News

Novice in dogodki

Seznam prihodnjih in preteklih seminarjev, ki jih organizira Center za astrofiziko in astronomijo najdete tukaj: CAC seminarji.

You can find the list of upcoming and past seminars organized by the Center for Astrophysics and Cosmology here: CAC Seminars.


Nova raziskava, v kateri je sodelovala tudi članica CAC, dr. Tanja Petrushevska, poroča o po njihovem mnenju največji eksploziji, kar je bila zaznana doslej. Preberi več...

CAC member doc. dr. Tanja Petrushevska was involved in a new study that reports what appears to be the largest supernova explosion ever observed. Read more...


CAC člana Mateusz Bronikowski in doc. dr. Tanja Petrushevska sta sodelovala v nedavni študiji objavljeni v znanstveni reviji Astrophysical Journal (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acc7a6 ). Članek zadeva močno lečeno supernovo tipa Ia 2022qmx, za kar so uporabili posnetke s Hubblovega teleskopa. Posnetki so bili pridobljeni preko kolaboracije Lenswatch (https://www.lenswatch.org/collaboration), ki jo vodi dr. Justin Pierel (Space Telescope Science inštitut, ZDA). 

CAC members Mateusz Bronikowski and doc. dr. Tanja Petrushevska were involved in the recent study published in Astrophysical Journal (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acc7a6 ). The article regards the Strongly Lensed Type Ia Supernova 2022qmx for which they used images from the Hubble Space Telescope. The images were obtained through the Lenswatch collaboration (https://www.lenswatch.org/collaboration), led by Dr. Justin Pierel at the Space Telescope Science Institute, US. 


Taj Jankovič in Andreja Gomboc sta objavila članek z naslovom "The Mass Fallback Rate of the Debris in Relativistic Stellar Tidal Disruption Events" v reviji "The astrophysical journal". To delo predstavlja najbolj natačno raziskavo hitrosti vračanja snovi, količine, ki je tesno povezana s svetlobnimi krivuljami plimskih raztrganj zvezd. Članek je na voljo na tej povezavi.

Taj Jankovič and Andreja Gomboc published a paper titled "The Mass Fallback Rate of the Debris in Relativistic Stellar Tidal Disruption Events" in "The Astrophysical Journal". This research is the most accurate study of the mass fallback rate of the debris, a quantity closely connected to the light curves from stellar tidal disruptions events. The paper is available here.

unnamed-6


Astronomi so opazovali 180 milijonov svetlobnih let oddaljeno eksplozijo, ki predstavlja velik izziv za razumevanje. Z opazovanji polarizacije svetlobe astrofizikalnega tranzienta AT 2018cow so ugotovili, da eksplozija ni bila sferno simetrična, kot bi pričakovali v splošnem primeru, ampak sploščena. V raziskavi, objavljeni v reviji MNRAS, je sodelovala tudi članica CAC Andreja Gomboc. Več...

Astronomers have observed an explosion 180 million light years away which challenges our current understanding of explosions in space. By measuring the optical polarization of AT 2018cow, the team, including also CAC member Andreja Gomboc, showed that the explosion appeared much flatter than ever. Results were published in MNRAS. Read more...


Info dnevi 2023 - Med 16. in 18. februarjem smo odprli svoja vrata dijakom in širši javnosti s predstavitvami in obiski naših raziskovalnih laboratorijev. V sklopu predstavitve Centra za astrofiziko in kozmologijo je dr. Jure Japelj spregovoril o teleskopu GoChile, nato je prof. dr. Andreja Gomboc spregovorila o tem, kako supermasivne črne luknje požirajo zvezde, prof. dr. Artem Badasyan predstavil, kako uporabljamo fiziko za preučevanje bioloških sistemov, prof. dr. Egon Pavlica pa nam je pokazal, kako gradimo nove nano naprave. Več informacij najdete tukaj: https://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/predstavitveFN/

Info Days 2023 - During 16-18 February, we open our doors to high school students and the general public with presentations and visits to our research labs. Furthermore, all the events will be in hybrid mode, which means that the visitors will also have a chance to attend the events online. From CAC, we will have Dr. Jure Japelj talking about the GoChile Telescope, then prof. Dr. Andreja Gomboc will talk about how supermassive black holes devour stars, Prof. Dr. Artem Badasyan will present how we use physics to study biological systems, and Prof. Dr. Egon Pavlica will show us how we build new nano-devices. More information can be found here: https://www.ung.si/en/education/info-days/predstavitveFN/