An Overview of World Literature I

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Objectives and competences

The students are familiar with the historical, cultural, and religious contexts of various world literatures and are capable of drawing comparisons and delineating differences between them.

Prerequisites

The subject relates to literary theory and other literary classes that are connected to literary history and other classes with literary contents

Content

The Overview of World Literature I incorporates the study of the literatures from the ancient times (Greek and Roman) and all the way to contemporary literary works. The lectures are interdisciplinary in its nature. The students will also get to know religious, mythological, and philosophical contexts that are essential for the study of individual world literatures. At the same time, chapters from cultural history, film studies, and art history will complement the lectures.

Intended learning outcomes

The students get to know various literary periods, major literary works and their authors, ranging from the ancient Greek literature to present times.

Readings

• Janko Kos: Antologija svetovne književnosti, 1. zv. (Orient – Antika – srednji vek). Ljubljana: DZS, 1973. Catalogue
• Marko Višić: Književnost drevnog Bliskog Istoka. Zagreb: Naprijed, 1993.
• Gustav Schwab: Najlepše antične pripovedke. (Različne izdaje).
• Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998. Catalogue
• Joël Schmit: Slovar grško-rimske mitologije. 1995.
• Erich Auerbach: Mimesis (selected chapters). E-version
• Mihael Bahtin: Stvaralaštvo Fransoaja Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit, 1978. ALI angl. prevod. (Uvodna študija)
• Harald Bloom: Zahodni kanon. (Selected chapters) Catalogue
• Ernst Robert Curtius: Evropska literatura in latinski srednji vek. Prev. Tomo Virk in Nada Grošelj. Ljubljana: LUD Literatura, 2002. (Selected chapters) Catalogue
• Niklas Holzberg: Antični roman: uvod. Ljubljana: ZRC Sazu Agora, 2004. (Selected chapters o Apulejevem Zlatem oslu in Petronijevem Satirikonu) Catalogue
• Janko Kos: Svetovna književnost. Catalogue Catalogue
• Janko Kos: spremna beseda k Grimmelshausnovem Simpliciju. Catalogue
• Boris A. Novak, ur.: Sonet. Ljubljana: DZS, 2004. (Selected chapters)
• Boris A. Novak: spremna beseda k antologiji Ljubezen iz daljave. V: Ljubezen iz daljave, antologija provansalske ljubezenske lirike. Izbral, prevedel in uredil Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor), 2003. Catalogue
• Miha Pintarič: Trubadurji. Ljubljana: ZIFF in Študentska založba, 2000. Catalogue
• Miha Pintarič: Občutje časa v srednjem veku in renesansi. Prev. Nataša Varušak in Saša Jerele. Ljubljana: LUD Literatura, 2005. (Poglavja o Percevalu.)
• Dušan Pirjevec: spremna beseda k Don Kihotu v zbirki Sto romanov. Catalogue Catalogue
• Primož Simoniti: spremna beseda k Heliodorovim Etiopskim zgodbam. V: Heliodor, Etiopske zgodbe. Prev. Primož Simoniti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977. Catalogue
• Primož Simoniti: „Petronius Arbiter in njegov Satirikon“. V: Petronius, Satirikon. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973. Catalogue Catalogue
• Paul Veyne: Rimska erotična elegija: ljubezen, poezija in zahod. Ljubljana: Studia humanitatis, 1992.
• Janez Vrečko: Ep in tragedija. Maribor: Obzorja, 1994. (Selected chapters).
• Janez Vrečko: Atiška tragedija. Maribor: Obzorja, 1997. (Selected chapters).
• Janez Vrečko: Od antike do avantgarde. Maribor: Obzorja, 2002. (Selected chapters).

Assessment

In order to take the exam, the students need to successfully present their seminar work in front of the class and regularly attend the lectures. Seminar work – 30% Written exam – 60 % Class attendance (80%) – 10 %

Lecturer's references

Leonora Flis is an Associate Professor at the School of Humanities at the University of Nova Gorica. She teaches Contemporary Literary Theory, Selected Topics in World Literature (British and American Literature), and Literature and Other Arts (Film). Additionally, her areas of research include: literary journalism, documentary literature and documentary graphic novels (comics). Flis also writes book and film reviews and translates academic and literary texts. In 2011, she was awarded a Fulbright research fellowship and conducted research at Columbia University in New York.

The selection of published texts:

FLIS, Leonora. Nan Shepherdʹs holistic world - an intimate triangle : nature, body and mind in the living mountain. V: DUŢU, Carmen (ur.). Representations, scenes and scenarios of intimacy in women’s writing. Bucureşti: Pro Universitaria, 2023. Str. 81-95. ISBN 978-606-26-1415-7. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8312. [COBISS.SI-ID 159100419]

FLIS, Leonora. The narrative of social (in)justice, feminism, and migration in Slavenka Drakulić's selected works. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2023, [št.] 58, str. 127-144. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13203/11576, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VFRV4BE6, DOI: 10.3986/2023.2.07. [COBISS.SI-ID 160461571], [SNIP, Scopus]

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522].

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 84567555]

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.04. [COBISS.SI-ID 45984557].

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74, ilustr. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v43.i1.03. [COBISS.SI-ID 18156803].

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. [COBISS.SI-ID 36010333].

FLIS, Leonora. Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine. V: ZORMAN, Barbara (ur.), et al. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. Letn. 37, št. 2, str. 195-225, [245], ilustr. Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 55123042].

FLIS, Leonora. Profiling war : managing trauma in reporting horror : the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces : journalism and the "human interest" bias. New York; London: Routledge, cop. 2016. Str. 226-239. Routledge research in journalism, 13. ISBN 978-1-138-93805-2. [COBISS.SI-ID 4114171]