Selected Topics in Older Slovene Literature

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Readings

 • F. Prešeren, Poezije. Catalogue
 • F. Prešeren, Zbrano delo. 2. zv. Ljubljana: DZS, 1965, 1966. Catalogue
 • A. Slodnjak, Prešernovo življenje. Ljubljana: MK, 1954. Catalogue
 • A. Slodnjak, France Prešeren. Ljubljana: SM, 1984. Catalogue
 • A. Slodnjak, Neiztrohnjeno srce. Koper: Lipa, 1967. Catalogue
 • F. Kidrič, Prešeren: 1800-1849, življenje pesnika in pesmi. Ljubljana: Tiskovna madruga, 1938. Catalogue1 Catalogue2
 • B. Paternu, France Prešeren in njegovo pesniško delo 1,2. Ljubljana: MK, 1967, 1977. Catalogue
 • B. Paternu, France Prešeren: 1800-1849. Bled: Kovač; Ljubljan ZIFF, 1994. Catalogue
 • J. Kos, Prešeren in njegova doba. Koper: Lipa, 1991. Catalogue
 • J. Kos, Neznani Prešeren. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994.
 • M. Juvan, Imaginarij Cresta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije. Ljubljana: LUD Literatura, 1990. E-version
 • M. Juvan (ur.), Romantična pesnitev. Ljubljana: FF, 2000. Catalogue
 • Z. Božič, Slovenska literatura v šoli in Prešeren. Ljubljana: Tangram, 2010. Catalogue E-version