Statistical methods

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Readings

  • D. S. Moore, Statistics – Concepts and Controversies, W.H. Freeman and Company 2001. Catalogue E-version
  • A. Ferligoj, Osnove statistike. Samozaložba, Ljubljana 1995.
  • A. Ferligoj, Razvrščanje v skupine. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut, Ljubljana 1989. E-version
  • F. Williams, P. Monge, Reasoning with Statistics. Harcourt College Publishers, Fort Worth, 2001. Catalogue E-version
  • V. Vehovar, G Kalton, Vzorčenje v anketah. FDV, Ljubljana 2001 E-version