ter je podano z razgibano in dinamično pripovedjo z večno aktualnim sporočilom. Knjiga ima 352 strani, več kot 600 opomb pod črto in 33 ilustracij iz srednjeveških rokopisov.

Tristan