Slovene Literature I

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Objectives and competences

The aim of this course is to make students acquainted with the basic concepts used in literary history and particularly in relation to Slovene literature. Students will make an in-depth and diversified study of the literary opus of selected authors; the emphasis is on the placement of these works in the contemporary world of literature and on the identification of the ways in which these works later become integrated into a wider literary environment.

Prerequisites

Not required.

Content

In this course we survey older Slovene literature, from its beginning in medieval times, through the Reformation, Counter-Reformation and the Enlightenment to the beginning of Romanticism. The focus is on the most important literary periods and the most representative authors, who are then put into a wider context of contemporary developments within other European literatures.

Readings

 • Brižinski spomeniki. Elektronska znanstvenokritična izdaja, ZRC SAZU, 2007. E-version
 • Starejša slovenska nabožna književnost (izbor Igor Grdina). Zbirka Klasje, DZS 1997. Catalogue
 • Valvasor in sodobniki (ur. Jože Pogačnik). Zbirka Naša beseda, Mladinska knjiga. Catalogue
 • Cvetnik slovenske vezane besede 1 in 2 (ur. Alfonz Gspan). Slovenska matica 1978, 1979. Catalogue
 • Slovenski protestantski pisci (ur. Mirko Rupel). Ljubljana: Slovenska matica 19662 . E-version
 • Pisanice 1779-1782 (faksimile). Ljubljana: SAZU, 1977. Catalogue
 • Martjanska pesmarica. Ljubljana: ZRC, 1997.
 • Od lubezni in vesela: izbor iz starejše slovenske posvetne poezije. Ljubljana: MK, 2006, 149-176. Catalogue
 • France Prešeren: Poezije. Ljubljana: Prešernova družba, 1982. Catalogue

Selected review literature:

 • Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje, 1973. Catalogue
 • Jože Pogačnik: Slovenska književnost I. Ljubljana: DZS, 1998. Catalogue
 • Anton Slodnjak: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Akademska založba, 1934. . E-version
 • Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1977. Catalogue
 • Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: ZIFF; Partizanska knjiga, 1987. Catalogue
 • Igor Grdina: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja, 1993. Catalogue
 • Matjaž Kmecl: Tisoč let slovenske literature. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. Catalogue
 • France Koblar: Slovenska dramatika I, II. Ljubljana: Slovenska matica, 1972. Catalogue
 • Primož Simoniti: Humanizem na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1979. Catalogue
 • Jože Koruza: Značaj pesniškega zbornika Pisanice od lepeh umetnosti. Maribor: Obzorja, 1993. Catalogue
 • Boris Paternu: Književne študije. Ljubljana: Gyrus, 2001. Catalogue
 • Boris Paternu: France Prešeren in njegovo pesniško delo. I, II. Ljubljana: MK, 1977. Catalogue
 • Vilko Novak: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1976.
 • Jože Pogačnik: Slovensko slovstvo v obdobju razsvetljenstva. Ljubljana: ZIFF, 1995. Catalogue
 • Wladislaw Tatarkiewicz: Zgodovina šestih pojmov. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. Catalogue
 • Tone Pretnar: Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja. Ljubljana: ZIFF, 1997. Catalogue
 • Peter Svetina: Poezija med salonom in klozetom: iz življenja starejše slovenske posvetne poezije. V: Od lubezni in vesela: izbor iz starejše slovenske posvetne poezije. Ljubljana: MK, 2006, 149-176. Catalogue
 • Barbara Pregelj: Primož Trubar in Bartolomé de Las Casas. Slavia Centralis, 2008, letn. 1, št. 1, str. 52-62. E-version
 • Barbara Pregelj: O sredobežnosti sodobne slovenske proze. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 284-290. Catalogue

Assessment

Oral exam