pridr. prof. dr. Loshkovska Suzana

Room: 49-Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 620 52 01
Internal phone: 201
Email: suzana.loshkovska@finki.ukim.mk
Organization: Faculty of computer science and eingeneering Skopje
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).