Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja

Ana Toroš
ISBN: 978-961-6311-67-0
Price: 30.00 €
Sejemska cena: 10,00 €
I want to order

Delo Ane Toroš je izviren prispevek k temeljitejšem poznavanju in razumevanju slovenske in italijanske poezije o Trstu prve polovice 20. stoletja, predvsem njunih motivnih in idejnih stičišč ter razhajanj. Pregled arhivskih virov je izčrpen, znanstvena analiza je teoretsko in metodološko ustrezna, dobrodošla je predvsem uporaba imagološke teorije in terminologije, ki jo avtorica vpeljuje v znanstveni diskurz o tržaški poeziji.
Monografija je izpopolnjena, razširjena in posebej za knjižno objavo prirejena inačica raziskave, ki jo je avtorica opravila v okviru Katedre za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kot dobitnica mednarodne raziskovalne univerzitetne štipendije v akademskem letu 2009/2010. Delo, ki ga odlikujeta znanstveno skrupulozna obravnava korpusnega gradiva in dosleden metodološki pristop, jemlje pod analitično lupo doslej malo preučevano poglavje literarne italoslovenistike. Zaradi svoje znanstvene utemeljenosti, vsebinske pronicljivosti, metodološke doslednosti in jezikovne ustreznosti je monografija torej vredna podpore in natisa, saj bo slovenskim strokovnim, a tudi manj posvečenim bralcem predočila skozi vzporedno analizo slovenskih in italijanskih pesniških besedil ali utrinkov dražljiv portret multikulturne polpreteklosti tržaškega koščka skupne evropske zemlje.

Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja