Kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem

Ivana Zajc
ISBN: 978-961-7025-25-5
Price: 19.00 €
I want to order

Knjiga odgovarja na vprašanje, katere so temeljne sestavine literarne zmožnosti, koncepta, ki določa pouk književnosti in širše načrtovanje družbenega delovanja literature. Na podlagi izvirne sinteze sestavin te zmožnosti znanstvena monografija kritično pretrese dokument Evropski literarni okvir, ki opisuje razvoj literarne zmožnosti v sekundarnem izobraževanju v Evropi. Avtorica med drugim ugotavlja, da okvir za branje predlaga le prozna oz. pripovedna literarna dela, kar se ne sklada z vlogo, ki jo ima v slovenskem prostoru poezija. Nadalje knjiga predstavlja izsledke obsežne anketne raziskave gimnazijskih profesorjev slovenščine in mapira njihovo razumevanje literarnega sistema. Na podlagi primerjalne analize enajstih različnih modelov eseja na maturi avtorica predlaga možne modifikacije slovenskega maturitetnega eseja pri slovenščini. Delo strokovnim bralcem ponuja tudi napotke tako za izvedbo pouka književnosti kot tudi zamisli za oblikovanje esejskih nalog.

Kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem