Projects

BASIC RESEARCH PROJECTS

Theoretical and Experimental Linguistics (research program)

 • 2013-2024
 • PI: Franc Marušič
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

The limits of freedom: A permutational approach to word order in South Slavic languages

 • 2022-2025
 • PI: Artur Stepanov
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

Acquisition of a minority language in a multilingual context

 • 2021-2024
 • PI: Artur Stepanov
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

SAVANT (Systematicity and Variation In Word Structure Processing Across Languages: A Neuro-Typology Approach)

 • 2021 – 2024
 • PI: Linaea Stockall (Queen Mary University of London); UNG PI: Rok Žaucer
 • Funding agency: Economic and Social Research Council
 • www

More than agreement: how speakers assign syntactic features in real time

 • 2020-2023
 • PI: Penka Stateva (UNG), Julie Franck (U. of Geneva)
 • Funding agency: Slovenian Research Agency (for UNG), Swiss National Science Foundation (for U. of Geneva)
 • www

Linguistic transfer in the pragmatic domain: Slovenian speakers in a multilingual environment

 • 2019-2022
 • PI: Penka Stateva
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

Hyperspacing the Verb: The interplay between prosody, morphology and semantics in the Western South Slavic verbal domain

 • 2019-2022
 • PI: Franc Marušič (UNG), Boban Arsenijević (U. of Graz)
 • Funding agency: Slovenian Research Agency (for UNG), Avstrian Science Fund (for U. of Graz)
 • www

Development of a standardized test of the sentence comprehension ability in Slovenian-speaking adults

 • 2019-2022
 • PI: Artur Stepanov
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

Agreement Mismatches in Experimental Syntax: from Slavic to Bantu

 • 2018 – 2022
 • PI: Andrew Nevins (University College London); UNG PI: Franc Marušič
 • Funding agency: Leverhulme Trust
 • www

Probing the cognitive basis of the cartographic hierarchy of functional projections in the noun phrase

 • 2016-2018 / 2019
 • PI: Rok Žaucer
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

Advancing The European Multilingual Experience (AThEME)

 • 2014-2019
 • PI: Lisa Lai-Shen Cheng (Univerza v Leidnu), UNG PI: Artur Stepanov
 • Funding agency: European Commission, FP7
 • www

Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS)

 • 2014 – 2018
 • PI: Andrew Nevins (University College London); UNG PI: Franc Marušič
 • Funding agency: Leverhulme trust
 • www

Collaborative Research: Language structure and number word learning

 • 2014-2017
 • PI: David Barner (University of California, San Diego)
 • Funding agency: National Science Foundation
 • www

Relation between the acquisiton of the dual and of the number system as an indicator of the connection/independence of language and general cognition

 • 2013-2016
 • PI: Franc Marušič
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

Incorporation of the selected grammars by Slovenian authors into the international corpus CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux and establishement of the portal of the Slovenian grammars and orthographical dictionaries

 • 2011-2014
 • PI: Kozma Ahačič (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

RECLING – Rekurzija in hierarhija kot temeljna načela človekovega jezikovnega znanja

 • 2011-2013
 • PI: Artur Stepanov
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

Characterization of ligand-receptor interactions

 • 2008-2011
 • PI: Jure Zupan (National Institute of Chemistry)
 • Funding agency: Slovenian Research Agency
 • www

APPLIED PROJECTS, ETC.

Ustvarjanje in vzdrževanje e-platforme za jezikovno testiranje in svetovanje na Univerzi v Novi Gorici (SlovSTvo Language Testing and Consulting Platform)

 • 2022 – 2023
 • PI: Artur Stepanov
 • Funding agency: Slovenian Ministry of Culture
 • www

Večjezičnost velja (Bilingualism Matters)

 • 2015-
 • PI: Penka Stateva
 • Funding agency: European commission, FP7 (within AThEME project) for 2015-2019
 • www

RSDO (Development of Slovene in a Digital Environment)

 • 2020 – 2023
 • PI: Simon Krek (University of Ljubljana); UNG PI: Rok Žaucer
 • Funding agency: Republic of Slovenia and European Union (European Regional Development Fund)
 • www

Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia (Clarin)

 • 2014-
 • National coordinator: Tomaž Erjavec (“Jožef Stefan” Institute); UNG responsibles: R. Žaucer, F. Marušič
 • Funding agency: Slovenian Ministry of Education, Science and Sport
 • www

Language Policy of the Republic of Slovenia and the Needs of Users

 • 2016-2017
 • PI: Kozma Ahačič (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts), UNG PI: Matic Pavlič
 • Funding agency: Slovenian Research Agency, Slovenian Parliament, Slovenian ministries
 • www

Q-and-A language consultancy for Slovenian (JeSv)

Pregled institucionaliziranih oblik izvajanja nacionalnih jezikovnih politik v Evropski uniji

Teoretično-empirična raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti

Pregled in analiza politik, ki določajo položaj slovenščine nasproti angleščini in drugim tujim jezikom v visokem šolstvu in znanosti

Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih

Merila za ugotavljanje/prepoznavanje slovenskosti ali neslovenskosti imen podjetij, zavodov, društev in drugih pravnih oseb zasebnega prava