Angleščina za dodiplomske študente vinarstva in vinogradništva

Veronika Piccinini
ISBN: 978-961-6311-74-8
Price: 13.00 €
I want to order

Publikacija zajema zbirko učnih materialov, ki se uporabljajo pri vajah iz angleškega jezika na dodiplomskem študijskem programu Vinogradinštvo in vinarstvo Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Prek izbranih vsebin študentje pridobivajo in utrjujejo svoje znanje tako splošne kot tudi tehnične angleščine, povezane z omenjenim študijskim področjem. Večina vaj se navezuje na slovnico, dopolnjujejo pa jih naloge, ki razvijajo študentove sposobnosti pisanja funkcijskih zvrsti besedil. Veliko vaj je zasnovanih na podlagi sodobnih avtentičnih strokovnih besedil, ki so v nekaterih primerih prirejena ciljni skupini uporabnikov. Publikacija ne vključuje končnega razdelka z rešitvami vaj, in sicer z namenom, da se med neposrednim delom s študenti preveri ustreznost vseh možnih odgovorov oz. alternativnih rešitev, upoštevajoč sobesedilo, register, pregmatiko in ostale okoliščine, v katerih je posamezna beseda oz. struktura uporabljena.

Angleščina za dodiplomske študente vinarstva in vinogradništva