Literary Studies Seminar

Objectives and competences

The student acquires the skill of writing a professional essay in the field of literary sciences and conducts research according to the chosen topic. He is able to substantiate the topic of research, make an overview of the state of research in the field, conduct research and record the results in a form that meets the standards of professional writing. He is able to present his work in a seminar.

Prerequisites

Completed all literary subjects in the fifth semester.

Content

In the seminar, students acquire the skills of writing a longer professional essay. They select and justify the research topic and review the state of research in the field covered by the research. As part of their independent work, they conduct research and write a seminar paper, which they present in a seminar. They have consultations with the mentor they choose for seminar work among the lecturers in the program.

Intended learning outcomes

Seminar paper and seminar paper presentation.

Readings

  • Hladnik, Miran: Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja Elektronski vir: vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti, Ljubljana : samozal. M. Hladnik, 2003 Catalogue E-version

Assessment

Seminar paper (80 %) and seminar paper presentation (20 %).

Lecturer's references

Barbara Pregelj je pridružena profesorica za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, zasnovala in vodila je vrsto mednarodnih in domačih projektov s področja motiviranja za branje.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka in urednica.

PREGELJ, Barbara. Poti do literarne interpretacije : skica ob Francoskem Testamentu Andreïa Makina. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 55, št. 1/2, str. 11-22.
PREGELJ, Barbara. Podoba mladinske književnosti španskega govornega področja skozi njihove prevode v slovenščino. Hieronymus : revija o prevajalstvu. 2011, letn. 5, št. 1/2, str. 65-81.
PREGELJ, Barbara. Še o slovenski književni krajini. Sodobnost. jul. 2019, letn. 83, št. 6, str. 1-8.
PREGELJ, Barbara, ŠIFRAR KALAN, Marjana. From reading promotion strategies to the interactive book. V: STOJANOVA, Nadežda (ur.). Literatura i tehnika : sbornik s dokladi ot naučna konferenciya, provedena v Sofiskiiya Universitet "Sv. Kliment Okhridski", 9-11 mart 2018 g. 1. izd. Sofija: Universitetsko izdateljstvo "Sv. Kliment Okhridski", 2018. Str. 317-324.
PREGELJ, Barbara. Prevajanje kot oblika interpretacije = Translation as a form of interpretation. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Pahoriana 2013 : prispevki z znanstvenega srečanja ob stoletnici Borisa Pahorja, 18. aprila 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. Str. 57-68. ISBN 978-961-231-968-7.
PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. Slavistična knjižnica, 12.
PREGELJ, Barbara (urednik). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6515-07-8. http://www.belaknjigaoprevajanju.si.