Parzival

Wolfram von Eschenbach
Translated by: Simon Širca
ISBN: 978-961-7025-09-5
Price: 34.00 €
I want to order

Italijanska in z njo evropska srednjeveška literatura sta svoj vrhunec dosegli z Dantejevo Božansko komedijo, na nemškem govornem področju pa primat nedvomno pripada Wolframovemu Parzivalu, napisanemu med letoma 1210 in 1220 v srednjevisokonemškem jeziku.
V tem dvorsko-viteškem epu oziroma romanu v verzih, ki ga slovenskim bralcem predstavljamo v proznem prevodu, marsikdo vidi drugo najpomembnejše evropsko srednjeveško literarno besedilo za Dantejevo mojstrovino. Parzival v izvirniku obsega 24.810 paroma rimanih verzov, saj je bil prvotno namenjen glasni recitaciji pred občinstvom, a zlasti v prozni inačici besedila nemara še hitreje pridemo do spoznanja o Wolframovih izjemnih pripovednih spretnostih. Knjiga prinaša živahen, tekoče berljiv prevod, ki je pomensko karseda zvest izvirniku, obenem pa je obarvan tako, da pred bralčevimi očmi vstane nadvse mikavna podoba nemškega visokega srednjega veka. Knjiga ima 432 strani, več kot 1500 opomb pod črto in 61 ilustracij iz srednjeveških rokopisov.

Parzival