Contract law and law of intellectual property

Objectives and competences

The primary goal of this course is to teach students with legal resources – national and european, mutual relationship between legal resources, with basis conditions of contracting, effects of contracts and expiration of an obligation. Students learn in detail with the individual, in practice, the most common types of contracts, as well as acquire general knowledge in the field of industrial property and copyright law. In the field of labor law and company law they acquire the basic skills related to the employment contract and the characteristics of individual companies and insolvency procedures.

In the context of an ongoing lecture and exercises in which students become acquainted with practical examples of this.

Students gain a knowledge of the basics of the following competencies:
- fundation of jurisprudence
- fundamental principles and basis of the obligational relationships
- regulation of the most common types of contracts in practice
- law of intellectual property
- fundamental characteristics of the individual companies and particularities of obligation law in the insolvency procedure
- regulation of the employment relationship

Prerequisites

Required prerequisit general knowledge acquired in the context of secondary education.

Content

• Presentation of the course and teaching aids
• Instructions for the study
• Presentation of study obligations

Basic legal concepts, legal resources and mutual relationship between legal resources

• Law of the European union
• Fundamental principles of the obligational relationships
• Formation of the obligation
• Consolidation and insurance of obligations
• The effects of the contract
• Liability for damages
• Expiration of an obligation
• Invalid contracts
• Special features of the individual types of obligations
• Business contract – general
• Contracts
• contract of sale
• lease contract
• leasing contract
• contract for work and contract for services
• building contract
• insurance contract
• Rights of intellectual property with basis of the law of intellectual property
• License agreement
• Copyright agreement
• Contract of employment with fundation of the labour law
• Fundation of the corporate law – fundamental characteristics of the individual companies and particularities of obligation law in the insolvency procedure

Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:
Students become familiar with the fundamental concepts of law, first of all, legal resources and their mutual relationship.
Address the individual sets under the programme with an emphasis on the use of legal norms in practice, the management of General knowledge of the mode and proceed istitutov the practical matter of legal topics from study programme.

Readings

Basic:

 • Pravo intelektualne lastnine/Repas, Martina ; Ovčak Kos, Maja ; Zirnstein, Elizabeta. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2023 Catalogue

Additional:

 • Obligacijski zakonik (OZ) E-version
 • Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili dr. Damjana Možina, GV Založba, Ljubljana 2013
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) E-version
 • Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela z uvodnimi pojasnili, GV Založba, Ljubljana 2013
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD -1) E-version
 • Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili, GV založba 2012
 • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) E-version
 • Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV Založba 2013
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) E-version
 • Cepec, Jaka; Mitja Kovač: Poslovno pravo, GV založba Ljubljana, 2018.
 • materials in the e-classroom
 • Ovčak Kos, Maja: Praktikum za gospodarsko pravo, MFDPŠ, Celje 2017.
 • Selected articles distributed during lectures.
 • Korže, Branko: Pravo družb in poslovno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2019.
 • Pretnar, Bojan: Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije, GV Založba, Ljubljana 2020

Assessment

• Written test • Presentation of examples from case-law in relation to the issue or a particular legal Institute Assessment of competences: • with written examination assessed knowledge of the fundamental basis of the obligational relationships, regulation of the contracts , fundamental of the law of intellectual property, regulation of the employment, fundamental characteristics of the individual companies • By the exercises in the e-classroom is estimated autonomy of processing threads and the ability to link topics autonomy with the theory.

Lecturer's references

Dr. Maja Ovčak Kos, Associate Professor for civil and Commercial law, has in 2003 graduated cum laude at the Faculty of Law, University of Ljubljana. In 2008 she finished post-graduate master's studies in civil and commercial law at the Faculty of Law, University of Ljubljana. In 2013 she received a PhD at the same faculty with the doctoral thesis Freedom of Contract and its Limitations in Copyright Law. She is the author of multiple expert legal studies, e.g. The Legal Analysis of the key Decisions of Slovenian Courts Relating to the Enforcement of Intellectual Property Right (Slovenian Intellectual Property Office), etc. Since 2017 she has been filling the position of an attorney at Zakonjšek Legal Firm Ltd, Mala ulica 5, Ljubljana, where she mostly deals with intellectual property law, civil law (law of torts, media law etc.) and commercial law. In March 2017 she was given the title of Lawyer-expert in Civil and Commercial Law by the Bar Association of Slovenia.

Selected bibliography

• OVČAK KOS, Maja, LESJAK, Benjamin. Načelo najmanjšega obsega podatkov pri izobraževanju na daljavo med epidemijo COVID-19. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2020, [Št.] 87/88, str. 113-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 53885699]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, ZAKONJŠEK, Jasna. Družbena omrežja, mediji in pravica do izbrisa. Pravni letopis ... : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ISSN 1855-5861, 2020, str. 219-240, 334-335. [COBISS.SI-ID 45715459]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja. The right to be forgotten and the media. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], Dec. 2019, vol. 11, no. 2, str. 195-212. https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/222. [COBISS.SI-ID 40364037], [WoS do 29. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 5/6, str. 327-350, 423-424. [COBISS.SI-ID 15022417]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 7, št. 1, str. 19-37. [COBISS.SI-ID 286251520], [WoS do 17. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• MEŽNAR, Špela, OVČAK KOS, Maja. Varstvo avtorske pravice v novejši slovenski sodni praksi. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 7, št. 1, str. 85-101. [COBISS.SI-ID 286254080], [WoS do 17. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Dovoljenost revizije z vidika vrednostnega kriterija : civilnopravni spori. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, ISSN 1408-9440, poletje 2015, leto 17, št. 3, str. 11-22, 83, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 14421585]
kategorija: 1NK (S); tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Nekatera vprašanja v zvezi z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2014, letn. 69, št. 11/12, str. 703-732, 871-872. [COBISS.SI-ID 14138961]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja. Varstvo avtorja pri sklepanju in izvrševanju avtorskih pogodb - de lege ferenda = Protecting the author in concluding and performing copyright contracts - de lege ferenda. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], dec. 2013, letn. 5, št. 2, str. 179-197. [COBISS.SI-ID 1477345]
• OVČAK KOS, Maja, TACOL, Tilen. Geografski učinki varstva znamke skupnosti. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2012, 38, [št.] 5, str. 894-909. [COBISS.SI-ID 1352929]
• Ovčak Kos, M.: Pogodbena svoboda v avtorskem pravu, znastvena monografija, IUS Software, GV založba, Ljubljana 2015 [COBISS.SI-ID277740800]; recenzenta: prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Matjaž Tratnik
• Mediacija v teoriji in praksi (v soavtorstvu z N. Betetto, G. Ristin et al.). Ljubljana, Društvo mediatorjev Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 257212672]
• Ovčak Kos, M.: Praktikum za (uvod) v gospodarsko pravo, MFDPŠ, Celje 2017. [COBISS.SI-ID 288252160]
• Predlog bele knjige o mediaciji (v soavtorstvu z N. Betetto, G. Ristin et al.), strokovna monografija. Ljubljana, Društvo mediatorjev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 37012834]
• Zbirka odločb 2008/2009, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, A. Jelenc Puklavec, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2009; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 158/2008, II Ips 272/2007, II ips 738/2006, II Ips 622/2006, II Ips 99/2006, II Ips 737/2005, II Ips 342/2008, II Ips 966/2008, II Ips 1018/2007.
• Zbirka odločb 2009/2010, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, A. Jelenc Puklavec, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2010; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 595/2009, II Ips 919/2007, II Ips 1219/2008, II Ips 1081/2008, II Ips 291/2008, II Ips 141/2007.
• Zbirka odločb 2010/2011, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, A. Jelenc Puklavec, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2011; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 407/2009, II Ips 95/2010.
• Zbirka odločb 2011/2012, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, V. Horvat, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2012; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 767/2008, II Ips 539/2008, II Ips 256/2009, II Ips 59/2011.
• Zbirka odločb 2012/2013, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, V. Horvat, N. Rihar, Ius Software, GV Založba, Ljubljana 2014; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 91/2010, II Ips 33/2011, II Ips 425/2011, II Ips 475/2008.
• Tožba zaradi kršitve patenta, zbornik Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, Aletheia, februar 2017, Ljubljana.
• Civilnopravna odgovornost zdravnikov, zbornik predavanj Civilnopravna odgovornost zdravnikov, zavarovanje odgovornosti v zdravstvu in etika zdravniškega poklica. Aletheia, februar 2017, Ljubljana.
• Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Letn. 71, št. 5/6 (2016), str. 327-350, 423-424. [COBISS.SI-ID 15022417]
• Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Letn. 71, št. 5/6 (2016), str. 327-350, 423-424. [COBISS.SI-ID 15022417]
• Nekatera vprašanja v zvezi z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja (v soavtorstvu), Pravnik, letn. 69, št. 11/12 (2014), str. 703-732, 871-872. [COBISS.SI-ID14138961]
• Dovoljenost revizije z vidika vrednostnega kriterija : civilnopravni spori, Odvetnik, Leto 17, št. 3 (poletje 2015), str. 11-22, 83. [COBISS.SI-ID 14421585]
• Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS, Lexonomica, revija za pravo in ekonomijo, let. 7, št. 1 (2015), Letn. 7, št. 1 (jun. 2015), str. 19-37. [COBISS.SI-ID 286251520]
• Varstvo avtorske pravice v novejši sodni praksi, Lexonomica, revija za pravo in ekonomijo, let. 7, št. 1 (2015) Lexonomica, Vol. 7, No. 1 (2015), str. 85-101, junij 2015.
• Varstvo avtorja pri sklepanju in izvrševanju avtorskih pogodb - de lege ferenda. Lexonomica, revija za pravo in ekonomijo, let. 5, št. 2 (2013), str. 179-197. [COBISS.SI-ID 1477345]
• Pravna ocena stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v RS (soavt. z Mežnar Špelco), raziskovalno poročilo, Celje, s. n. 2015. [COBISS.SI-ID 1684961]Bistveno je načelo zaupnosti. Pravna praksa, št. 43 (2007), str. 39. [COBISS.SI-ID 1091041]
• Pravna svetovalnica. Pravna praksa, št. 33/34 (2002), str. 42-43. [COBISS.SI-ID 5096273]