Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost

Željko Oset
ISBN: 978-961-7025-14-9
Price: 20.00 €
I want to order

V monografiji Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost so prikazane okoliščine – in posamezniki (Danilo Zavrtanik, Boštjan Žekš in Mladen Franko), ki so se odločili za intervencijo v slovenski akademski prostor po sprejemu Zakona o visokem šolstvu – pomembne za razumevanje nastanka Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Politehnike Nova Gorici (1998) in Univerze v Novi Gorici (2006). Osrednji del prikazuje razvoj institucije, z ustanavljanjem novih organizacijskih enot, s tem širitve ponudbe študijskih programov, poglabljanje notranje organiziranosti ter prizadevanje za odličnost, torej nastanek vrhunske in v mednarodno akademsko okolje vpete raziskovalne univerze.

Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost