prof. dr. Ščančar Janez

University unit: FZO
Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 01 477-3846
Email: janez.scancar@ijs.si
Organization: Institut Jožef Stefan
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).