Škrabčevi dnevi 9. Zbornik prispevkov s simpozija 2015

Franc Marušič, Petra Mišmaš in Rok Žaucer (eds.)
ISBN: 978-961-6311-95-3 (pdf)

Zbornik Škrabčevi dnevi 9 prinaša članke, ki so nastali na podlagi predstavitev na jezikoslovnem simpoziju Škrabčevi dnevi 9. Simpozij sta 11. decembra 2015 v Novi Gorici organizirali Univerza v Novi Gorici in Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Gre že za tretji zbornik prispevkov s prenovljenih Škrabčevih dnevov, ki ga je izdala Založba Univerze v Novi Gorici, v njem pa je zbranih 9 člankov, med temi 8 člankov na osnovi rednih predavanj in članek, ki je nastal na podlagi vabljenega predavanja. Prispevki odražajo tematsko usmeritev srečanja, tj. jezikoslovje v nezožanem pomenu, brez navezave na posamezno podpodročje, problem, preučevani jezik, pristop ali metodologijo.

Škrabčevi dnevi 9. Zbornik prispevkov s simpozija 2015