Slovene Performing Arts

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Objectives and competences

The students learn about Slovenian performing arts. The students will be able to contextualise this topics and draw parallels between Slovenian and foreign performing arts.They will be able to research in this field. With the help of seminars and lectures they will learn about performing arts and their social impacts. Thewy will develop the critical relationship toward the institution of theatre and get acquinted with the research of theatre from the perspective of social complexity.

Prerequisites

Succesful study is vertically connected with other subjects about literary history in the obligatory courses Slovene literature I, II, III. At the horizontal level the subject connects with other subjects considering literary history and criticism.

Content

The Subject Slovene Performing arts opens the question of performing and social dimension of the dramatic creation. It touches upon specifics of theatre history (world and Slovenian) and includes the epistemological approaches in research of the performing arts and culture. The students get familiar with the most important events in the history of the Slovenian theatre in the context of the European practices. Th subjects includes the findings of the modern studies in the fields of theatre history, sociology of theatre, cultural history and sociology of culture. In the seminars the students are aquinted with the contemporary theatre production and actively participate in the discussion. They also get familiar with the profession of the lecturer and dramaturg.

Intended learning outcomes

The students learn about the history of Slovenian theatre in connection with the world and European theatre tradition, the learn the terminology and are able to write an essay about performance.

Readings

• KALAN, Filip. Živo gledališko izročilo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980. Catalogue
• LUKAN, Blaž. Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001
• KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006. Catalogue
• MORAVEC, Dušan. Slovensko gledališče Cankarjeve dobe : (1892-1918). Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974. Catalogue
• MORAVEC, Dušan. Slovensko gledališče od vojne do vojne, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980. Catalogue
• MORAVEC, Dušan. Temelji slovenske teatrologije. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990. Catalogue
• PAVIS, Patrice. Gledališki slovar, Ljubljana, MGL, 1997.
• OREL, Barbara (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Hibridni prostori umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. 33). Ljubljana: Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost, 2012. Catalogue E-version
• SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), LUKAN, Blaž (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), JEŠELNIK, Simona (ur.). Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: Maska, 2010. Katalog E-version
• PEZDIRC-BARTOL, Mateja, TOPORIŠIČ, Tomaž. Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča = Slovene drama and theatre : theory and history. V: HLADNIK, Miran (ur.). Slovenska literarna veda danes, (Slavistična revija, letn. 61, št. 1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013, jan.-mar. 2013, letn. 61, št. 1, str. 95-104, 105-115. E-version
• POGOREVC, Petra (ur.), TOPORIŠIČ, Tomaž (ur.). Drama, tekst, pisava, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 148). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008 Catalogue
• TOPORIŠIČ, Tomaž. Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1, str. 167-180.

Assessment

Written assessement, essay about one theatre performance and active participation in the seminar discussions

Lecturer's references

Dr. Katja Mihurko Poniž is a Full Professor in Literature and at the School of Humanities of the University of Nova Gorica. Her research interests include: new approaches in literary sciences (predominantly gender studies), intercultural contacts, literary geography, Slovenian drama. In the field of Slovenian literature research, her attention is devoted to the works of women writers.

Izbor člankov:
MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28-43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Skriti prelomi s tradicijo : besedila prvih slovenskih dramatičark. Amfiteater, 2010, let. 2, št. 1, str. 48-70. [COBISS.SI-ID 2952283]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nadzorovanje in kaznovanje v nekaterih besedilih z lepovidskim motivom. Ann, Ser. hist. sociol., letn. 19, št. 1, str. 239-246. [COBISS.SI-ID 1168635]
MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009, str. 59-68. [COBISS.SI-ID 1493499]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizarjanje feminizmov. Amfiteater, 2008, letn. 1, št. 2, str. 178-186.
MIHURKO PONIŽ, Katja. "Jabolko si vrgel stran, nocoj boš žrl ananas z lupino in bodicami" ali O ljubezni v dramskem opusu Gregorja Strniše. V: REPINA KRAMBERGER, Ksenija (ur.). [Almanah 43. Borštnikovega srečanja]. Maribor: Borštnikovo srečanje, SNG, 2008, str. 71-74.