Škrabčevi dnevi 8. Zbornik prispevkov s simpozija 2013

Danila Zuljan Kumar in Helena Dobrovoljc (eds.)
ISBN: 978-961-6311-90-8 (pdf)

V zborniku Škrabčevi dnevi 8 so objavljeni prispevki, predstavljeni na simpoziju Škrabčevi dnevi 8, ki sta ga organizirali Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti 18. oktobra 2013 na Univerzi v Novi Gorici.
Zbornik začenja uvodna beseda prof. dr. Zoltana Jana, enega od pobudnikov Škrabčevih dnevov. Sledi mu predavanje prof. dr. Marka Snoja, nagrajenca Ustanove patra Stanislava Škrabca za leto 2013. Jedrni del zbornika sestavlja trinajst prispevkov z različnimi tematikami, od zgodovine jezika, primerjalnega in teoretičnega jezikoslovja, preko slovenske dialektologije, terminologije, leksikografije do kulturoloških študij in stilistike.
Zbornik sta uredili doc. dr. Danila Zuljan Kumar in doc. dr. Helena Dobrovoljc, posvečen pa je spominu na akad. Jožeta Toporišiča (1926–2014), očeta Škrabčevih dnevov.

Škrabčevi dnevi 8. Zbornik prispevkov s simpozija 2013