Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami

Juš Kocijan
ISBN: 978-961-6311-92-2 (pdf)

Knjigo Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in nekaterimi sorodnimi metodami je mogoče uporabljati kot učbenik za področje, ki ga obravnava, ali kot uvodna strokovna literatura, ki je lahko odskočna deska za strokovno bolj poglobljeno literaturo s tega področja.
Namenjena je študentom, predvsem podiplomske ravni, ki imajo zadosti predznanja o dinamičnih sistemih, in strokovnjakom z ustreznim predznanjem za samoizobraževanje in seznanjanje z opisanimi koncepti in pogledi na njih.
Knjiga ni pripravljena kot podroben teoretično zasnovan opis področja, marveč je pregled področja identifikacije dinamičnih sistemov z nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami z vidika teorije dinamičnih sistemov in predvsem njene uporabe. Delo naj bi bralca seznanilo s stališčem o tej problematiki, ki jo različne stroke, čeprav sorodne, obravnavajo zelo različno.

Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami