Škrabčevi dnevi 12. Zbornik prispevkov s simpozija 2021

Danila Zuljan Kumar in Helena Dobrovoljc (eds.)
ISBN: 978-961-7025-27-9 (PDF)

V zborniku Škrabčevi dnevi 12 je zbranih devet recenziranih jezikoslovnih prispevkov, predstavljenih na simpoziju Škrabčevi dnevi 12, ki se je odvil 8. oktobra 2021 v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico. Zbornik odraža osnovno vodilo simpozija Škrabčevi dnevi, tj. odprtost za jezikoslovje v najširšem pomenu besede (ne glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, metodologijo ali pristop). Tako se članki dotikajo morfologije, skladnje, glasoslovja, dialektologije, etimologije, normativistike in sociolingvistike, pri čemer se avtorji osredotočajo zlasti na slovenski jezik, ki ga obravnavajo z vidika različnih teoretičnih pristopov.

Škrabčevi dnevi 12. Zbornik prispevkov s simpozija 2021