Kemijsko računanje: zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov

Urh Černigoj in Mojca Bavcon Kralj
ISBN: 978-961-6311-63-2
Price: 14.00 €
I want to order

Zbrane naloge iz kemijskega računanja omogočajo hiter in učinkovit način učenja in s tem enostaven prehod iz srednješolske kemije k bolj zahtevnim oblikam kemijskega računanja, ki ga srečujemo na visokošolskih programih in kasneje v praksi. Naloge so razdeljene na sedem zaključenih poglavij. V vsakem poglavju si sledijo najprej enostavne, nato težje naloge rešene s celotnimi postopki reševanja. Na koncu vsakega poglavja so zbrane rešene naloge, ki služijo utrjevanju znanja. Pri vsaki uvedbi novega tipa naloge je sproti razloženo tudi teoretično ozadje snovi, ki se nanaša na obravnavano tematiko. Pri tem je razlaga karseda preprosta, a ostaja kljub temu na obravnavanem zahtevnostnem nivoju, tako da se čim bolj približa tudi študentu, ki mu kemija predstavlja zelo zahteven in abstrakten predmet. Prednost zbirke nalog je, da imajo tudi težje naloge poleg rešitev opisane celotne postopke reševanja. Z vpogledom v celotne postopke reševanja je omogočen lažji miselni prehod od enostavnih k bolj zahtevnim nalogam, kjer morajo med sabo preplesti različne osnovne kemijske pojme. Študent z reševanjem tako postopno napreduje in utrjuje znanje, ter na koncu poglavja doseže zahtevan nivo znanja. Zelo poučni so tudi razdelki tipa 'Ali ste vedeli?’, v katerih so podani primeri uporabe nekaterih spojin ali postopkov v vsakodnevnem življenju. S tem dajejo študentu širšo predstavo o tem, kaj vse kemija obsega, kje vse je prisotna in kje vse v naravi ali pri človekovem delu jo lahko srečamo.

Kemijsko računanje: zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov