German Language II

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Objectives and competences

The aims of the course are similar to those of German Language 1, that is to develop all four types of the students’ linguistic skills, while focusing on developing their reading skills and acquiring vocabulary in the selected professional field.

Prerequisites

Knowledge of the German language on a basic level required.

Content

• Grammar (basic morphology and syntax): the students learn how to use basic grammatical units in texts
• Analysis and forming shorter texts in the German language covering various različnih topics
• Acquiring vocabulary on various topics
• Discussions of selected topics
• Analysis and interpretation of audio recordings and written texts
• Reading basic authentic professional texts and acquiring vocabulary covering various topics

Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:
The students are able to understand basic grammatical structures and use them appropriately in speech and in writing. They are able to understand shorter authentic texts.

Readings

  • Passwort Deutsch 2 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett. Catalogue
  • HORVATH, Margit. Videogeschichten als Sprech- und Schreibanlass im Deutschunterricht : dodatno študijsko gradivo. Ljubljana: [s. n.], 2019. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5362094]
  • Šengelaja, Rosvita: Der leichte Weg zur deutschen Grammatik (Bližnjica do nemške slovnice), učbenik z vajami in rešitvami, Založništvo jutro, 2016 Catalogue
  • Spletni dvojezični slovar PONS. E-version

Assessment

  1. active class participation 5 %
  2. regular coursework (assignments) 10 %

  3. presentation /written report 10 %

  4. tests + midterm exam 15 %
  5. written exam and oral exam (if necessary) 60 %

Lecturer's references

Margit Horvath je profesorica angleškega in nemškega jezika in si je formalno izobrazbo pridobila z visokošolskim študijem doma in v tujini. Poleg študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na univerzi v Heidelbergu končala enoletni študij nemščine kot tujega jezika (DaF), pozneje pa podoben specializirani študij (Hochschullehrgang Deutsch als Fremdsprache) na graški univerzi. Pedagoške izkušnje si je pridobila z dolgoletnim poučevanjem. Od leta 1992 je samostojno prirejala in izvajala številne jezikovne programe različnih stopenj za odrasle. Oktobra 2002 je končala podiplomski študij "Executive MBA" na Donavski univerzi v Kremsu, Avstriji.

• HORVATH, Margit. Verwaltung in der EU : 2. Studienjahr, Deutsch. 2. Ljubljana: [S. n.], 2021. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91595523]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Strokovna terminologija v tujem jeziku : študijsko gradivo. 2, Nemščina. Ljubljana: [S. n.], 2019. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5306030]
• HORVATH, Margit. Videogeschichten als Sprech- und Schreibanlass im Deutschunterricht : dodatno študijsko gradivo. Ljubljana: [s. n.], 2019. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5362094]
• HORVATH, Margit. E-učilnica s študijskimi gradivi za predmet Nemški jezik I 2018-2019 za študente visokošolskega programa Fakultete za upravo. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2018. 1 zv. (loč. pag.). https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php. [COBISS.SI-ID 5361582]
• HORVATH, Margit. Zur Qualität des studienbegleitenden Deutschunterrichts nach der Bologna-Reform am Beispel Sloweniens. V: DRUMBL, Hans (ur.). IDT 2013. Band 4 - Sektionen B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, Heterogenität in Lernsituationen. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, cop. 2016. Ilustr. ISBN 978-88-6046-086-8. https://bupress.unibz.it/de/produkt/idt-2013-4-heterogenitaet-in-lernsituationen/. [COBISS.SI-ID 4774318]
• HORVATH, Margit. Zukunftsperspektive des studienbegleitenden Deutschunterrichts in Slowenien. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2013, vol. 8, 2, str. 36-48, graf. prikazi. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2013_8_2/Horvath.pdf. [COBISS.SI-ID 4317870]