Diploma and Master's thesis

Postopek od predprijave do zagovora diplome prve ali druge stopnje // Diploma from preapplication to graduation BA or MA

Pravila in navodila // Rules and instructions

Obrazci k diplomskem/magistrskem delu // Forms for graduate work BA or MA

Navodila za oddajo elektronskih diplomskih ali magistrskih del v repozitorij UNG // Instructions for submission of electronic diploma or Master’s thesis to the UNG repository