Škrabčevi dnevi 11. Zbornik prispevkov s simpozija 2019

Franc Marušič, Petra Mišmaš in Rok Žaucer (eds.)
ISBN: 978-961-7025-17-0

V zborniku Škrabčevi dnevi 11 je zbranih dvanajst recenziranih jezikoslovnih prispevkov, med katerimi so tudi trije študentski in en strokovni prispevek, predstavljenih na simpoziju Škrabčevi dnevi 11, ki se je odvil 15. novembra 2019 na Univerzi v Novi Gorici. Zbornik odraža osnovno vodilo simpozija Škrabčevi dnevi, tj. odprtost za jezikoslovje v najširšem pomenu besede (ne glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, metodologijo ali pristop). Tako se članki, ki so razvrščeni med znanstvene, študentske in strokovne prispevke, dotikajo dialektologije, etimologije, normativistike, morfologije, glasoslovja in usvajanja jezika, pri čemer se avtorji osredotočajo zlasti na slovenski jezik, ki ga obravnavajo z vidika različnih teoretičnih pristopov.

Škrabčevi dnevi 11. Zbornik prispevkov s simpozija 2019